Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | QULLAAWA MAXAAFA XIINXALLA HASIˈRATTO?

Qullaawa Maxaafa Xiinxalla Hasiissannohu Mayiraati?

Qullaawa Maxaafa Xiinxalla Hasiissannohu Mayiraati?
  • Heeshshote heeˈneemmohu mayiraati?

  • Qarru iillannonkehunna reyineemmohu mayiraati?

  • Albillitte heeshsho hiittoota ikkitanno?

  • Maganu ane daafira assaawanno?

Atera togoo xaˈmuwa huluullitannohe? Hatto ikkiro, huluullitannohu atera calla diˈˈikkino. Alamete aana batinyu mannira togoo xaˈmuwa huluullitannonsa. Tenne xaˈmuwara dawaro afiˈra dandiinanni?

Lowo miliyoone ikkanno manni tenne xaˈmora, “Ee!” yee qolanno. Mayira? Xaˈmuwansara Qullaawu Maxaafi giddonni dancha dawaro afiˈrino daafiraati. Tenne xaˈmuwara Qullaawu Maxaafi qolanno dawaro afa hasiˈratto? Yihowa Farciˈraasine mannaho Qullaawa Maxaafa rosiisate qixxeessitino pirogiraame noo daafira woxe kaffaˈlittokki xiinxalla dandaatto. *

Qullaawa Maxaafa xiinxallannire kayinsanni wote mitu manni togo yaanno: “Yanna dinoe.” “Xiinxalla kabbaadete.” “Togoo coyi giddora ea dihasiˈreemmo.” Wolootaho kayinni wolu gari lao noonsa. Hakko daafira Qullaawu Maxaafi yaannore rosate maahoyye yitanno. Hanni kuri giddo gamu yitinore laˈno.

  • “Kaatoliketenna Pirotestaantete beetekiristaane, Sikihi beetemeqidesenna Budistete gadaame haˈroomma; qoleno ayyaanaamo roso rosiinsanni yuniversite eˈˈe rosoomma. Ikkollana Maganu daafira nooete batinye xaˈmuwara dawaro afiˈrummakki keeshshoomma. Hakkiinni mitte Yihowa Farciˈraasincho qaeˈya daggu. Ise Qullaawa Maxaafa horoonsidhe qoltinoe dawaro dhagge ikkitinoe daafira, Qullaawa Maxaafa xiinxallate sumuu yuumma.”—Giili, Ingilaande.

  • “Alba heeshshote daafira batinye xaˈmo nooe; beetekiristaanenke qeesooti qoltannoe dawaro kayinni diduushshitinoe. Ikkollana, mittu Yihowa Farciˈraasinchi Qullaawa Maxaafa calla horoonsiˈre xaˈmuwaˈyara dawaro qolie. Isi lede afa hasiˈreemmoronna teˈee xaˈmieta hagiidhe maahoyye yuummo.”—Koofi, Beniini.

  • “Reyino manni noo gara afa lowo geeshsha hasiˈroommo. Reyitinori lubbote noore gawajjitara dandiitanno yee ammaneemmoha ikkirono, tenne hajo daafira Qullaawu Maxaafi yaannore afa hasiˈrummo. Konni daafira Yihowa Farciˈraasincho ikkinohu mittu jaaliˈya ledo Qullaawa Maxaafa xiinxalla jammarummo.”—Zhuze, Biraazile.

  • “Qullaawa Maxaafa nabbawate woˈnaaloommaha ikkirono, yaannore huwata didandoomma. Hakkiinnino Yihowa Farciˈraasine dagge Qullaawu Maxaafite batinye masaalore xawisse kultue. Qoleno, rosiissannori wolurino nooro afa hasiˈrumma.”—Deniizi, Meksiko.

  • “Alba Maganu isi addinta ane daafira assaawannokka yee hedeemma. Hakko daafira, Qullaawa Maxaafa borreessiisino Maganiwa huuccatto assiˈrumma. Layinki soodo Yihowa Farciˈraasine mineˈya daggu; hakkiinni insa ledo Qullaawa Maxaafa xiinxallammara koyissueta maahoyye yuumma.”—Anju, Neppaali.

Tini temokkiruwa Yesuusi togo yee coyiˈrinota qaagiissitannonke: “Ayyaanaamittete coye goodhinori hagiirraammaho.” (Maatewoosi 5:3) Ee, mannu oosora kalaqamunni ayyaanaamittete coyira hasatto noonsa. Qaalisi Qullaawu Maxaafi widoonni tenne hasattonsa wonsha dandaannohu Magano callaho.

Ikkina Qullaawa Maxaafa xiinxallinseemmohu hiittoonniiti? Qullaawa Maxaafa xiinxalla kaaˈlitannohehu ma garinniiti? Tenne xaˈmuwara dawaro aananno birxichira qollanni.

^ GUFO 8 Qullaawu Maxaafi Maganu suˈmi Yihowa ikkinota kulanno.