Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae  |  Dotteessa 2015

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | QULLAAWA MAXAAFA XIINXALLA HASIˈRATTO?

Duuchunkura Qixxaabbinota Qullaawu Maxaafi Xiinxallo Pirogiraame

Duuchunkura Qixxaabbinota Qullaawu Maxaafi Xiinxallo Pirogiraame

Yihowa Farciˈraasine mannu noowa fulte sabbakate egennantinoreeti. Ikkina alamete deerrinni manna Qullaawa Maxaafa xiinxallinseemmota afootto?

Niro 2014nni, 240 gobbara heedhannori 8,000,000 saˈannori Yihowa Farciˈraasine aganu aganunku 9,500,000 manna Qullaawa Maxaafa xiinxallissino. * Ee, ninke ledo Qullaawa Maxaafa xiinxallanni noo manni kiiro 140 gobbata dagate kiiro roortanno!

Yihowa Farciˈraasine konni loosira diru dirunku mittenna darate biliyoone Qullaawa Maxaaffa, maxaaffa, metseettanna wole xiinxallote kaaˈlitanno borro 700 meddi yaanno afiinni qixxeessitanno! Taalle nookkihu kuni attamate loosi, mannu Qullaawa Maxaafa doodhi afiinni xiinxallanno gede assino.

QULLAAWU MAXAAFI XIINXALLO PIROGIRAAMENKE DAAFIRA DUUCHU MANNI XAˈMANNO XAˈMONNA DAWARO

Xiinxallissinannihu ma garinniiti?

Addi addiha Qullaawu Maxaafiha coyi umo kayinse hatte hajo ledo xaado afidhinota Qullaawu Maxaafi xiqisubba xiinxallineemmo. Lawishshaho, Qullaawu Maxaafi aante noo xaˈmuwara dawaro qolanno: Maganu ayeti? Maganu isi hiittooho? Isira suˈmu noosi? Isi heeˈrannohu hiikkooti? Ninke isiwa shiqa dandiineemmo? Tenne xaˈmuwa dawaro Qullaawu Maxaafi giddo hiikko nooro afa shota diˈˈikkitino.

Mannu togoo xaˈmuwara dawaro afiˈranno gede kaaˈlate, roore wote Qullaawu Maxaafi Addinta Mayyee Rosiisanno? yaanno maxaafa horoonsiˈneemmo. * Kuni maxaafi qixxaawinohu mannu xinta ikkinoha Qullaawu Maxaafi roso huwatanno gede kaaˈlateeti. Kuni maxaafi Maganu daafira, Yesuusi Kiristoosi daafira, mannu ooso qarri daafira, kaotenna huuccattote daafira hattono wole togoo hajore kulanno.

 Xiinxallissinannihu mamooteetinna hiikkooti?

Xiinxallinseemmohu atera injiitannohe yannaranna baseraati.

Mageeshshi saate xiinxallinanni?

Batinyu manni Qullaawa Maxaafa xiinxallate lamalate kiiro mitte saate geeshsha gaaˈmanno. Kayinni mannu mannu garinni yanna hakkiinni ajjara woy roortara dandiitanno. Xiinxallote saate ate pirogiraame garinni biddi assa dandiineemmo. Mitu manni lamalate kiiro 10 woy 15 daqiiqa xiinxallanno.

Xiinxallote mageeshshi woxe kaffallanni?

Xiinxalloteno borroteno woxe dikaffalatto. Tini hedo Yesuusi rosaanosira uyino biddishshi ledo sumuu yitannote: “Mulla adhitinoonninte gede, mulla uuyye.”—Maatewoosi 10:8.

Xiinxallo mageeshshi yanna giddo gooffanno?

Xiinxallo gooffanno yanna mannu mannu garinni babbaxxitanno. Qullaawu Maxaafi Addinta Mayyee Rosiisanno? yaanno maxaafi 19 fooliishsho afiˈrino. Hasiˈrittota woy baalanta fooliishsho ate ranke garinni xiinxallite guda dandaatto.

Xiinxallummoro Yihowa Farciˈraasincho ikka hasiissannoe?

Deeˈni. Mittu mittunku manchira ammananno coye doodhate qoosso noosita anfoommo daafira tenne qoossosi ayirrinseemmo. Ikkirono, xinta ikkitinota Qullaawu Maxaafi egenno afiˈrino manchi, woyyannosire egennotenni doodha dandaanno.

 Lede afa hasiˈrummoro maa assa dandeemmo?

jw.org yinanni webisayite Yihowa Farciˈraasine ammananna loosi daafira gara ikkitino mashalaqqe kultannohe.

Qullaawa Maxaafa xiinxalla hasiˈrummoro ma asseemmo?

^ GUFO 4 Manna Qullaawa Maxaafa xiinxallinseemmohu, addi addinni woy shiima gaamora beenkeeti.

^ GUFO 9 Yihowa Farciˈraasine qixxeessitinoho. Konne maxaafa 260 saˈˈanno afiinni 230 miliyoone saˈanno koppe attammoonni.