Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae  |  Maaja 2015

Kuni Magano Magansiˈneemmo Bayichooti

Kuni Magano Magansiˈneemmo Bayichooti

“Minikkira lowo geeshsha diinaggaaweemmo daafira giddoˈya bubbu.” —YOH. 2:17.

FAARSO: 127, 118

1, 2. (a) Hundiri Yihowa soqqamaano iso magansiˈrate horoonsidhino bayichuwa hiikkuriiti? (b) Yesuusi hunda Yerusaalamete noota Maganu beetemeqidese ma garinni laino? (c) Konni birxichira maa ronseemmo?

HUNDINNI kayise Maganu soqqamaanora iso magansidhanno bayichi noonsa. Abeeli Maganoho kakkalo shiqishi yannara kakkalote bayicho qixxeessiˈrinoha ikkara dandaanno. (Kal. 4:3, 4) Nohi, Abirahaami, Yisaaqi, Yaaqoobinna Museno kakkalote bayicho qixxeessitino. (Kal. 8:20; 12:7; 26:25; 35:1; Wol. 17:15) Isiraeelete daga Yihowa uyino biddishshi garinni xaadooshshu dunkaana mintino. (Wol. 25:8) Yannate gedensaanni, insa Yihowa magansiˈrate beetemeqidese miˈnitino. (1 Neg. 8:27, 29) Yihudootu Baabiloonete qafadonni higgu gedensaanni, mukuraabete ganyite gamba yitanno. (Marq. 6:2; Yoh. 18:20; Looso 15:21) Hundi Kiristaani songonsa giddo noo roduuwi minnara gamba yaanno. (Looso 12:12; 1 Qor. 16:19) Yannankera Yihowa soqqamaano alamete deerrinni lowo kume ikkitannote Mangistete Addaraashera rosohonna Magano magansiˈrate gamba yitanno.

2 Yesuusi Yerusaalamete noota Yihowa beetemeqidese lowo geeshsha baxannonna ayirrisanno daafira, rosaanosi masaalaanchu togo yiinota qaaggino: “Minikkira lowo geeshsha diinaggaaweemmo daafira giddoˈya bubbu.” (Far. 69:9; Yoh. 2:17) Hunda Yerusaalamete noo  beetemeqidese yinanni garinni Mangistete Addaraashe “Yihowa mineeti” yaa didandiinanni. (2 Zee. 5:13; 33:4) Ikkirono, Qullaawu Maxaafi yannankera Magano magansiˈneemmo bayicho ma garinni horoonsiˈranna ayirrisa hasiissannonkero kulannoha xintu seera amadino. Konni birxichira Mangistete Addaraashera heeˈnoommo wote hiittoo akata leellisha hasiissannonkero, Addaraashenke towaata dandiineemmo garanna woxunni kaaˈla dandiineemmo gara afate kaaˈlannonkeha xintu seera ronseemmo. *

HALAALU MAGANSIˈRARA AYIRRINYU NOONKETA LEELLISHA

3-5. Mangistete Addaraashe maaho kaaˈlitanno? Tenne afanke songote gambooshshuwanke ma garinni laˈneemmo gede assitannonke?

3 Mangistete Addaraashe qooxeessaho halaalu magansiˈrara mereerima bayichooti. Yihowa ayyaanaamittete sagale sagaˈlineemmo gede qixxeessinonke qixxaawo giddo mitte lamalate giddo Mangistete Addaraashera heedhannonke gambooshshuwaati. Dirijjitesi widoonni hasiissannonke jawaantenna biddishsha afiˈneemmohu hakkooti. Gambooshshe daannohu baalunku hakka daannohu Yihowanna Beettisi koyisseennaati yaa dandiinanni. “Yihowa sagale” ganyine sagaˈlineemmo gede koyisammoommo; konne koyishsha kayinni mulluri gede assine horonta laˈˈa dihasiissannonke.—1 Qor. 10:21.

4 Yihowa konni garinni gamba yine iso magansiˈrankenna mimmito jawaachishanke lowo geeshsha kaffi asse laˈˈanno; konni daafira, isi hawaariya Phaawuloosi gamba yaanke deˈneemmokki gede amaalankera ayyaanisinni kakkayisino. (Ibiraawuyaani 10:24, 25 nabbawi. *) Ikkina garire ikkinokki coyira songote gambooshshe honseemmoha ikkiro, hatti Yihowa ayirrisa ikkitanno? Gambooshsheho dancha gede qixxaawankenna beeqqanke Yihowanna qixxaawosi lowo geeshsha kaffi assine laˈneemmota buuxissanno.—Far. 22:22.

5 Mangistete Addaraashera heeˈne leellinsheemmo akatinna Addaraashe towaanteemmo gari Yihowa mageeshshi geeshsha ayirrinseemmoro leellishanno. Amanyootinke, duucha bayicho Mangistete Addaraashenkera taappeellaho borreessaminohu Maganu suˈmi ayirranno gede assannoha ikkara hasiˈneemmo.—1 Negesti 8:17 ledo heewisiisi.

6. Mitu manni Mangistete Addaraashenkenna hakko laino manni daafira mayino? (Umi misile lai.)

6 Magano magansiˈneemmo bayicho ayirrinseemmo gara duucha wote Yihowa Farciˈraasine ikkinokki manni huwatanno. Lawishshaho, Turkete gobbara mittu manchi togo yiino: “Mangistete Addaraashe fiine biifinsoonni garinna hakko laoommo amanyooti dhagge ikkinoe. Hakko noo manni amanyootunni uddiˈrino, faasiiqaho, hattono dancha gede keere haarinoe. Tini lowo geeshsha dhagge ikkitinoe.” Kuni manchi ganye gambooshshe daa hanafi; hakkiinni mulenni cuuamino. Indooneezhiyaho mittu katamira, songo haaro Mangistete Addaraashensa daaˈˈattanno gede qooxeessu gashshaanonna olluu manna koyissino. Hakkiinni katamu kantiiba ikkino manchi laˈˈara dayi. Kuni manchi Addaraashete isilanchimma, uyitanno kaaˈlo, hattono hoowete giddo nooha biifado awawa lae lowo geeshsha dhagge assiˈrino. Qoleno, “Tini addaraashe togo coˈitte ikkase jawaata ammana nooˈneta leellishshanno” yiino.

Amanyootinke Magano ayirrinseemmokkita leellishara dandaanno (Gufo 7, 8 lai)

7, 8. Songote gambooshshe daggannori hiitte coyibba dea dihasiissannonsa?

7 Uddiˈrankenna seenseemmo gari, songote gambooshshira koyisinonke Maganira noonke ayirrinye leellishannoha ikka hasiissannosi. Hakko daafira quwa disaˈneemmo. Mitootu songote gambooshshiwa konni garinni calla uddiˈra woy  seesa hasiissanno yite danna saˈannota, wolootu qolte horo lashshi yite kaˈu gedeeta uddiˈrate widira higginota buunxoonni. Yihowa soqqamaanosino ikko koyisame daanno wosini Addaraashe daanno wote hagiidhara hasiˈranno. Ikkirono, gambooshshe daggannori kaˈu gedee uddano uddidhe, silketenni sokka borreessite sokkanni, gambooshshu yannara hashaashantanni, ittanninna agganni, woy wole togoore assite wolootu hedo bebbeehantanno gede assa dihasiissannonsa. Annuwunna amuuwu oosonsara Mangistete Addaraashe dodammanninna godoˈlinanni base ikkitinokkita rosiisa hasiissannonsa.—Mek. 3:1.

8 Yesuusi lowo geeshsha hanqe Maganu beetemeqidese giddo daddaltanni noore hakkiinni shorrino. (Yoh. 2:13-17) Mangistete Addaraashenkeno Magano magansiˈneemmonna ayyaanaamittete roso ronseemmo bayichooti. Konni daafira Addaraashete heeˈne daddalu looso loosa horonta gara diˈˈikkitino.—Nehimiya 13:7, 8 ledo heewisiisi.

MANGISTETE ADDARAASHE MINANNA WOXUNNI KAAˈLA

9, 10. (a) Mangistete Addaraashe minnanni heeˈnoonnihu hiittoonniiti? Tini mayi guma abbitino? (b) Mangistete Addaraashe miˈnate anga assitannonsakki songuwara lowo geeshsha kaaˈlitanni nooti hiittee kaajja qixxaawooti?

9 Yihowa dirijjite alamete deerrinni Mangistete Addaraashe minate lowore assitanni no. Addaraashete safo qixxeessitannori, mintannori, hattono gatamartannori woxe baantinsakki uminsa fajjonni loossannoreeti. Tini abbitino gumi maati? Bocaasa 1, 1999 hanafe, alamete deerrinni 28,000 saˈannota haaro biifado Mangistete Addaraashuwa minnoonni. Hatto yaa, saihu 15 diri giddo barru barrunku mereerimunni onte Mangistete Addaraashe minnoonni yaate.

10 Mangistete Addaraashe hasiissannowa baalankawa minate looso irkisate lowore assinanni heeˈnoonni. Tenne assate, miinju noonsari angate anje noonsare kaaˈlite ‘duha taalo beeqqitanno gede’ kulannoha Qullaawa Borroha xintu seera harunsineemmo. (2 Qorontoosi 8:13, 14 nabbawi; * 2 Qor. 8:15) Konni garinni, Mangistete Addaraashe miˈnate anga assitannonsakki songuwara biifado Addaraashuwa mina dandiinoonni.

11. Mitu roduuwi haaro Mangistete Addaraashe minanteennansa mayitino? Tini ninkera mayi macciishshamannonke gede assitanno?

11 Tenne qixxaawonni horo afidhinoti Kostaarikaho nooti mitte songo aante noo sokka borreessitino: “Mangistete Addaraashenkera albaanni uurrine laˈneemmo wote, haaqe lawannonke! ‘Tini ise ninkente?’ yine dhagge assiˈneemmo. Tini kaajja addaraashenke settu barrinni calla minante gooffino! Kuni ikka dandiinohu Yihowa atooti, dirijjitesi assitino qixxaawonna roduuwinke kaaˈlo noo daafiraati. Magano magansiˈneemmoti tini base Yihowa uyinonkete muxxe eltootinna jirooti. Tennera hagiirrinke baete.”  Haaro Mangistete Addaraashe minanteenna roduuwu togo giddonsanni hagiidhite coyidhanna macciishshanna alamete deerrinni lowo kume ikkitannote wole baserano roduuwinke hattonni hagiidhitanni noota afa tashshi diassitannonke? Kuni Yihowa looso ikkino daafira, duucha wote haaro Mangistete Addaraashuwa minante gooffanni heedheenna baxillaanchu Kalaqaanchinkere lede afa hasiˈrannohu suwashshu wodani noonsa manni daye woˈmanno.—Far. 127:1.

12. Mangistete Addaraashe minate looso kaaˈla dandaattohu hiittoonniiti?

12 Batinyu roduuwi Mangistete Addaraashe minate looso kaaˈlite lowo hagiirre afidhino. Mangistete Addaraashe mina kaaˈla dandiineemmoha ikkirono ikka hoogirono, ninke baalunku konne looso woxe fushshine kaaˈla dandiineemmo. Hundi yannara Magano magansiˈnanni mine minate hagiirrunni woxe fushshinohu Maganu manni faale haˈneemmo.—Wol. 25:2; 2 Qor. 9:7.

MANGISTETE ADDARAASHE FIINE COˈITTE ASSA

13, 14. Mangistete Addaraashe fiine coˈitte assa hasiissannota leellishshannoti Qullaawu Maxaafiti xintu seerubba hiikkuriiti?

13 Mitte haaro Addaraashe minantu gedensaanni, magansiˈneemmohu dancha amanyoote baxanno Magani akatta ledo sumuu yaanno garinni fiine mishiishannore hoola hasiissanno. (1 Qorontoosi 14:33, 40 nabbawi. *) Qullaawu Maxaafi qullaambenna ayyaanaamittete keeraanchimma bisu coˈimma ledo xaado afidhinota kulanno. (Aju. 19:8) Konni daafira, Yihowa hagiirsiisa hasiˈranno manni bisonsa hayishshiˈra roso assiˈra hasiissannonsa.

14 Tini xintu seerubba leellishshannonte gede, addaraashenke noo gari hasatto noonsa manna gambooshshenke daara koyisate fokkisiisannokkiha  ikkanno gede assa hasiissannonke; hatto ikkiro wolootu dudumbeemmohu danchu duduwi ledo sumuu yine heeˈneemmota huwattanno. Qoleno, magansiˈneemmo Magani qullaawa ikkinotanna isi muli yanna giddo uulla coˈitte gannate assannota affanno.—Isa. 6:1-3; Aju. 11:18.

15, 16. (a) Mangistete Addaraashe fiine coˈitte assa shota ikka hooggara dandiitannohu mayiraati? Ikkirono Addaraashe danchu garinni amada hasiissannohu mayiraati? (b) Songote giddo Addaraashe feyatenna towaatate mayi qixxaawo no? Ninke baalunkura mayi qoosso noonke?

15 Keeraanchimma agadhate daafira mannaho addi addi lao heedhansara dandiitanno. Mayira? Korkaatuno, mannu lophanno gari addi addiha ikkino daafiraati. Qoleno, mitu manni heeˈrannohu buko batidhannowa, woy doogga sabbitannowaati. Wolootu qolte gari wayi woy keeraanchimma agadhate hasiisannohu gari uduunni nookkiwa heedhanno. Ikkollana, heeˈneemmo qooxeessi ikkihano ikkiro, Mangistete Addaraashe Yihowa suˈmi noo bayichonna halaalu magansiˈra base ikkitinohura, danchu garinni amada hasiissannonke.—Marro 23:14.

16 Mangistete Addaraashe feya xaandi wote calla assinannire diˈˈikkino. Mittu mittunku cimeeyyete bisi Addaraashe noo base danchu garinni amadate pirogiraame fushshanna hasiisannohu baqete uduunni heeˈranno gede assa hasiissannonsa. Mituwi gambooshshe assiˈni kiiro fiinanniha wolu kayinni saˈne saˈne towaantanniha ikkino daafira, deamannori heeˈrannokki gede dancha gede qineessanna illaallisa hasiissanno. Songote miilla baalantera tennera kaaˈlamate qoosso noonsa.

MAGANO MAGANSIˈNEEMMO MINE TOWAATA

17, 18. (a) Magano magansiˈnanni base towaatatenna gatamarate dancha lawishsha ikkitannori Qullaawu Maxaafi giddo kulloonniri ayeooti? (b) Mangistete Addaraashe danchu garinni amada hasiissannonkehu mayiraati?

17 Yihowa soqqamaasine iso magansidhanno bayicho dancha gede gatamarate diinaggaabbanno. Yihudu Nugusi Iyyoaasi, kakkalaano Yihowa minira fushshinoonni woxe haadhe “minu hiinxiˈrino widiido baalanka gatamarate” horoonsidhanno gede hajajino. (2 Neg. 12:4, 5) Nugusu Iyyoosiyaasino 200 diri gedensaanni, beetemeqidesete fushshinoonni woxe Maganu mine gatamarranni gede assate horoonsiˈrino.—2 Zee. 34:9; 2 Zeena 34:10, 11 nabbawi. *

18 Mite Sinu Biiro Komite gobbansara mannu mine woy uduunne dancha gede amaxxate rosichi noonsakkita huwattino. Kuni ikkinohu tennera egenno woy hasiisanno uduunni noonsakki daafira ikkara dandaanno. Ikkollana, Mangistete Addaraashe towaata lashshi assine agurranniha ikkiro, Addaraashe mulenni doofaartara dandiitanno; tini qolte qooxeessu mannira dancha lawishsha diˈˈikkitanno. Songote miilla baalanti Mangistete Addaraashe dancha gede amadate dandaamannonsare baala assitannoha ikkiro kayinni, tini Yihowa ayirranno gede assitanno, hattono roduuwinke fushshitino woxe gatissanno.

Mangistete Addaraashe feyanna towaata dea dihasiissannonke (Gufo 16, 18 lai)

19. Magano magansiˈneemmo bayicho lainohunni maa assate murciˈrootto?

19 Mangistete Addaraashe Yihowara aamamino jajjaati. Konni daafira, mittu manchita woy songonnita ikkitino gede assine coyiˈra gara diˈˈikkitino. Qullaawu Maxaafiti xintu seerubba, kuni bayichi minni wote hendoonni alaami ledo sumuu yaanno garinni heeˈranno gede buusama hasiissannonketa leellishshanno. Ninke baalunku Magano magansiˈneemmo basera ayirrinyu noonketa leellisha, haaru gimbaatira woxe fushsha, hattono minantino Addaraashe feyatenna gatamarate yannankenna wolqanke uyine kaaˈlama dandiineemmo. Tenne assineemmoha ikkiro, Yesuusinte gede Yihowate halaalu magansiˈrara diinaggaambeemmota leellinsheemmo.—Yoh. 2:17.

^ GUFO 2 Kuni birxichi roorse kulannohu Mangistete Addaraashere ikkirono, shiqqinoti xintu seerubba Jajjabbu Gambooshshi Addaraasheranna halaalu magansiˈrara horoonsiˈneemmote wole bayichuwarano kaaˈlitannote.

^ GUFO 4 Ibiraawuyaani 10:24, 25: “Baxillehonna danchu loosira kakkaˈˈa dandiineemmo gede mimmito towaaxxino; qoleno mitootu rosicho assidhino gede mitteenni gamba yaa lashshi assinoonke; hatteentenni, mimmito jawaachinsho; barruno gambise dayinota hendanni albinni roorsine konne assino.”

^ GUFO 10 2 Qorontoosi 8:13, 14: “Konne yoommohu wolootaho duha shaashshe kiˈnera duha ledate yee diˈˈikkino; hatteentenni, xaa yannara kiˈnera tirfino coyi insara xeinore wonshanno gedeeti, qoleno insara tirfinori kiˈnera xeinore wonshanno; konni garinni duha taalo beeqqa dandiitinanni.”

^ GUFO 13 1 Qorontoosi 14:33, 40: “Maganu salaamete Maganooti ikkinnina luulu Magano diˈˈikkino. Baalunku coyi garunninna amanyootunni ikko.”

^ GUFO 17 2 Zeena 34:10, 11: “Insa hakkonne woxe Yihowa mine loosamanno looso illaallissara shoomantino loosaasinera uyitu. Yihowa mine loossanno loosaasine qolte mine gatamaratenna haaroonsate horoonsidhu. Insa konne woxe boncoonni kinnanna xarra hirtanno gede, hattono Yihudu nugussa facci assite agurteenna diigantino minna gatamarate kaaˈlitannota woraajete haqqe hirtanno gede hanaaxetenna mintannorira uyitu.”