Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

AGAROOSHSHU SHAE Ella 2015 | Sayinse Qullaawa Maxaafa Soˈrote Yinanni Gede Assitinoni?

Sayinsenna Qullaawu Maxaafi sumuu diyaannonso, mimmito kaaˈlanno?

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Sayinse Heeshshokki Ledo Afidhino Xaado

“Maganu dino yee yekkeeramate kaaˈlitannota sayinsete hedo” yinanniti maati?

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Sayinse Dandiitannokkiri No

Sayinsete xagge seekke afinohu Kaarli Saagani togo yee borreessino: “Fullahaano nafa lowo geeshsha sodhara dandiitanno.”

Kiristoosi—Maganu Wolqaati

Yesuusi loosino maalale hunda Isiraeelete gobbara heeˈranno mannira kaaˈlitannota calla ikkitukkinni, muli yanna giddo mannu ooso baalantera assannoreno leellishshannote.

Isi Manna Baxanno

Yesuusi maalale loosino gari isi hiittooha ikkinota buuxisanno?

Amanyootu Xuri Noonkekkire Ikkine Heeˈra Dandiineemmo

Qullaawu Maxaafi busha yorto gargadhate kaaˈlannoha sase coye bade kulannonke.

Lawishshu Huuccatto Ledo Sumuu Yaannore Asse—Gafa 1

Yesuusi tenne huuccattora hanafote, “Annaˈya” yaa agure “Annanke” yiinohu mayiraati?

Lawishshu Huuccatto Ledo Sumuu Yaannore Asse—Gafa 2

Magano barru sagalenke uyinke yine huucciˈranke, uminke sagale daafira calla huucciˈra diˈˈikkitino.