Yesuusi reyo qaaga hasiissannonkehu mayiraati?

Yesuusi Reyo Albillitte Maa Afiˈneemmo Gede Assitanno?—Isayyaasi 25:8; 33:24

Yesuusi reyo mannu heeshsho alba noowa qolate kaaˈlitanno daafira alamete aana ikkino coyi baalunkunni roortannote. Manchu beetti kalaqaminohu bunshe loosara, xiwamara woy reyara diˈˈikkino. (Kalaqo 1:31) Ikkollana, cubbu mittu manchi Addaami widoonni alame eino. Yesuusi heeshshosi sayise uyinohu cubbunninna reyotenni ganteemmo gedeeti.—Maatewoosi 20:28; Roomu Sokka 6:23 nabbawi.

Maganu Beettosi ninke daafira reyara uullara soye baxxino baxille leellishinonke. (1 Yohaannisi 4:9, 10) Yesuusi harunsaanosi reyosi qaagate timanna woyine horoonsidhe bikku ayyaana ayirrissanno gede kulino. Diru dirunku konne assanke Maganunna Yesuusi baxxinonke baxille naandeemmota leellinsheemmo doogooti.—Luqaasi 22:19, 20 nabbawi.

Qaagooshshu Ayyaani timanna woyine qamassannori ayeooti?

Yesuusi reyosi ayirrissanno gede rosaanosira umo kuli wote, gondooru woy sheemaatu daafira coyiˈrino. (Maatewoosi 26:26-28) Kuni gondoori insanna wossanantino kiiro noonsari wolootu iima isi ledo mookkanno faro fanino. Yesuusi reyo qaagooshshe ayirrisanno manni lowo miliyoone ikkannoha ikkirono, konni ayyaanira shiqanno timanna woyine qamassannori kayinni hakko gondoori giddo noore callaati.—Ajuuja 5:10 nabbawi.

Yihowa nugussa ikkitannore doora hanafinku 2,000 diro meddi yaanno. (Luqaasi 12:32) Insa kiiro uullate aana hegerera heeˈrate hexxo noonsari ledo heewisiinsiro shiimate.—Ajuuja 7:4, 9, 17 nabbawi.