Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | REYOTE GEDENSAANNI HEESHSHO NOONI?

Reyino Mannira Hexxo Noonsa?

Reyino Mannira Hexxo Noonsa?

Reyino manni galagale heeshshote heeˈra dandaanno?

QULLAAWU MAXAAFI DAWARO: “Qaagooshshu waamma giddo noori baalunku huurosi [Yesuusita] macciishshitanno yanna dagganni no.”Yohaannisi 5:28, 29.

Yesuusi albillitte Mangistesi hunda Waamma mullicho ikkitannota coyiˈrino. Sai birxichira kullihu Fernaando togo yiino: “Mite yee Yohaannisi 5:28, 29 nabbawummo wote lowo geeshsha dhagge assiˈroommo. Kuni qummeeshshi halaalaancho hexxo uyinoe; qoleno, albillittete yanna dancha ikkitannota heda hanafummo.”

Hundi yannara, ammanamino manchi Iyyoobi Maganu reyotenni kayisannosita dihuluullamino. Isi togo yee xaˈmino: “Mittu manchi reyiro, galagale lubbote heeˈranno?” Hakkiinni togo yee huluullamikki coyiˈrino: “Fooliishsho afiˈreemmo yanna dagga geeshsha, giddeetu soqqanshoˈya diro baalanka [Waammate giddo keeshsheemmo yanna] cinceemmo. Ati woshshattoe, ani qoleemmohe.”—Iyyoobi 14:14, 15.

Alaazaari kao albillitte reyitinori kaˈanno yine hexxineemmo gede assitannonke

Alaazaari rodoo Maarta mannu reyotenni kaˈˈannota albanni affino. Alaazaari reyihu gedensaanni Yesuusi Maarta, “Rodiikki kaˈˈanno” yiise. Ise qolte, “Goofimarchu barra kaˈˈannota afoomma” yitusi. Hakkiinni Yesuusi togo yiise: “Ani kaotenna heeshshote. Ane ammanannota loosunni leellishannohu, reyiro nafa kaˈˈanno.” (Yohaannisi 11:23-25) Yesuusi hakkawontenni Alaazaari reyotenni kayisi! Tini maalaˈlissanno xagge albillitte hakkiinni roorinori ikkannota leellishshannote. Hanni alame woˈmate aana reyino manni kaˈˈanno wote heeˈranno hagiirre hedi!

Mitu manni reyotenni kae iimira haˈrannoni?

QULLAAWU MAXAAFI DAWARO: Maganu Qaali Yesuusi kao Qullaawu Maxaafi giddo kulloonnite wole sette kaonni baxxitannota kulanno. Kuni settu manni reyotenni kae heeˈrinohu koye uullate aanaati. Ikkollana, Qullaawu Maxaafi Yesuusi kaore kulanni, “Yesuusi Kiristoosi . . . iimira haˈre Maganu qiniiteenni no” yaanno. (1 Pheexiroosi 3:21, 22) Reyotenni kae iimira haˈrinohu Yesuusa callaatini? Yesuusi alba hawaariyaatesira togo yiinonsa: “Haˈre bayicho qixxeessummoˈnehu gedensaanni, kiˈneno ani noommowa heedhinanni gede, galagale daye ani noommowa haareemmoˈne.”—Yohaannisi 14:3.

Kiristoosi iimira haˈre mite rosaanosira bayicho qixxeessino. Reyotenni kae iimira haˈranno manni kiiro  xaphoomunni 144,000 ikkitanno. (Ajuuja 14:1, 3) Ikkina, kuri Yesuusi harunsaano iimira hadhannohu ma assitaraati?

Hakko loossannohu lowo loosi no! Qullaawa Borro insa daafira togo yitanno: “Umi kao beeqqaasine ikkitinori baalunku hagiirraammahonna qullaawootaho; layinkimeeshshu reyo insa aana silxaane diafidhino; insa Maganohonna Kiristoosira kakkalaano ikkitanno; qolteno isi ledo 1,000 diro nugussa ikkite gashshitanno.” (Ajuuja 20:6) Reyotenni kaˈe iimira hadhannori nugussanna kakkalaano ikkite Kiristoosi ledo uulla gashshitanno.

Hakkunni gedensaanni kaˈannori ayeooti?

QULLAAWU MAXAAFI DAWARO: Qullaawa Borro Hawaariya Phaawuloosi togo yiinota kultanno: “Kuni manni hexxannonte gede, keeraanono finqilaasineno reyotenni kaˈannota Magano hexxeemmo.”Hawaariyaatete Looso 24:15.

Maganu Qaali reyinohu lowo biliyoone ikkanno manni kaˈˈannota buuxisanno

Phaawuloosi “keeraano” yiiri wido ikkitannori ayeooti? Hanni mitto lawishsha lai. Ammanamino manchi Daanieelira geedhimmasi yannara togo yine kulloonnisi: “Fooliishshiˈratto, goofimarchu barra kayinni kaˈe iillannohe qeecha adhatto.” (Daanieeli 12:13) Daanieeli reyote goxichinni kaˈˈannohu hiikko heeˈraraati? “Keeraano uulla ragidhanno; ise aanano hegerera heedhanno.” (Faarso 37:29) Yesuusino togo yiino: “Jooguullu hagiirraammaho, korkaatuno insa uulla ragidhanno.” (Maatewoosi 5:5) Daanieelinna wolu ammanamino manni reyotenni kae uullate aana hegerera heeˈranno.

Phaawuloosi “finqilaasine” yiiri wido ikkitannori ayeooti? Kuni manni Qullaawu Maxaafi halaale rosatenna huwatate faro afiˈrikki reyino mannaati; kuni manni lowo biliyoone ikkanno. Insa reyotenni kaˈuhu gedensaanni, Yihowanna * Yesuusire rosanna assitinonsarira galaxxa dandiitanno. (Yohaannisi 17:3) Magano magansiˈra doodhitannori baalunku Yihowante gede hegerera heeˈrate faro afidhanno.

Magano magansiˈra doodhitannori baalunku guuta ordu keere afidhe hagiidhitanni hegerera heedhanno

Albillitte uullate aana heeshsho hiittoota ikkitanno?

QULLAAWU MAXAAFI DAWARO: Maganu “hindiiddo duuchanta illensanni feyanno; reyo higgeno diheedhanno; qoleno dadillu, raare woy xisso higgeno diheedhanno.” (Ajuuja 21:4) “Mannu minna miˈnanno, hatte minnarano heeˈranno; qoleno woyinete haqqe kaasiˈre gumase itanno.”—Isayyaasi 65:21.

Hanni reyotenni kainohu baxatto manni ledo togoo bayicho heeˈratto heeshsho hedi! Ikkina, reyino manni kaˈˈannota huluullammeemmokkihu mayiraati?

^ GUFO 15 Qullaawu Maxaafi Maganu suˈmi Yihowa ikkinota kulanno.