Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | YAADDO DANDIINE HEEˈNANNIHU HIITTOONNIITI

Maatete Daafira Yaada

Maatete Daafira Yaada

Janeeti togo yitino: “Anniˈya reyihunni shiima yanna gedensaanni, minaanniˈya wole galte kalaqiˈrara kainota kulie. Hakkunni gedensaanni lede mittoreno yiiekki holginni uduunnesi xinqisiisiˈre lame qaaqquulle angaˈya hune haˈri.” Janeeti looso afidhinoha ikkirono, afidhanno woxi baankete asalese baaxxate diˈˈikkannoho. Isera miinju qarrano agurranna wole mitiimmano iillitinose. Ise togo yitino: “Haarote lexxinoeha loosu qeecha baalanka callichoˈya duqqa hasiissinoe daafira yaaddo wolqaˈyara aleenni ikkitue. Qaaqquulliˈyara wolu anninna ama assanno gede hasiisannonsare wonsha hoogoomma daafira aneneeto bushiisheemma. Xa nafanni wolu manni anenna qaaqquulleˈya ma garinni laˈˈannokka yee yaadeemma. Mannu, galteˈya diigantinohu ani asseemmari gatinohura ikkinohu gede asse hedakka?”

Jaaneeti

Huuccatto Jaaneeti macciishshantannose hedo qeeˈla dandiitanno gedenna Yihowa ledo noose fiixoomi lophanno gede kaaˈlitinose. Ise togo yitino: “Hashsha baaluri qaxaqaˈa yaanno wote, yaaddo batidhannoe daafira hashshannanni heeshsho qarraho. Huuccatto assiˈraˈyanna Qullaawa Maxaafa nabbawaˈya goxicho afiˈreemma gede kaaˈlitannoe. Lowo geeshsha baxeemma qummeeshshuwa giddo mitte Filiphisiyusi 4:6, 7; qummeeshshu togo yaanno: ‘Aye coyirano yaaddinoonte; hatteentenni baalunku coyira huuccattotenninna eeggifatatenni galatu ledo dhiwinoˈne coye Maganoho kulle; wodancha baalanta roortannoti Maganu salaame, wodanaˈnenna surreˈne Kiristoosi Yesuusinni agartanno.’ Duucha hashsha huucciˈranni galoomma woti no; konni daafira Yihowa salaame shesho afiˈreemma gede assitinoe.”

Yesuusi Ilaalu Sibikatesi yannara huuccattote daafira coyiˈrinoti jawaachishshanno hedo duuchunku gari yaaddora kaaˈlitannote: “Anniˈne mayi hasiisannoˈnero huuccidhinara albaanni nafa afino.” (Maatewoosi 6:8) Hige hasiisannonke coye huucciˈra nooreentilla. ‘Maganunniwa shiqa’ dandiineemmoti qara doogo huuccattote. Tini mayi ikkanno gede assitanno? “Isino [ninkewa] shiqanno.”—Yaaqoobi 4:8.

Huuccatto yaachishinonkere hasaaphineenna dancha  hedo macciishshantannonke gede assitannota calla diˈˈikkitino. ‘Huuccatto macciishshanno Magani’ Yihowa ammanatenni iso hasidhannorira huuccidhinore wonshanno. (Faarso 65:2) Yesuusi harunsaanosi ‘ayewoteno huuccidhanno gedenna hexxo mudhite agurtannokki’ gede rosiisinohu iseraati. (Luqaasi 18:1) Maganu ammanatenni huucciˈneemmore wonshannota addaxxine, biddishshasinna kaaˈlosi afiˈrate ganyine huucciˈra hasiissannonke. Isira huucciˈnoommore wonshate hasatto woy wolqa noosita horonta huluullama dihasiissannonke. Konni garinni ‘agurrummokki huucciˈranke’ addu ammana noonketa leellishshanno.—1 Teselonqe 5:17.

AMMANATE YAA MAYYAATE?

Ikkina, ammanate yaa isi mayyaate? Ammana ‘Magano seekke afate.’ (Yohaannisi 17:3) Tennera kaaˈlannonkehu umi coyi Qullaawa Maxaafa horoonsiˈne Maganu hedo afate. Konni garinni, isi ninke mitto mittonka laˈˈannonketanna kaaˈlankera hasiˈrannota huwanteemmo. Ikkollana, addu ammana Maganu daafira mitore afa calla diˈˈikkitino. Togoo ammana heedhunkero, Maganu ledo muli jaaloomi heeˈrannonke yaate. Mittu manchi ledo shiima yanna giddo lubbora jaalooˈmineemmokkinte gede, togoo jaaloomirano yanna hasiissanno. Maganu daafira lende ronsummo kiiro, ‘iso hagiirsiisannore assinummo’ kiiro, hattono heeshshonke giddo kaaˈlosi afiˈnummo kiiro “ammananke lexxitanni hadhanno.” (2 Qorontoosi 10:15; Yohaannisi 8:29) Jaaneeti yaaddose qeeltanno gede kaaˈlitinoseti togoo ammanaati.

Ise togo yitino: “Ammanaˈya jawaata ikkitanno gede kaaˈlinoehu qaru coyi asseemmahu mittu mittunku coyira Yihowa kaaˈlo afiˈraˈyaati. Mannu saˈne anfeemmokkiha lawannoha gariweelo coye asse duucha hige miicinonke. Lowo geeshsha huucciˈroomma daafira, Yihowa woˈmanka wote ani umiˈyanni horonta afiˈra dandeemmakkita fulleemmo furcho qixxeessinonke. Iso galaxxeemma wote, isi anera mageeshshi coye assinoero qaageemma. Isi ayewoteno kaaˈlo hasiisse noonke yannara kaaˈlinonke. Qoleno, addu Kiristaana ikkitinore halaalaancho jaalla afiˈreemma gede assinoe. Insa duuchanka wote irkissannoe; qoleno oosoˈyara dancha lawishsha ikkitino.” *

“Yihowa Milkiyaasi 2:16 aana ‘Galte diingannita giweemmo’ yiinohu mayiraatiro xa leellinoe. Beebbaataame galtera, kuni lowo geeshsha xissiisanno coyeeti. Minaanniˈya hune haˈrienku lowo diro ikkino; ikkirono, xaano mito wote callimmanna waagu nooekkita ikkoommohu gede ikke macciishshamannoe. Hattoo yannara, wole manna kaaˈlate mitore assate woˈnaaleemma; hatto assaˈya duucha wote kaaˈlitinoe.” Jaaneeti konni garinni Qullaawu Maxaafi biddishsha harunsite mannunniwa gamba yaase yaaddose ajjanno gede kaaˈlitinose. *Lawishsha 18:1.

Maganu “annu nookkirira annaho, qoleno gunnootaho agaraanchoho.”—Faarso 68:5

Jaaneeti togo yitino: “Baalunkurinni roore sheshifachishshannoeti, Maganu ‘annu nookkirira anna ikkinotanna gunnootaho agaraancho’ ikkinota afaˈyaati. Isi minaanniˈya gede horonta tuge diagurannonke.” (Faarso 68:5) Jaaneeti Maganu ‘bushu coyinni fonqolannonkekkita’ affino. Isi hayyo “baalunkura shaqqillunni” aanno; qoleno, yaaddonke gargadhate “mannu wolqara aleenni ikkitino wolqa” aannonke.—Yaaqoobi 1:5, 13; 2 Qorontoosi 4:7.

Ikkina dano iillitannonke yine yaandanni heeˈnoommohalla ikki?

^ GUFO 10 Yaaddo gargadhate maa maa assa dandiinanniro ledde afate, Maaja 2015 Baqqi Yiiyye! (Amaaru Afoo) yinanni metseetera “Heeshshokki Illaallisa Dandootto?” yaannoha aante aantete birxicho lai; tenne borro www.jw.org aana afiˈra dandaatto.