Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | Goofimarchu Gambisinoni?

Goofimarchu Barra Lowo Manni Gatanno—Atino Gata Dandaatto

Goofimarchu Barra Lowo Manni Gatanno—Atino Gata Dandaatto

Qullaawu Maxaafi goofimarchu daanno wote baono heedhannota kulanno: “Alamete hanafonni kayise xaa geeshsha ikke egenninokkihu layinkitano ikkannokkihu bayiru qarri daanno . . . Isinni hatti barruwa haraˈma hooggoommero, maala uddiˈrinohu mittuno digatanno.” (Maatewoosi 24:21, 22) Ikkirono, Maganu gatannohu lowo manni heeˈrannota kulanni togo yiino: “Alame saˈanni no . . . , Maganu fajjo assannohu kayinni hegerera heeˈranno.”—1 Yohaannisi 2:17.

Tini alame saˈanno wote gatte ‘hegerera heeˈrate,’ maa assa hasiissannohe? Maalaamittete coye gamba assiˈra woy cibbiˈra hasiissannohe? Deeˈni. Qullaawu Maxaafi wolu garinni qixxaawa hasiissannonketa seekke amaalannonke. Togo yaanno: “Tini baalanti coyibba konni garinni daaqqannoha ikkiro, keeraancho amanyoote harunsitinanni hattono Maganoho galtinoonnire ikkitinoonnita leellishannoha qullaawa looso loossinanni hiittoo manna ikka hasiissannoˈnero heda hasiissannoˈne; Yihowa barri daa agadhitinanninna gambise dayinota heddinanni heeˈra hasiissannoˈne.” (2 Pheexiroosi 3:10-12) Tenne xiqisera qooxote noo assaawe, daaqqanno yinite ‘tenne baalante coyibba’ giddo gamu, tenne busha alame gashshaanonna Maganu gashshoote agure uullate gashshoote doodhanno manna ikkinota xawissanno. Maalaamittete coyibba cibbiˈneemmoha ikkiro, hattoori baote barra digatisannonke.

Ee, baotenni gatate Yihowara galloommore ikkanna iso hagiirsiisanno akatinna loosi daafira rosa hasiissannonke. (Sofooniyaasi 2:3) Yannankera noohu rooru manni faale harunsine gooffe daggino yanna giddo heeˈnoommota leellishanno malaate lashshi assine agurantenni, ‘Yihowa barri gambise dayinota heda hasiissannonke.’ Yihowa Farciˈraasine konni daanni noo barrinni gatte saˈˈa dandaatto gara Qullaawu Maxaafinni kultannohe.