Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | YAADDO DANDIINE HEEˈNANNIHU HIITTOONNIITI

Yaachishanno Coyi Nookkiwi Dino!

Yaachishanno Coyi Nookkiwi Dino!

“Sagale hidhammora mareemmo wote koshoro calla no; hattinni waaga lexxite giira kaxxitino! Layinki barra isinni, suuqqate sagalete yinanniri horo dino.”—Pooli, Zimbaawe.

“Minaanniˈya woshshe ofolli yeeˈˈe, hune haˈrankera kainota kulie. Togoo kaada hiitto ikke dandeemma? Qaaqquulleˈya hiisseemma?”—Jaaneeti, Ameerika.

“Danote yannara gannanni dowwoli dowwolamitanna rokkeette dhookkuta xooqe uulla barxa yuumma. Lowo saate gedensaanni nafa angaˈya huxiˈra diagurtino.”—Aloona, Isiraeele.

Heeˈnoommohu yaachishannonna “dandee heeˈrate qarrisannohu baxxino diri” giddooti. (2 Ximootewosi 3:1) Miinju qarri, maatete diigama, olu, shaanno xibbinna kalaqamunni woy mannu assootinni iillitanno dano lowo manna yaachishshanni no. Qoleno batinyu manni togo yaanni yaadanno: ‘Kuni bisoho fulinoeri kaanseretella soorramae?’ ‘Oosoˈya ooso lophitanno alame hiittoota ikkitakka?’

Mito geeshsha yaada kayinni nooreentilla. Lawishshaho, fonqolo fonqolammammora, lowo mannira albaanni fulle coyiˈnammora woy loosoho qaalu xaˈmo xaˈmammammora kaˈneemmo wote yaadanke digattanno. Dano abbannore waajja gawajjotenni ganteemmo gede kaaˈlitannonke. Ikkollana quwa saˈne woy seeda yanna yaada baasa gawajjitanno. Muli yannara 68,000 saˈˈannoha anja egemmino manna horoonsiˈne assinoonni xiinxallo, quwa saˈinokki yaaddo nafa keeshshituro diro haransitara dandiitannota leellishshino. Yesuusi, “Kiˈne giddo yaaddotenni dirisi aana mitte cigile lexxa dandaannohu nooni?” yaasi garankolla. Ee, yaaddotenni dirosi lexxinohu dino. Konni daafira Yesuusi, “Yaada agurre” yee amaalino. (Maatewoosi 6:25, 27) Ikkina yaada agura dandiinannihu hiittoonniiti?

Hayyo afiˈra, Magano seekkine ammananna konni kaˈira huluullissannokki hexxo afiˈra tennera kaaˈlitanno. Xa yaachishannori tuncu yiinonkekkiha ikkiro nafa, albillitte tuncu yaankera dandaanno. Hanni kuni sasu coyi Pooli, Jaaneetinna Aloona yaaddo dandiite heedhanno gede kaaˈlinonsa gara laˈno.