Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

AGAROOSHSHU SHAE Wocawaaro 2015 | Yihowa Farciˈraasine Hiittoo Mannaati?

Tenne xaˈmora gara ikkitino dawaro afiˈrate, mayira insa umonsa dixaˈmatto?

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Yihowa Farciˈraasine Hiittoo Mannaati?

Konni birxichira kulloonni hedo giddo ate hedo ledo sumuu yitannoti no?

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Yihowa Farciˈraasine Ayimma

Ninkenni duucha bayicho xaadattora dandaatto.

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Yihowa Farciˈraasine Mayite Ammantanno?

Qullaawu Maxaafira noonke ammana wole ammananke baalante ledo xaado afidhinote.

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Loosinkera Woxe Afiˈneemmohu Hiikkiinniiti?

Woxe afiˈneemmohu hiikkiinniiti? Horoonsiˈneemmohuna ma garinniiti?

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Sabbankeemmohu Mayiraati?

Alame woˈmate aana sabbankeemmo gede assannonkehu sasu qaru korkaati no.

Kiristoosi Gede Gikki Yaate Sharrantanni Nootto?

Yihowara soqqammanni keeshshinoommo diri ikki geeshshihano ikkiro, ayyaanaamittetenni lopha diagurreemmo.

Tiiˈˈikki Gara Ikkino Raga Qole Massagannoho?

Qajeelino tiiˈˈi fayyimma agadha, boohaarsha doodhanna sabbakate looso lainohunni danchare doodhate kaaˈlannohe gara afi.

“Ammanatenni Kaajjitine Uurre”

Pheexiroosi wayi aana lekkatenni haˈranna tuncu yiinosirinni ammanate daafira maa ronseemmo?

Yihowa Baxannonketa Leellishinohu Hiitte Doogganniiti?

Yihowa baxannoheta ammana woy huwata qarrissannohe?

Yihowa Banxeemmota Leellisha Dandiineemmohu Hiittoonniiti?

Magano baxate yaa wodanunni baxa calla diˈˈikkitino.