Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

AGAROOSHSHU SHAE Ammajje 2015 | Loosatto Loosinni Hagiidha Dandaatto Gara

Batinyu manni loosanno looso baxanno, hattono loosu lowore kaaˈlannota huwatino. Diinaggaawe loosa baxanno gede kaaˈlinonsahu maati?

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Diinaggaawe Loosa Yanna Saˈinoreeti?

Mitu manni diinaggaawe loosa ayirrinyensa xeissannohu gede asse hedanno. Wolu batinyu manni kayinni diinaggaawe loosa baxanno. Konne manni loosanno loosinni hagiidhanno gede kaaˈlinonsari maati?

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Loonseemmo Loosinni Hagiidha Dandiineemmo Gara

Qullaawu Maxaafi loonseemmo loosinni hagiidhate kaaˈlitanno amaale aanno gara afate nabbawi.

Yesuusi Gede Shooshaqootanna Shaqqadda Ikke

Umi Pheexiroosi 2:21 Yesuusi faale haˈneemmo gede kultannonke. Guuntete xeˈne noonkere ikkinummorono, Yesuusi gede shooshaqootanna shaqqadda ikka dandiineemmohu hiittoonniiti?

Yesuusi Gede Worbuullenna Wodanchitinannire Ikke

Qullaawu Maxaafi giddo borreessaminori Yesuusi akata anfeemmo gede kaaˈlannonke. Yesuusi lawishsha harunsine isi gede worbuullenna wodanchineemmore ikka dandiineemmo gara afate nabbawi.

Daga ‘Yihowa Rosira’ Qixxeessa

Hundi Kiristaani dancha duduwo mageeshshi geeshsha sabbakkino? Umi xibbi diro sabbakate looso loosa wole yannanni roore shota ikkitanno gede assinori maa ikkara dandaanno?

Yihowa Alamete Doyichoha Rosiisate Loosonke Marraˈˈanni No

Dirinkera Yihowa soqqamaano dancha duduwo uulla woˈmate aana kaajja gede sabbakkanno gede kaaˈlinonsari maati?

Qullaawu Maxaafi Xaˈmonna Dawaro

Alame gashshitannoti mitte mangiste abbitanno salaamenna keere hanni hedi. Maganu togoo gashshoote abbara eino qaali woˈmannota ammanneemmohu mayiraati? Hatte mangistera moohate malino gashshaanchi hiikkoyeti?