Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae  |  Woxawaajje 2015

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | REYOTE GEDENSAANNI HEESHSHO NOONI?

Reyino Mannira Hexxo Noonsata Huluullammeemmokkihu Mayiraati?

Reyino Mannira Hexxo Noonsata Huluullammeemmokkihu Mayiraati?

Reyino manni kaˈˈanno yee heda gowwimmateni? Hawaariya Phaawuloosi hatto yee dihedino. Isi ayyaanunni togo yee borreessino: “Kiristoosi hexxinoommohu tenne heeshshora calla ikkiro, wolu manni baalunkunni roore mararsineemmoreeti. Ikkollana, Kiristoosi reyitinorira bayira ikke reyotenni kaino.” (1 Qorontoosi 15:19, 20) Phaawuloosi reyino manni kaˈˈannota dihuluullamino. Yesuusi kao reyitinori kaˈˈansa gattannokkita leellishshanno tajeeti. * (Hawaariyaatete Looso 17:31) Hegere heeshsho heeˈrate umo reyotenni kainohu Yesuusa ikkino daafira, Phaawuloosi iso ‘bayiraho’ yiino. Yesuusi reyotenni kaˈˈate umiha ikkiro, reyotenni kaˈˈannohu wolu mannino no yaate.

Iyyoobi Magano, “Angakki loosono sinsinnaawatto” yiino.—Iyyoobi 14:14, 15

Kaote hexxo huluullammeemmokki gede assannonkeri wolurino no. Yihowa halaalu Maganooti. “Maganu . . . kapha didandaanno.” (Tito 1:2) Yihowa kaphe diegennino, konni kaˈano dikaphanno. Isi kaote hexxo uyihu gedensaanni, hattono tenne hexxo wonsha dandaannota leellishe kae coyiˈrino qaale wonshikki gatannoni? Horonta digatanno!

Yihowa mannu reyotenni kaˈˈanno qixxaawo qixxeessinohu mayiraati? Manna baxannohuraati. Iyyoobi, “Mittu manchi reyiro, galagale lubbote heeˈranno?” yee xaˈmino. Hakkiinni togo yiino: “Ati woshshattoe, ani qoleemmohe. Angakki loosono sinsinnaawatto.” (Iyyoobi 14:14, 15) Iyyoobi baxillaanchu iimi Annisi iso reyotenni kayisate quqquxamannota seekke afino. Maganu soorraminoni? “Ani Yihowati; disoorrameemmoho.” (Milkiyaasi 3:6) Maganu reyino manni reyotenni kae fayyimma afiˈre hagiidhanni heeˈranna laˈˈa xaano sinsinnaawanno. Tini baxillaanchu anni woy ama shiirino qaaqqonsa layiˈrate halchannohu gedeeti. Maganu kayinni, hasiˈrinore  baala assate wolqa noosi daafira mannuwiinni baxxinoho.—Faarso 135:6.

Reyo bushate bushaati, Maganu kayinni mala qixxeessino

Yihowa shiidhe manchittinori lowo geeshsha hagiidhitanno gede assara Yesuusira wolqa aannosi. Yesuusi reyitinore kayisa hasiˈranno? Isi Alaazaari reyotenni kayisara albaanni, Alaazaari roduuwinna jaalla xissiisidhe wiˈlitanno gara lae isino “wiˈlino.” (Yohaannisi 11:35) Isi wole wote afidhinoha mitto qaaqqo shiidhinote Nayini katamira heedhanno manchonni xaadi. Yesuusi “lowo geeshsha mararese, ‘Aguri wiˈlitootina’” yiise. Isi bayichonko qaaqqose reyotenni kayisino. (Luqaasi 7:13) Konni daafira, Yesuusi reyonna xisso manna lowo geeshsha gawajjitannota afino. Isi albillitte alame woˈmate aana mannaho dadillensa hagiirreho qole soorranno wote tashshi yaannosi!

Xissiisannori tuncu yee egenninohe? Reyo malu nookki qarra labbahera dandiitanno. Ikkollana, Maganu Beettisi widoonni reyitinore kayisanno daafira reyote malu no. Maganu atino konne mala illekkinni laˈˈattora hasiˈranno. Isi albillitte shiirootto manninni xaadde insa ledo hagiidhatora hasiˈranno. Hegerera ikkanno soma mitteenni fushshidhinanna leellohe, hakkawote babbaxxate yinanniri higeno diheeˈranno!

Sai birxichira kullihu Layeneli togo yiino: “Yannate gedensaanni, kao noota rosummo. Umi qara kuni rosi adhama giwinoe daafira tenne kulinoe mancho diammanoommo. Ikkollana, kuni Qullaawu Maxaafi giddo noore ikkinota buuxummoti tini hexxo adda ikkitinota afummo! Galagale ahaahiˈyanni xaadeemmo yanna quqquxxannoe.”

Tenne hajo daafira ledde afa hasiˈratto? Yihowa Farciˈraasine reyino manni kaˈˈannota huluullantannokkihu mayiraatiro Qullaawu Maxaafikki giddonni kultahera hasidhanno. *

^ GUFO 3 Yesuusi reyotenni kainota leellishshanno taje afate, Yihowa Farciˈraasine qixxeessitinoha Qullaawu Maxaafi Maganu Qaaleetinso Mannunniho? yaanno maxaafa qoola 78-86 lai.

^ GUFO 9 Yihowa Farciˈraasine qixxeessitinoha Qullaawu Maxaafi Addinta Mayyee Rosiisanno? yaanno maxaafa fooliishsho 7 lai.