Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Mootichu Hurbaate Ayirrinseemmohu Mayiraati?

Mootichu Hurbaate Ayirrinseemmohu Mayiraati?

“Konne ayewoteno qaagooshshiˈyara asse.”—1 QOR. 11:24.

1, 2. Yesuusi Niisaani 14, 33 M.D. hashsha ma assino? (Umi misile lai.)

NIISAANI 14, 33 M.D., Yerusaalamete dukkaadure fulte no. Isiraeele 1,500 diri albaanni Gibitsete borojjimmanni fultinota qaagate, Yesuusinna hawaariyaatesi hakko hashsha Faasika ayirrissino. Hakkiinnino Yesuusi 11 ammanantino hawaariyaate ledo heeˈre, baxxino hurbaate xintino; hakku hurbaati Yesuusi hakko barri goofara albaanni reyanno reyo qaagiissannoho. *—Mat. 26:1, 2.

2 Yesuusi galata shiqishe kae irsho nookki tima hawaariyaatete oye, “Hiiˈe itte” yiinsa. Qoleno, woyinete uduunnicho haare xaano galata shiqishe kae togo yii: “Baalunku kawiinni agge.” (Mat. 26:26, 27) Yesuusi hakkiinni aanche insara wole sagale diuyino; kayinni hakkoye baxxino hashsha ammanantino harunsaanosira kulinori lowori no.

3. Konni birxichi giddo hiittee xaˈmuwara dawaro afiˈneemmo?

3 Yesuusi konni garinni reyosi Qaagooshshi Ayyaana xintino; konne ayyaana “Mootichu Hurbaate” yinanni wotino no. (1 Qor. 11:20) Mitu  manni tennera togo yee xaˈmara dandaanno: Yesuusi reyo qaaga hasiissinohu mayiraati? Timunna woyinete tiro maati? Qaagooshshu Ayyaanira qixxaawa dandiineemmohu hiittoonniiti? Timanna woyine qamasa hasiissannonsari ayeooti? Kiristaanu hexxonsa kaffi asse laˈˈannota leellishannohu hiittoonniiti?

YESUUSI REYO QAAGA HASIISSANNONKEHU MAYIRAATI?

4. Yesuusi reyo mayi faro fantinonke?

4 Addaami sircho ikkinoommo daafira, cubbonna reyo ragiˈnoommo. (Rom. 5:12) Guuntete xeˈne noosihu aye manchino umisi daafira woy wolu manni heeshshora Maganoho wodo kaffale diafanno. (Far. 49:6-9) Ikkollana Yesuusi reyasinni xeˈne nookki maalasinna duˈnantino mundeesi ninkera wodo asse uyino. Yesuusi wodote waaga Maganoho shiqishasi, cubbunninna reyotenni gante hegere heeshsho elto afiˈneemmo faro fantinonke.—Rom. 6:23; 1 Qor. 15:21, 22.

5. (a) Maganunna Kiristoosi mannu ooso baxxannota mayinni anfeemmo? (b) Yesuusi reyo qaagooshshira haˈra hasiissannonkehu mayiraati?

5 Wodote kakkalo Maganu mannu ooso baxannota leellishshannote. (Yoh. 3:16) Yesuusi kakkalo, isino ninke lowo geeshsha baxannonketa leellishshanno. Isi uullara daara albaanni iima Maganoho “qara loosaasincho” ikke noo waro nafa ‘mannu ooso baxanno’! (Law. 8:30, 31) Maganohonna Beettisira galatu noonketa leellishate Yesuusi reyo Qaagooshshi Ayyaanira haˈra hasiissannonke; konni garinni aante noota Yesuusi hajajo wonshineemmo: “Konne ayewoteno qaagooshshiˈyara asse.”—1 Qor. 11:23-25.

TIMUNNA WOYINETE TIRO MAATI?

6. Qaagooshshu Ayyaani timinna woyine daafira maa huwata hasiissannonke?

6 Yesuusi Qaagooshshu Ayyaana xinti yannara, timanna woyine maalisiranna mundeesira qole disoorrino. Isi timu daafira togo yiino: “Kuni maalaˈyaati yaate.” Woyinete daafira qole togo yiino: “Tini lowo manni daafira duˈnantannote ‘gondooru mundeeˈyaati’ yaate.” (Marq. 14:22-24) Konninni buuxa dandiinanninte gede, timunna woyine lawishshu tiro afidhinote.

7. Qaagooshshu Ayyaanira shiqinshanni timi maa riqiwanno?

7 Hakkoye baxxino hashsha, Yesuusi Faasikaho qixxeessinoonniha irsho nookki tima horoonsiˈrino. (Wol. 12:8) Qullaawu Maxaafi giddo irsho mito wote cubbo riqibbanno. (Mat. 16:6, 11, 12; Luq. 12:1) Yesuusi irsho nookki tima horoonsiˈrasi maltinote; korkaatuno kuni timi xeˈne nookki maalasi riqiwanno. (Ibi. 7:26) Konni daafira Qaagooshshu Ayyaanira qixxeessinanni timi hattooho.

8. Qaagooshshu Ayyaanira shiqinshanni woyine maa riqibbanno?

8 Yesuusi Niisaani 14, 33 M.D. horoonsiˈrino woyine, mundeesi riqibbannote; yannankera Qaagooshshu Ayyaanira shiqqanno woyineno hattonni mundeesi riqibbanno. Yerusaalamete gobbaanni Golgoota yinanni bayicho Yesuusi mundee ‘cubboho maaro afiˈneemmo gede’ duˈnantino. (Mat. 26:28; 27:33) Qaagooshshu Ayyaani timinna woyine hajajamanno manni daafira shiqqinota Yesuusita muxxe kakkalo riqibbanno daafira, hattono tenne baxillu qixxaawo kaffi assine laˈneemmo daafira, Mootichu Hurbaatira mittu mittunku qixxaawa hasiissannonke.

QIXXAAWA DANDIINEEMMOTA MITE DOOGGA

9. (a) Qaagooshshu Ayyaanita Qullaawu Maxaafi niwaawe nabbawa hasiissannonkehu mayiraati? (b) Wodote kakkalo daafira mayi macciishshamannohe?

9 Qullaawu Maxaafire Barru Barrunku Hasaawa yinanni buukileetera noo pirogiraame garinni Qaagooshshu Ayyaanita Qullaawu Maxaafi niwaawe nabbambe, Yesuusi reyara albaanni assinore hiinca dandiineemmo. Tenne assanke Mootichu Hurbaatira wodananke qixxeessiˈrate  kaaˈlitannonke. * Mitte rodoo togo yite borreessitino: “Qaagooshshu Ayyaana quqquxamme agadhineemmo. Kuni ayyaani diru dirunku lowo tiro afiˈrinota huwanteemmo. Anniˈya reeshshi noo mine uurre . . . baxeemma annaˈya laˈˈanni wodote kakkalo daafira lowo geeshsha dhagge assiˈre hedoomma yanna qulli yitannoe. . . . [Wodote daafira kultanno] xiqisubba baalanta afoomma; hattono tenne xiqisubba mannaho seekke xawisa dandeemma! Muxxe ikkitinoti wodote kakkalo assitannonke coyi daafira wodaniˈya lowo geeshsha hagiidhinohu kayinni shiirumma woteeti.” Ee, Qaagooshshu Ayyaanira qixxaambeemmo wote, Yesuusi kakkalo cubbunninna reyotenni keere fushshitannonke gara hiinca hasiissannonke.

Qaagooshshu Ayyaanita Qullaawu Maxaafi niwaawe nabbabbe konni ayyaanira wodanakki qixxeessiˈri (Gufo 9 lai)

10. Qaagooshshu Ayyaanira qixxaawate wolere maa assa dandiineemmo?

10 Qaagooshshu Ayyaanira qixxaawate, soqqanshonke halashshiˈrate lawishshaho Qaagooshshu Ayyaani woggara kaaˈlaano suwisaano ikkate soma fushshiˈrano hasiissannonke. Qullaawu Maxaafi rosaanonkenna woloota Mootichu Hurbaatira koyinseemmo wote, Maganunnire, Beettisirenna Yihowa hagiirsiissannorinna iso guwisidhannori albillitte afidhanno atootire wolootaho kulle lowo hagiirre afiˈneemmo.—Far. 148:12, 13.

11. Mitu Qorontoosi Kiristaani Qaagooshshu Ayyaani timanna tsuuwa gariweelo itinohunna aginohu hiittoonniiti?

11 Mootichu Hurbaatira qixxaawatto wote, hawaariya Phaawuloosi Qorontoosi Kiristaanira borreessino sokka deˈooti. (1 Qorontoosi 11:27-29, 31 nabbawi; * 1 Qor. 11:30, 32-34) Phaawuloosi, hasiisisikkinni timanna tsuuwa qamasannohu aye manchino Mootichu Yesuusi Kiristoosi “bisinna mundee daafira [xaˈmamannota]” coyiˈrino. Konni daafira, mittu buuramino Kiristaanchi ‘hasiisannositanna teˈee buuxate balaxe isonooto layiˈra’ hasiissannosi; timanna woyine qamasa hasiissannosihu hakkuyi gedensaanniiti. Hakkuyi kaˈa “umisira firde abbannore itanno, hattono aganno.” Batinyu Qorontoosi Kiristaani gara ikkinokki amanyootinsanni kainohunni ‘daafurtino, xiwantino, mitootu isinni [ayyaanaamittetenni] reyitino.’ Miteekkite insa giddo mitootu Qaagooshshu ayyaani yannara woy hakkuyira albaanni quwa saˈe itansanninna agansanni surrensa woy ayyaanaamittensa daafurtinoha ikkara dandaanno.  Togooha gara ikkinokki amanyoote leellishansa Magano dadillissino.

12. (a) Phaawuloosi Qaagooshshu Ayyaana mayi ledo heewisiisino? Shiqanno timanna woyine qamassannore mayyee qorowisiisino? (b) Qaagooshshu Ayyaani timanna woyine qamasanno manchi kabbaade cubbo loosiro ma assa hasiissannosi?

12 Phaawuloosi Qaagooshshu Ayyaana wolootu ledo intanni hurbaati ledo heewisiise, ittannore togo yee qorowisiisino: “Yihowa tsuuwanna agaanintete tsuuwa mitteenni aga didandiitinanni; qoleno, ‘Yihowa sagale’ beeqqaano ikkitine heedhinenni, agaanintete sagale beeqqaano ikka didandiitinanni.” (1 Qor. 10:16-21) Mootichu Hurbaati timanna woyine qamasannohu mittu manchi kabbaade cubbo loosiro, ayyaanaamittete kaaˈlo hasiˈra hasiissannosi. (Yaaqoobi 5:14, 16 nabbawi; * Yaq. 5:15) Togoohu buuramino manchi ‘maaro einota leellishanno guma laaliro,’ Qaagooshshu Ayyaani timanna woyine qamasasi Yesuusi kakkalo misha diˈˈikkitanno.—Luq. 3:8.

13. Maganu uyinonke hexxo daafira huuccatto assiˈra hasiissannonkehu mayiraati?

13 Qaagooshshu Ayyaanira qixxaambeemmo wote, Maganu uyinonke hexxo daafira huuccatto assiˈnanni heda hasiissannonke. Isonooto Yihowara sayise uyinohunna ammanaminoha Yesuusi rosaancho ikkino manchi, buuramino Kiristaancho ikkinota buuxissanno taje noosikkiha Qaagooshshu Ayyaani timanna woyine diqamasanno; hakkuyi kaˈa tini Yesuusi kakkalo mulluri gede asse laˈˈate. Ikkina, mittu manchi Qaagooshshu Ayyaani timanna woyine qamasa hasiissannositanna teˈee afa dandaannohu hiittoonniiti?

QAMASA HASIISSANNONSARI AYEOOTI?

14. Haaru gondoorinna Qaagooshshu Ayyaani yannara timanna woyine qamasate mereero noo xaadooshshi maati?

14 Qaagooshshu Ayyaani timanna woyine qamasate qoosso noonsari, haaru gondoorira beeqqaasine ikkansa dihuluullantanno. Yesuusi woyinete daafira togo yiino: “Kuni tsuuwi mundeeˈyanni xintamannoho haaro gondoorooti yaate.” (1 Qor. 11:25) Maganu hunda Isiraeelete ledo einohu Higgete gondoorinni baxxinoha wole haaro gondooro eannota masaalaanchu Ermiyaasi widoonni coyiˈrino. (Ermiyaasi 31:31, 32 nabbawi; * Erm. 31:33, 34) Maganu haaro gondooro einohu ayyaanaame Isiraeele ledooti. (Gal. 6:15, 16) Kiristoosi kakkalo ikke reyasi konni gondoorira xinta ikkitino. (Luq. 22:20) Haaru gondoorira Mereerimu Yesuusaati; konni gondoorira beeqqaasine ikkitinori ammanantino buuramaasine iimi ragge afidhanno.—Ibi. 8:6; 9:15.

15. Mangistete gondoori beeqqaasine ikkitinori ayeooti? Insa ammanantinore ikkite heedhuro mayi qoosso afidhanno?

15 Qaagooshshu Ayyaani timanna woyine qamasate qoosso noonsari Mangistete gondoorira beeqqaasine ikkitara doorantinota affino. (Luq. 12:32) Buurantinorinna qarrisira beeqqaasine ikkitinori Yesuusi harunsaano isi ledo iimi gashshoote adhitanno. (Fil. 3:10) Ammanantino buuramaasine, Mangistete gondoori beeqqaasine ikkitino daafira Kiristoosi ledo iima nugussa ikkite hegerera mookkanno. (Aju. 22:5) Togoo Kiristaani Mootichu Hurbaati yannara timanna woyine qamasansa garaho.

16. Roomu Sokka 8:15-17 tiro maatiro haranchunni xawisi.

16 Qaagooshshu Ayyaani timanna woyine qamasa hasiissannonsari Maganu ooso ikkansa ayyaanu farciˈrinonsare callaati. (Roomu Sokka 8:15, 16 nabbawi; * Rom. 8:17) “Anna” yine  tirroonnihu Phaawuloosi horoonsiˈrinohu Aramayikete qaali, baxillenna ayirrinye leellishannoho. Kuni qaali buuramaasine ‘ooso ikkitinota leellishanno ayyaana’ adhitanno wote Yihowa ledo heeˈrannonsaha baxxino fiixooma kulannoho. Maganu ayyaani ayyaaninsa ledo farciˈranno daafira, insa buurantinore Yihowa ooso ikkansa buuxxanno. Hatto yaa insa uullate aana heeˈra dibaxxanno yaa diˈˈikkino. Insa reyote geeshsha ammanantinore ikkituro Yesuusi ledo iimi Mangistera mookkannota dihuluullantanno. Kuni Kiristaani ‘qullaawu Magani Yihowa ayyaanunni buurinoreeti’; kuri 144,000 Kiristoosi harunsaano giddo xa uullate aana gattinori kiiro shiimate. (1 Yoh. 2:20; Aju. 14:1) Insa “Anna, Anna!” yite woshshitannohu Yihowa ayyaaninniiti. Ee, Maganu ledo kaajju fiixoomi noonsa!

QULLAAWU MAXAAFI AANA XINTANTINO HEXXONKE KAFFI ASSE LAˈˈA

17. Buurantinorira noonsa hexxo hiitteeti? Insa tenne hexxonsa ma garinni laˈanno?

17 Ati buuramootto Kiristaanchootiro, iimira haˈrate hexxo daafira ganyite huucciˈrattoti egennantinote. Qullaawu Maxaafi iimi Idayichira Yesuusi Kiristoosira ‘huuccamate’ daafira coyiˈranno wote, tini atere kultannota huwatte Kiristoosi “idayicho” wido ikkate quqquxamatto. (2 Qor. 11:2; Yoh. 3:27-29; Aju. 21:2, 9-14) Maganu Qaalisi widoonni, ayyaanaamitte oososi baxannota coyiˈranno wote, “Hakku aneeti” yite hagiidhatto. Qoleno, Yihowa Qaali buurantino oososira biddishsha aanno wote, qullaawu ayyaani hajajamatto gedenna wodanikkinni “Kuni anino assa hasiissannoereeti” yaatto gede assannohe. Konni garinni, Maganu ayyaaninna ate ayyaani mitteenni iimira haˈrate hexxo nooheta farciˈranno.

18. ‘Wolu geˈreewira’ noonsa hexxo hiitteeti? Tenne hexxo daafira mayi macciishshamannohe?

18 “Lowo daga” ikkinohu “wolu geˈreewi” wido ikkittoro kayinni, Maganu atera uullate aana heeˈrate hexxo uyinohe. (Aju. 7:9; Yoh. 10:16) Ati Gannatete hegerera heeˈra halchatto; hattono Qullaawu Maxaafi albillitte uullate aana heeˈnanni heeshsho daafira kulannore hiinca hagiirsiissannohe. Minikki manninna wolu keeraano manni ledo mitteenni hagiidhitanni salaametenni heeˈratto yanna halchishshannohe. Hude, buxima, qarru, xiwanunna reyo baˈanno yanna quqquxante agadhatto. (Far. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Isa. 33:24) Uullate aana hegerera heeˈrate hexxo afidhe reyotenni kaˈannori ledo xaadatto yanna leeltannohe. (Yoh. 5:28, 29) Yihowa uullate aana heeˈrate hexxo uyinohe daafira lowo geeshsha galatattosi! Qaagooshshu Ayyaani timanna woyine qamasattokkiha ikkirono, Yesuusi Kiristoosi kakkalora diniqo nooheta leellishate konne ayyaana ayirrinsanniwa haˈratto.

ATI DAATTO?

19, 20. (a) Maganu uyinohe hexxo woˈmitannohehu ma assittorooti? (b) Mootichu Hurbaatira haˈrattohu mayiraati?

19 Hexxokki uullate aana heeˈra woy iimira haˈrano ikkituro, tini hexxokki woˈmitannohehu Magano Yihowa, Yesuusi Kiristoosinna wodote kakkalo ammanattota loosunni leellishittoro callaati. Qaagooshshu Ayyaanira haˈrakki, hexxokki daafiranna Yesuusi reyo mageeshshi geeshsha hasiissinoro hiincatto gede faro fantannohe. Konni daafira, Arbe Dotteessa 3, 2015 arrishsho eˈu gedensaanni Mangistete Addaraasheranna wole bayicho alamete deerrinni lowo miliyoone ikkanno manni Mootichu Hurbaatira gamba yaanno wote daate mixo fushshiˈri.

20 Qaagooshshu Ayyaanira haˈrakki Yesuusite wodote kakkalora noohe galati lexxanno gede assitahera dandiitanno. Shiqqanno nigiggire seekkite macciishshakki, mannaho Yihowa baxillirenna mannu oosora noosi alaama kulte olliichokki baxattota leellishatto gede kakkayissahera dandiitanno. (Mat. 22:34-40) Konnira, Mootichu Hurbaatira haˈrate murcidhe kai.

^ GUFO 1 Ibiraawete manni mitto barraati yaannohu arrishsho eˈuhunni kayise layinki barra arrishsho eˈa geeshsha noo yannaati.

^ GUFO 9 Maganu Qaale Xiinxalli yinanni buukileete gafa 16 lai.

^ GUFO 11 1 Qorontoosi 11:27-29, 31: “Hasiisisikkinni tima itannohunna Mootichu tsuuwa agannohu baalunku Mootichu bisinna mundee daafira xaˈmamanno. Mittu manchi hasiisannositanna teˈee buuxate, balaxe isonooto seekke layiˈro; hakkiinnino tima ito, tsuuwano ago. Korkaatuno, bisu mayi tiro afiˈrinoro huwatikki itannohunna agannohu, umisira firde abbannore itanno, hattono aganno. Ayimmanke seekkine huwantummoro kayinni, difarandanninke.”

^ GUFO 12 Yaaqoobi 5:14, 16: “Kiˈne mereero xiwamino manchi nooni? Songote cimeeyye isiwa woshshiˈro; insano Yihowa suˈminni zayite buurte huuccatto assitosi. . . . Hurtinanni gede cubboˈne mimmitoho kulle, hattono kuˈu kuˈuyira huucce. Keeraanchu manchi huuccatto bayira wolqa afidhino; qolteno lowore assitanno.”

^ GUFO 14 Ermiyaasi 31:31, 32: “Yihowa togo yaanno: ‘Kuneeti! Isiraeelete mininna Yihudu mini ledo haaro gondooro eˈˈeemmo barri daanni no. Kuni gondoori, annuwansa anga amade Gibitsete gobbanni fushshummo waro insa ledo eoommohunna, “ani mootichansa ikke heeˈreenna insa diiggu gondooriˈya” gedeeha diˈˈikkino.’”

^ GUFO 16 Roomu Sokka 8:15, 16: “Galagaltine waajjitinanni gede assannoˈneha borojjimmate ayyaana diadhitinoonni; kayinni oosote gede ikkitine kiirantinanni gede assannoˈne ayyaana adhitinoonni; kuni ayyaani, ‘Anna, Anna!’ yine woshshineemmo gede assannonke. Ninke Maganu ooso ikkinoommota ayyaanu umisi ayyaaninke ledo farciˈranno.”