Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

AGAROOSHSHU SHAE Maaja 2015 | Yaaddo Dandiine Heeˈnannihu Hiittoonniiti?

Lowo miliyoone ikkanno manni lowo qarrinna dano iillitunsarono, mitu manni geeshsha diyaadanno. Hiitto?

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Yaachishanno Coyi Nookkiwi Dino!

Addi addi xiinxallo, quwa saˈinokki yaaddo nafa keeshshituro diro haransitara dandiitannota leellishshino. Tenne dandiite heeˈrate kaaˈlannoheri maati?

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Woxeho Yaada

Mittu manchi heeshshote hasiisannori iibbe giira kaxxino yannara nafa maatesira hasiisannore shiqisha dandiino.

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Maatete Daafira Yaada

Mitte mancho minaannise ise kaade hune haˈrise gedensaanni dandiite heedhino gari addu ammana maatiro leellishanno.

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Dano Iillitanno Yine Yaada

Olu, jaddo, qooxeessu daafama, ayyarete gade soorramanna lawaawe gudanno dhibbi abbanno yaaddo qeela dandaattohu hiittoonniiti?

Ati Tenne Afootto?

Biˈre mannu daamma horoonsiˈrannohu hiittoonniiti? ‘Afalete mule’ yaanno qaali mayyaate?

Ayyaanaamitte Gannate Leddine Biifisse

Ayyaanaamitte gannatenna ayyaanaamitte beetemeqidese mitto coyeetini? Phaawuloosi sayikki gordo haˈre laino “gannate” maati?

“Gatoˈne Gambissanni No”!

Bayiru qarri hanafi gedensaanni dudumbeemmo sokka maati? Hatte yannara buurantinori hiikkitanno?

Maganu Mangistera Ammanantine Heedhe

Kiristaanu Yihowaranna Mangistesira ammanamate insaneeto qajeelsiˈra dandaannohu hiittoonniiti?

Kuni Magano Magansiˈneemmo Bayichooti

Magano magansiˈneemmo bayicho towaata dandiineemmohu ma garinniiti? Mangistete Addaraashe minate looso woxunni kaaˈlinannihu hiittoonniiti?

Qullaawu Maxaafi Xaˈmonna Dawaro

Bunshe heedhannokki yanna dagga ikka?