Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

AGAROOSHSHU SHAE Arfaasa 2015 | Mussinnu Nookki Gashshoote

Alamete deerrinni mannu, gashshootu ledo xaado afidhino dirijjitta roore mussinnu noota ikkitinota hedanno. Mussinnu nookki gashshooti mulla haaqete halchooti?

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Hadho Ikkinoha Mangistete Mussinna

Mussinnu qarri hedoottohura nafa aleenni ikkara dandaanno.

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Maganu Mangiste—Mussinnu Nookki Gashshoote

Maganu Mangiste mussinnu horonta nookki gashshoote ikkitinota buuxisannoha lee coye nabbawi.

Yihowa Galatte, Maassantinannina

Galanteemmore ikkanke qarru yanna dandiine saˈneemmo gede kaaˈlitannonkehu hiittoonniiti?

Mootichu Hurbaate Ayirrinseemmohu Mayiraati?

Maganu iima heeˈrate hexxo uyinoheronna uulla ragiˈrate hexxo uyinohero mayinni afa dandaatto?

Galteˈne Jawaatanna Hagiirraame Assiˈrate Woˈnaalle

Galteˈne jawaatanna hagiirru noota assiˈrate kaaˈlannoˈneha onte coye afate nabbawi.

Galteˈne Yihowa Jawaachishannonna Agaranno Gede Assidhe

Soorrotewiinni xeertidhine buutote qarrinni gata dandiitinannihu hiittoonniiti?

Geedanno Baxilli Heeˈrara Dandaanno?

Adhama hasidhannorino ikko adhante noori Mahaaliye Mahaaliyi maxaafira kulloonni baxillinni lowore rossanno.

Qullaawu Maxaafi Xaˈmonna Dawaro

Manchu beetto Maganu kalaqinonso, kaimisi saadate?