Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae  |  Wocawaaro 2015

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | YIHOWA FARCIˈRAASINE HIITTOO MANNAATI?

Yihowa Farciˈraasine Mayite Ammantanno?

Yihowa Farciˈraasine Mayite Ammantanno?

Yihowa Farciˈraasine ‘Qullaawa Borro baalanti Maganu ayyaani massagino manni borreessinotanna kaaˈlitannota ikkitinota’ ammantanno. (2 Ximootewosi 3:16) Kalaqaanchu daafira rosatenna hagiirraame heeshsho heeˈrate Qullaawa Maxaafa biddishsha assine horoonsiˈneemmo.

Qullaawu Maxaafi togo yaanno: “Suˈmikki Yihowa ikkinohu ati callu uulla woˈmate aana Aliidiha ikkoottota mannu afona.” (Faarso 83:18) Konni daafira, ninke Magano Yihowa calla magansiˈneemmo; qoleno Farciˈraasinesi ikkinoommo daafira gillete suˈmasi mannaho egensiinseemmo.—Isayyaasi 43:10-12.

Qoleno Kiristaana ikkinoommo daafira, “Maganu Beetti” * Yesuusi uullara dayinotanna Mesihicha woy Buuraminoha ikkinota ammanneemmo. (Yohaannisi 1:34, 41; 4:25, 26) Yesuusi reyihu gedensaanni, reyotenni kae iimira haˈrino. (1 Qorontoosi 15:3, 4) Hakkunni gedensaanni isi Maganu Mangiste Nugusa ikkino. (Ajuuja 11:15) Tini Mangiste umosi dandiinoho addu gashshooteeti; kuni gashshooti uulla gannate assanno. (Daanieeli 2:44) Qullaawu Maxaafi togo yaanno: “Jooguullu . . . uulla ragidhanno; keeru woˈmanno daafira lowo geeshsha tashshi yaannonsa.”—Faarso 37:11, 29.

“Insa Qullaawa Maxaafa nabbabbanno wote Maganu coyishiishanni noonsahu gede assite heddanno. Heeshshonsa giddo qarru tuncu yaannonsa yannara mala afiˈrate Maganu Qaale xiinxallitanno. . . . Insa Maganu Qaale heeshsho noohu gede assite laˈanno.”—Kaatolikete Qeesichi Benjaamini Cherayaazi, Muunisterlaandische Folkistuni gaazeexa, Jarmane

Yihowa Farciˈraasine Qullaawu Maxaafi seeri yannankera heeˈranno mannirano kaaˈlannota ammantanno. (Isayyaasi 48:17, 18) Konni daafira konne seera seekkine harunsineemmo. Lawishshaho, Qullaawu Maxaafi surrenkenna bisonke batteessanno coyiwiinni xeertiˈneemmo gede qorowisiisannonke daafira sijaara diangeemmo woy jingilli assitanno xagga diadhineemmo. (2 Qorontoosi 7:1) Qoleno Qullaawu Maxaafi giddo assitinoonte yine bande kulloonni coyibba lawishshaho dimba, foorrenna moora gimbeemmo.—1 Qorontoosi 6:9-11.

^ GUFO 5 Yihowa xaaddote kalaqinohunna umihu Maganu kalaqo Yesuusa ikkino daafira Qullaawu Maxaafi iso “Maganunnihu mittu Beetti” yaanno.—Yohaannisi 3:18; Qolasiyaasi 1:13-15.