Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae  |  Maaja 2015

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | YAADDO DANDIINE HEEˈNANNIHU HIITTOONNIITI

Woxeho Yaada

Woxeho Yaada

Lame ooso noosihu Pooli togo yiino: “Gobbankera hidhinanni coyi hedeweelcho iibbe giira kaxxita, sagale lowo geeshsha iibbitu hattono ajju. Sagale hidhate salfine lowo saate uurrineemmo; duucha wote kayinni ninke tari iillanno wote sagale gooffanno. Mannu sagale hooge jaawino gari waajjishannoho; mitu isinni wolqiweele doogote uwino. Heeshshote hasiisannoha qara coye hidhinanni waagi anga iimira lowo miliyoone, hakkiinni lowo biliyoone ikki. Jeefoteno, gobbanke woxi waagu nookkiha ikki. Baankete noo woxeˈya, hattono inshuuraansetenna xurataho wodhoommo woxe hoogummo.”

Pooli

Pooli maatesi konni qarrinni gatisate, ‘hayyicha’ ikka hasiissinosita afino. (Lawishsha 3:21) Isi togo yiino: “Alba korreentete looso looseemmoha ikkirono, afiˈrummo looso baala loosa hanafummo; afiˈreemmo woxi qole albihunni lowo geeshsha ajanno. Mitu manni loosoommo loosira sagale woy mini uduunne aannoe. Muraminokkiha shoole saamuna uyiniero, lame umiˈyara gatisire lame hireemmo. Gedensaanni hige 40 caacurre hidhummo. Kuri caacurri lophita, fushshe hire wole 300 caacurre hidhummo. Hakkiinni, 50 caacurre mittu kuntaali (100 kiilo) badalate bullee ledo soorriˈrummo. Miniˈya manninna wole haammata maate hattee bullee lowo yanna sagaˈlitino.”

Pooli mittu manchi assa hasiissannohu qaru coyi Magano addaxxa ikkinotano afino. Maganu isi asse yaannore assineemmoha ikkiro, kaaˈlannonke. Yesuusi heeshshote hasiisanno coyi daafira coyiˈranni togo yiino: “Yaada agurre; korkaatuno, . . . Anniˈne kuni coyi hasiisannoˈneta afino.”—Luqaasi 12:29-31.

Qaru Maganu diini Sheexaanu alamete aana nooha roore manna maalaamittete coye calla afiˈrate uffi qocci yaanno gede asse soˈrisiisino. Lowo manni addinta hasiisannonsariranna afiˈrate halchanno coyira quwa sae yaadanno; qoleno hakkeeshshi geeshsha hasiisannonsakki coye afiˈrate jaatanaawanno. Batinyu manni asalu giddora eanno; qoleno,  “liqiiˈrinohu liqiissinohura borojjicho” ikkinota iillannonsa qarrinni huwatanno.—Lawishsha 22:7.

Qoleno, mitu manni gawajjannore assanno. Pooli togo yiino: “Qachinkera batinyu manni ‘woyyaabbino heeshsho’ heeˈrate yee maatensanna jaallansa agure baara widira haˈrino. Mitootu higge affinokki doogonni hadhanno daafira looso diafidhanno. Insa roore wote polise maaxantanni heedhanno hattono mullawa dooggate goxxanno. Insa Maganu kaaˈlo afiˈrate diwoˈnaaltino. Ninke kayinni Maganu kaaˈlonni miinju qarra maatenke ledo mitteenni ikkine saˈˈate murciˈne kaˈnoommo.”

YESUUSI AMAALE HARUNSA

Pooli lede togo yiino: “Yesuusi, ‘Gaˈa daafira horonta yaaddinoonte; korkaatuno gaˈara umisihu yaachishanno coyi noosi. Mittu mittunku barrira umisihu baqete qarri noosi’ yiino. Hakko daafira Maganu heeshshote hasiissannonketa ‘barru sagalenke techo aannonke’ gede barru baala huucciˈreemmo. Yesuusi yiinonte gede Yihowano kaaˈlinonke. Kayinnilla hasiˈneemmo coye duuchanka wote afiˈneemmo yaa diˈˈikkino. Mitte hige hirranni heeˈnoonni sagale maatiro afummokki sagale hidhate salfummo. Ane tari iillita hirranni heeˈnoonniti geˈino ado ikkitinota afummo. Ani geˈino ado dibaxeemmo. Ikkollana noo sagale tenne calla ikkitino daafira hakko hashsha ise sagaˈline gallummo. Hattee qarru yannara, maateˈya horo qatume galte egentinokkihura Magano galaxxeemmosi.” *

Maganu togo yee qaale einonke: “Ani horonta diagureemmohe, hattono horonta ditugeemmohe.”—Ibiraawuyaani 13:5

“Bashshota hendiro heeshshonke xa woyyaabbino. Ikkirono, yaaddote nyaau xagichi Magano addaxxa ikkitinota heeshshonke giddo tuncu yiinonkerinni ronsoommo. Yihowa * fajjosi assalla agura hoongummoro duuchanka wote kaaˈlannonke. ‘Yihowa dancha ikkinota qamassine laˈe; iso golosi assiˈranno manchi hagiirraamoho’ yaannohu Faarso 34:8 noo qaali halaale ikkinota laˈnoommo. Hakko daafira, galagale miinju qarri tuncu yiinkero nafa diwaajjineemmo.

Maganu ammanamino manni ‘barru sagalensa’ afiˈranno gede kaaˈlanno

“Mannaho heeshshote heeˈrate hasiisannohu looso, woy woxe ikkikkinni sagale ikkitinota xa huwantoommo. ‘Uullate aana gidu woˈmanno’ yee Maganu uyino hexxo woˈmitanno yanna quqquxamme agadhineemmo. Hakka geeshsha kayinni, ‘sagalenna uddano heedhunkero, kurinni kassi yine heeˈra hasiissannonke.’ Qoleno aante nooti Qullaawu Maxaafi qaalla lowo geeshsha jawaachishshannonke: ‘Heeshshoˈne woxu baxilli nookkita ikkito; nooˈne coyinni kassi yitine heedhe. Korkaatuno isi togo yiino: “Ani horonta diagureemmohe, hattono horonta ditugeemmohe.” Konni daafira waajjinummokki, “Yihowa kaaˈlaanchoˈyaati; mittoreno diwaajjeemmo” yineemmo.’” *

Poolinna maatesi gede ‘Maganu ledo qaafate’ jawaata ammana hasiissanno. (Kalaqo 6:9) Xa lowohu miinju qarri noonkeha ikkiro, woy albillitte togoori tuncu yaannonke wotira, Pooli ammananna hayyo danchare rosiissannonke.

Ikkina, maatete qarri yaachishanni noonkehalla ikki?

^ GUFO 9 Maatewoosi 6:11, 34 lai.

^ GUFO 10 Qullaawu Maxaafi Maganu suˈmi Yihowa ikkinota kulanno.

^ GUFO 11 Faarso 72:16; 1 Ximootewosi 6:8; Ibiraawuyaani 13:5, 6 lai.