Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

AGAROOSHSHU SHAE Onkoleessa 2015 | Goofimarchu Gambisinoni?

“Goofimarchu gambise dayino!” yinanna macciishshatto wote maa hedatto? Tenne hajo daafira hedatto wote yaachishannohe?

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

“Goofimarcho”—Yaa Mayyaate?

Qullaawu Maxaafi “goofimarchu” daafira kulannori dancha duduwo ikkinota afootto?

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Goofimarchu Gambisinoni?

Tenne xaˈmuwara dawaro afiˈrate, goofimarchu yanna bade afate kaaˈlitannota Qullaawu Maxaafi kulannota shoole coyibba nabbawi.

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Goofimarchu Barra Lowo Manni Gatanno—Atino Gata Dandaatto

Hiittoonni? Baote barrira maalaamittete coye gamba assiˈra woy cibbiˈra hasiissannohe?

Sheexaanu Egemmaˈnera Hasiˈrinona Deantinoonte!

Sheexaanunniti sase akatta isi diina baddaha ikkinota leellishshannote

Sheexaanu Ledo Olantine Qeela Dandiitinanni!

Sheexaanu woshshaado yaano naaxxa, maalaamittete coyibba baxanna, foorretewiinni xooqa dandaattohu hiittoonniiti?

Insa Maganu Uyino Hexxo ‘Laˈino’

Hundihu ammanamino labballinna meenti albillittete woˈmanno atoote laino; insa tennera lawishsha ikkannonke.

Hegere Heeshsho Hexxo Uyinonke Magano Labbe

Ninkera iille egenninonkekki qarra addinta huwata dandiineemmo?

A CONVERSATION WITH A NEIGHBOR

Yesuusi reyo Qaagooshshe Ayirrisa Hasiissannohu Mayiraati?

Lowo manni Yesuusi ilamanna kaosi yaano Gannanna Faasika ayirrisanno. Yihowa Farciˈraasine kayinni Yesuusi Reyo Ayirrissannohu Mayiraatiyya?

Qullaawu Maxaafi Xaˈmonna Dawaro

Yoote Barri 1000 diro keeshshannohu mayiraati?