Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xaˈmonna Dawaro

Qullaawu Maxaafi Xaˈmonna Dawaro

Yoote Barri maati?

Yoote barri hagiirsiisannoho yineemmohu mayiraati?

Biˈre Maganu mannasi miincannita hoolate addi addi daanyoota horoonsiˈrino. (Mesaafinti 2:18) Qullaawu Maxaafi, albillitte daannohu Yoote Barri uulla woˈmate Daanyi Yihowa mannu ooso taashshote xeˈnenni gatisannota hagiirsiissanno yanna ikkinota kulanno.—Faarso 96:12, 13; Isayyaasi 26:9 nabbawi.

Maganu heeshshote nooriranna reyitinorira taalo yoo yaanno gede Yesuusa shoomino. (Looso 10:42; 17:31) Lowo manni Maganu daafira rosikkinni reyino. Yoote Barra Yesuusi togoo manni halaalaanchu Magani daafira rosannonna iso baxanno faro afiˈranno gede reyotenni kayisanno.—Hawaariyaatete Looso 24:15 nabbawi.

Yoote Barri kume diro keeshshannohu mayiraati?

Reyino manni kumu diri yannara kaˈˈanno. (Ajuuja 20:4, 12) Insara Maganu doogo rosatenna isira hajajamate yanna hasiissannonsa. Lowo manni hedanno gede ikkikkinni, reyotenni kaˈˈanno mannira yoo yinannihu reyotenni kaihu gedensaanni assanno coyi garinni ikkinota Qullaawu Maxaafi kulanno.—Roomu Sokka 6:7 nabbawi.

Qullaawu Maxaafi, kumu diri hanafara albaanni hedeweelcho daannohu yoote barri nootano kulanno. Tenne metseetera aaniidi qoolihu coyi umira laˈnummonte gede, hakkoye yoote barra goofimarchoho yinanni. Maganu hakko barra Maganiweelonna bushuulle manna gudanno. (2 Pheexiroosi 3:7) Konni daafira Magano banxeemmota leellishannore assa hasiissannonke.—2 Pheexiroosi 3:9, 13 nabbawi.

 

Konne maxaafa www.jw.org/sid aanano afiˈra dandaatto