Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae  |  Woxawaajje 2015

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | REYOTE GEDENSAANNI HEESHSHO NOONI?

Reyini Gedensaanni Hiikkinanni?

Reyini Gedensaanni Hiikkinanni?

“Alba mittu manchi reyanno wote iimira, woy sioole, woy keereensinanni bayicho * haˈrara dandaanno yee hedeemmo. Danchummaˈya iimira haˈreemmo gede assitannoe geeshshita woy bunsheˈya sioole eˈˈeemmo gede assitannoe geeshshita ikkitinokkita afoommo. Keereensinanni bayicho ma assinanniro kayinni seekke diafoommo. Qullaawu Maxaafi giddo togoo bayichire kulannore horo dinabbawoommo. Mannulla yaanna afoommoreeti.”—Layeneli.

“Mannu baalunku reyanno wote iimira haˈranno yine rosiinsoonnie; ani kayinni tenne diammanoommo. Alba reyo baalunku coyira goofimarcho ikkitinotanna reyino mannira hexxo noonsakkihu gede asse hedeemmo.”—Fernaando.

‘Isi mannu reyi gedensaanni hiikkanno? Reyinohu banxeemmo manni mitowa mare qarramanni nookka? Konni manninni galagalle xaandeemmokka? Tenne mayinni afa dandiineemmo?’ Tini xaˈmuwa huluullitannohe? Hanni Qullaawu Maxaafi tennera mayyaannoro lai. Umihunni, Qullaawu Maxaafi reyo maati yaannoro laˈneemmo. Hakkiinni, Maganu Qaali kulannote reyino mannira noo hexxore ronseemmo.

 Reyino manni hiitto ikke no?

QULLAAWU MAXAAFI DAWARO: “Lubbote noori reyitannota affino; reyitinori kayinni mittoreno diaffanno; xaate afidhanno baraarshi diheeˈranno, korkaatuno qaanganninsa gede assannori gudisiˈre hawamino. Afiˈratto looso baalanka woˈma wolqakkinni loosi; korkaatuno haˈrattowa Waammate giddo loosuno, somuno, egennono ikko hayyo dino.” *Mekibibi 9:5, 10.

Haranchunni, koye kulli Waamma reyino manni haˈrannowaati; mittoreno hende woy assine anfannikkiho lawishshu bayichooti woy ikkitooti. Ammanamino manchi Iyyoobi Waamma hiittoowaati yee hedino? Isira jajjisinna oososi mittu barrinni gooffino; qoleno biso baalaho fultinoti waaddanno mada baasa shetissinosi. Isi Magano togo yee eeggifatino: “Mayi Waammate giddolla [“sioolete giddo,” Kaatoliki Duweyi Vershiini] maaxattoe; mayi hakkolla daheessattoe.” (Iyyoobi 1:13-19; 2:7; 14:13) Iyyoobi Waamma giirammanni bayichooti yee dihedino; hattoo bayicho ikkitoommero shettosi roore lexxitanno. Hatteentenni, isi Waamma fooliishshiˈnanni bayicho ikkitinota hedino.

Reyino manni noo gara anfanniti wole doogono no. Reyotenni kainohu settu mannire kultannota Qullaawu Maxaafi xagge xiinxalla dandiineemmo.—“ Qullaawu Maxaafi Giddo Kulloonnita Settu Manni Kao” yitanno saaxine lai.

Settunku giddo hagiirru woy qarru bayichinni dayoommo yee coyiˈrinohu dino. Kuni manni reyi wote hattoo base haˈrinoha ikkoommero, wolu mannira hatte base daafira dikulanno? Hatto ikkoommero tenne mannu baalu afanno gede Qullaawu Maxaafi giddo diborreessinanni? Qullaawa Borro giddo togoore mittowano diborreessinoonni. Reyotenni kaˈinori settunku mannooti tenne daafira kulte affannori dino. Mayira? Korkaatuno, insa takki yee goxino manchi gede ikkitinohura mittoreno diaffino. Isinni, Qullaawu Maxaafi reyonnire kulate goxicho lawishsha asse horoonsiˈranno woti no. Lawishshaho, Maganoho ammanantinori Daawitinna Isxifaanoosi “reyotenni goxxino.”—Hawaariyaatete Looso 7:60; 13:36.

Ikkina, reyino mannira mayi hexxo noonsa? Konni goxichinni kaˈara dandiitanno?

^ GUFO 3 Lubbo iimira hadhara albaanni mite yanna geeshsha qoricha uyineenna cubbunni keeraaˈmitanno bayichi no yee ammananno manni no.

^ GUFO 7 “Waamma” yaanno qaali “Shiooli” yaannoha Ibirayisxete qaalenna “Heedisi” yaannoha Girikete qaale tirate einoho. Mite Qullaawu Maxaafi tiro tenne qaalla “sioole” yite tirtino; ikkollana, Maganu Qaali reyitinori wala yitanno giira giddo giirantanni no diyaanno.