Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | GOOFIMARCHU GAMBISINONI?

“Goofimarcho”—Yaa Mayyaate?

“Goofimarcho”—Yaa Mayyaate?

“Goofimarchu gambisino!” yinanna macciishshatto wote maa hedatto? Anga seeda bise adhinohu mittu waajjishanno manchi daye mitte lekkanni uulla, teˈeenni kayinni gordo kaxxe, ‘Anera sagadde!’ yaanni manna waajjishiishanno yite hedattonso, ‘Gordu luukete gede ikke xaaxame dirranno’ yite hedatto? Togoo hedo mito manna yaachishshannonsa; woloota kayinni huluullissannonsa woy haariimo labbannonsa.

Qullaawu Maxaafi, “Goofimarchu daanno” yee xawise kulanno. (Maatewoosi 24:14) Qoleno hattee yanna, ‘bayira Maganu barranna’ “Armagedooni” yaanno. (Ajuuja 16:14, 16) Tenne hajo daafira batinye ammaˈno rosiissanno rosi manna gurcheessannoho; qoleno leeltannokkitinna hexxo mudhinanni gede assitanno hedo woˈmitino. Qullaawu Maxaafi kayinni goofimarchu maatironna maa ikkinokkiro xawise kulanno. Qoleno Maganu Qaali goofimarchu gambise dayinotanna teˈee bade afate kaaˈlannonke. Hakkiinni saeno, gante saˈneemmohu hiittoonniitiro kulannonke! Hanni balanxe, goofimarchu daafira soˈro ikkinorenna goofimarchoho yaa mayyaatero laˈno. Qullaawu Maxaafi yaanno garinni “goofimarchoho” yaa isi mayyaate?

 GOOFIMACHOHO YAA MAYYAA DIˈˈIKKITINO?

 1. GOOFIMARCHOHO YAA UULLA GIIRANTE BAˈANNO BARRA DIˈˈIKKINO.

  Qullaawu Maxaafi togo yaanno: “[Maganu] uulla xintise aana xintino; ise hegere geeshsha bayichisenni milli diyitanno.” (Faarso 104:5) Tininna wole xiqisubba Maganu umisi uulla hunannokkitanna baˈarano horonta fajjannokkita buuxissannonke!—Mekibibi 1:4; Isayyaasi 45:18.

 2. GOOFIMARCHU MURROONNI BARRI NOOKKIHA HEDEWEELCHO DAANNORE DIˈˈIKKINO.

  Qullaawu Maxaafi goofimarchu Maganu murino barra daannoha ikkinota kulannonke. Togo yine borreessinoonni: “Hakkoye barranna hattee saate Anna agurranna iimi sokkaanono Beettuno woy wolu mittuno afinohu dino. Konni daafira murantino yanna mamooteetiro affinoonnikki daafira seekkitine harunse; woˈmanka wote baqqi yitine agadhe.” (Marqoosi 13:32, 33) Konni daafira Maganu (“Annu”) goofimarchu daanno gede assate “murino yanna” noota huwata dandiineemmo.

 3. GOOFIMARCHU MANNU ASSANNORINNI WOY IIMINNI WIGIDIIDAME DIRRANNORINNI DAANNOHA DIˈˈIKKINO.

  Goofimarchu daanno gede assannori maati? Ajuuja 19:11 togo yitanno: “Iimi faˈname heeˈreenna laummo; kuneeti! waajju farashshi no. Hakkonne farashsho gulufe noohu Ammanaminohanna Halaalaancho yaamamanno.” Kiiro 19 togo yitanno: “Hakkuyi gedensaanni moyichu, uullate nugussanna saraawitensa farashsho gulufinohunna saraawitesi ledo olantara gamba yite heedheenna laummo.” (Ajuuja 19:11-21) Tenne xiqisubba aana kulloonniti roore coyibba lawishshu tiro afidhinota ikkiturono, Maganu diinnasi gudate sokkaanote saraawite soyannota huwata dandiineemmo.

Qullaawu Maxaafi goofimarchu daafira kulanno sokka busha ikkitukki dancha duduwooti

GOOFIMARCHOHO YAA MAYYAATE?

 1. UULLATE GASHSHOOTI GOOFIMARCHOOTI.

  Qullaawu Maxaafi togo yaanno: “Iimi Magani horonta baˈannokki mangiste [gashshoote] xintanno. Hatti mangiste wole dagara diuyinannite. Tini mangiste hattee mangistubba baalanta daakkanno  hattono huntanno; ise kayinni hegerera uurritanno.” (Daanieeli 2:44) Aleenni sayikki naxiwe aana kullinte gede, ‘farashsho gulufinohunna saraawitesi ledo olantara gamba yitannoti’ “uullate nugussanna saraawitensa” baˈanno.—Ajuuja 19:19.

 2. 2. OLU, FINQILLETENNA TAASHSHOTE XEˈNE GOOFIMARCHOOTI.

  “[Maganu] uulla woˈmate aaninni ola hunanno.” (Faarso 46:9) “Uullate aana suwaddu manni calla heeˈranno; qoleno mishsho noonsakkiri ise aana gattanno. Bushuullu kayinni uullate aaninni qocci yitanno; qoleno hantaalaammu ise aaninni hoˈlitanno.” (Lawishsha 2:21, 22) “Kuneeti! Ani baalanka coye haaro assanni noommo.”—Ajuuja 21:4, 5.

 3. MAGANONNA MANNA HAGIIRSIISA DANDIITINOKKI AMMAˈNO GOOFIMARCHOOTI.

  “Masaalaano kapho masaaltanno, kakkalaano uminsa silxaanenni kadde gashshitanno. . . . Ikkina goofimarchu daanno wote ma assitinaraati?” (Ermiyaasi 5:31) “Hakko barra batinyu manni togo yaannoe: ‘Mooticha, Mooticha, suˈmikkinni masaalo dicoyiˈnoommo? Suˈmikkinni agaaninte difushshinoommo? Hattono suˈmikkinni lowo maalale diloonsoommo?’ Hakkawote ani togo yeemmonsa: ‘Kiˈne bashshonni diegennoommoˈne! Kiˈne finqilaasine, anewiinni faffe!’”—Maatewoosi 7:21-23.

 4. TENNE ALAME HARUNSANNONNA IRKISANNO MANNI GOOFIMARCHOOTI.

  Yesuusi Kiristoosi togo yiino: “Yoo yinannihu konni garinniiti: xawaabbu alame dayino; mannu kayinni loosinsa busha ikkino daafira xawaabbunkunni tunsicho baxino.” (Yohaannisi 3:19) Qullaawu Maxaafi, biˈre ammanamino manchi Nohi yannara alamete aana daggino baore kulanno. “Hatte yannara noo alame wayinni baˈino. Ikkollana hakko qaali garinni, xa noo iimanna uulla giiranna Maganiweelu manni baˈˈannohu yoote barri agadhe noonsa.”—2 Pheexiroosi 3:5-7.

Daannoha ‘yootenna baote barra’ Nohi wari “alame” bao ledo heewisiinsoonnita wodanchi. Hakkawaro baˈino yini alame maati? Pilaaneetenke yaano uulla dibaˈino; baˈu alame ‘Maganiweelo mannaati’ woy Maganu diinnaati. Hakkawarinte gede, yannankera Maganu diinna ikka doodhitannori daannohu “yoote barra” baˈanno. Ikkollana Nohinna maatesinte gede Maganu jaalla gattanno.—Maatewoosi 24:37-42.

Maganu bunshe baala huni gedensaanni uulla hiitto baxissannota ikkitannoro hanni hedi! Ee, Qullaawu Maxaafi goofimarchu daafira kulanno sokka busha ikkitukki dancha duduwooti. Togo yite hedattoha ikkara dandaanno: ‘Qullaawu Maxaafi goofimarchu mamoote daannoro kulanno? Xa daara gambisinoni? Gata dandeemmo gari heeˈranno?’