Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae—Xiinxallote Ittime  |  Arfaasa 2018

Baalunkuri Noosi Maganira Maa Aa Dandiineemmo?

Baalunkuri Noosi Maganira Maa Aa Dandiineemmo?

“Maganonke, ninke xa ate galanteemmohe; ayirrado suˈmakkino guwinseemmo.”—1 DUD. 29:13.

FAARSO: 80, 50

1, 2. Yihowa shaqqado Magano ikkinota leellishinohu hiittoonniiti?

YIHOWA shaqqado Maganooti. Baalankare uyinonkehu isooti. Culkano ikko birru, hattono uullate aana noohu muxxe coyi baalu isiho; isi kuri coyibbanni heeshsho afiˈrino kalaqamira hasiisannonsare wonshanno. (Far. 104:13-15; Hag. 2:8) Qullaawu Maxaafi, Yihowa mannisira hasiisannore wonshate maalaletenni kuri coyibba horoonsiˈrino gara kulanno.

2 Yihowa, Israeelete daga halalla heedheenna 40 diro woˈma mennanna waa uyinonsa. (Ful. 16:35) Isi “hasiisannonsare baala” qixxeessinonsa daafira mittoreno dihooggino. (Neh. 9:20, 21) Yihowa masaalaanchu Elsai widoonni maalaletenni mitte ammanantino gunnittera nooseti shiima zayite atoottanno gede assino. Maganu eltosinni tini mancho, asalese baaxxitanno gedenna iseneetiranna oososera ikkanno geeshshi woxe afidhanno gede assino. (2 Mot. 4:1-7) Yesuusino Yihowa kaaˈlonni hasiissanno yannara, maalaletenni sagalenna woxe uyino.—Mat. 15:35-38; 17:27.

3. Konni birxichira hiikkuri xaˈmuwa xiinxallineemmo?

3 Yihowa uullate aana noo kalaqamira hasiisannore wonshate  horoonsiˈrannori woˈme noosi. Ikkirono, Isi soqqamaanosi woxinsanni dirijjitesi loossanno looso kaaˈlitanno gede koyisino. (Ful. 36:3-7; Lawishsha 3:9 nabbawi.) Yihowa uyinonkeha muxxe coye isira qolle uyinammora hasiˈrannohu mayiraati? Hunda heedhinoti ammanantinoti Maganu soqqamaano Isi looso woxunni kaaˈlitinohu hiittoonniiti? Xaa yannara Maganu dirijjite fushshinanni woxe ma garinni horoonsidhanno? Konni birxichira kuri xaˈmuwa xiinxallineemmo.

YIHOWARA AA HASIISSANNONKEHU MAYIRAATI?

4. Yihowa looso kaaˈlanke maa leellishshanno?

4 Yihowara uyineemmohu iso banxeemmo daafiraatinna assinonkerira galatateeti. Yihowa assinonkere baala hendeemmo wote dhagge assiˈneemmo. Moote Daawiti, qullaawa mine mina hasiissannota kuli yannara, baalankare uyinonkehu Yihowa ikkinotanna uyineemmosiri baalu isiwiinni afiˈnoommore ikkinota coyiˈrino.—1 Duduwo 29:11-14 nabbawi.

5. Qullaawa Borro baxillunni aa magansiˈranke kifile ikkitinota kultannohu hiittoonniiti?

5 Aa Yihowara shiqishiˈneemmo magansiˈra kifileeti. Soqqamaasinchu Yohaannisi ajuujatenni iima nooti Yihowa soqqamaasine togo yitanna macciishshino: “Mootichankenna Maganonke! Baalanka kalaqoottona, kalaqamanno gede assoottohunna, heeshsho oottohu ateetina, atera ayirrinyu, guweenyunna wolqa ikkitohe!” (Aju. 4:11) Noonke coyi giddo umo ikkinore Yihowara uyine iso ayirrisanna guwisiˈra hasiissanno yiniro sumuu diyaatto? Yihowa Muse widoonni Israeele dirunni sase ayyaana ayirrissanno gede hajajinonsa. Insa hatte yannara Yihowara uyitannori no; konne ayyaana ayirrissanno wote “mulla anganni” isi albira shiqa dihasiissannonsa. (Mar. 16:16) Xaa yannarano baxillunni aa magansiˈranke kifileeti; uyineemmoha ikkiro Yihowa assinonkerira iso galanteemmota leellinsheemmo, hattono Yihowa dirijjiteti uullayidi kifile loossanno looso kaaˈlineemmo.

6. Aa ninkeneetira kaaˈlitannonke yineemmohu mayiraati? (Hanafote noo misile lai.)

6 Aa ninkeneetirano kaaˈlitannonke. Woˈmanka wote adhineemmore calla ikkantenni baxillunni aano danchate. (Soqqamaasinete Looso 20:35 nabbawi.) Annisinna amasi mitore hidhi yee aannosi saante codhe insara mitore hire aanno qaaqqo heda dandiineemmo. Annisinna amasi konne aamamooshshe lowo geeshsha naadanno! Anninsanna amansa mine heedhe suwisaano ikkite soqqantanno wedelli, anninsanna amansa mitore hidhanno gede shiima woxe aara dandaanno. Annuwunna amuuwu oosonsa togo assitannonke yite heddannokkiha ikkirono, insa galattannore ikkitara hasidhanno daafira uyitannonsa aamamooshshe adhitanno. Yihowano, noonkeha muxxe coye isira aanke ninkeneetira kaaˈlitannonketa afino.

HUNDA HEEDHINOTI MAGANU SOQQAMAASINE UYITINO GARA

7, 8. (a) Hunda heedhinoti Maganu soqqamaano baxxino looso kaaˈlite dancha lawishsha ikkitinonkehu hiittoonniiti? (b) Insa Yihowa looso duuchu garinni kaaˈlite lawishsha ikkitinonkehu hiittoonniiti?

7 Qullaawu Maxaafi hundinni kayise Maganu soqqamaano isi looso kaaˈlate jajjansa uyitinota kulanno. Insa mitto baxxino looso loonsanni gede woxe fushshitino yanna no. Lawishshaho, Muse Israeelete daga xaadooshshu dunkaana minate woxe fushshitanno gede kulino; yannate gedensaanni Moote Daawitino mannu qullaawa mine minnanni woxe abbanno gede jawaachishino. (Ful. 35:5; 1 Dud. 29:5-9) Moote Iyoaasi  yannarano, kakkalaano mannu fushshino woxinni Yihowa mine gatamarranni gede assitino. (2 Mot. 12:4, 5) Umi xibbi diro heeˈrino Kiristaanino hatte yannara ubbino hude Yihudaho heeˈranno roduuwa amaddinota macciishshituti, “noonsa wolqanni woxe” fushshitino.—Soq. 11:27-30.

8 Yihowa daga Maganu looso albisa ikkite loossannore kaaˈlate woxe fushshitanno. Muse Higge, Leewaawootu wole gare gede iqqa adhitannokkita kultanno. Israeele insara tonnunni mitto uyitanno; tini Leewaawootu xaadooshshu dunkaanira loossanno looso illachishshanno gede kaaˈlitannonsa. (Kir. 18:21) Hatteente gede, shaqqaddu meenti Yesuusanna soqqamaasinesi ‘woxinsanni kaaˈlino.’—Luq. 8:1-3.

9. Hunda Maganu soqqamaano fushsho fushshitannohu hiittoonniiti?

9 Maganu daga fushsho fushshitinohu addi addi garinni afidhino woxinniiti. Israeele halalla xaadooshshu dunkaana minnanni gede fushsho fushshitu yannara, Gibitsete gobbanni adhite dagginore uyitinoha ikkara dandaanno. (Ful. 3:21, 22; 35:22-24) Umi xibbi dirono, mitu Kiristaani noonsa jajja lawishshaho baattonsanna minensa hire woxe soqqamaasinenniwa massino. Soqqamaasine konne woxe kaaˈlo hasiissannonsarira uyitanno. (Soq. 4:34, 35) Wolootu qolte Maganu looso kaaˈlate woxinsa aaninni kayisse uyitanno. (1 Qor. 16:2) Konni garinni buxichuno dureessuno Maganu looso kaaˈla dandaanno.—Luq. 21:1-4.

YANNANKERA MAGANU LOOSO KAAˈLA DANDIINEEMMO GARA

10, 11. (a) Baxillunni aate hunda heedhinote Yihowa soqqamaano lawishsha harunsa dandiineemmohu hiittoonniiti? (b) Maganu Mangiste looso kaaˈlate qoosso afiˈrakkinni mayi macciishshamannohe?

10 Yannankerano Maganu soqqamaano mito coye loonsanni gede fushsho fushsha dandiitanno. Lawishshaho, songoˈne horoonsidhannota haaro Gambooshshu Addaraashe minate woy gatamarate hendoonni? Sinu biironna jajjabba gambooshshe assiˈnanni Addaraashe gatamarate woy kalaqamu dano iillitinonsa roduuwa kaaˈlate woxu hasiisannota kullankera dandiinanni. Yihowa Farciˈraasinete qara biiroranna alamete doyichora noote sinu biirora loossanno roduuwa kaaˈlateno woxe fushshineemmo. Fushshineemmo woxi, misiyoone, baxxitino suwisaanonna woradu looso loossannore irkisate kaaˈlanno. Kiˈne songono Gambooshshu Addaraashenna Jajjabba Gambooshshe Assinanni Addaraashe minate kaaˈlanno woxe ganyite sokkannoti dihuluullissannote.

11 Ninke baalunku Yihowa tenne goofimarchu barruwara dirijjitesi widoonni loosiisanni no looso kaaˈla dandiineemmo. Duucha wote fho fushshino manchi tenne mannu afara dihasiˈranno. Gambooshshu Addaraashera noo saaxinera woxe worreemmo woy jw.org widoonni fushsho fushshineemmo wote mageeshshi woxe uyinoommoro wolu manni afara dihasiˈneemmo. Ninke fushshineemmohu shiimu woxi tirannori nookkiha lawankera dandaanno. Ikkirono, roore wote dirijjitenke Maganu looso loossanno gede kaaˈlannohu lowo manni aannohu shiimu woxi corameeti. Angate anje noonsa roduuwinke nafa “lowo gadadi amade heeˈreennansa” baxillunni aate huucciˈrinohu Meqedooniyu Kiristaani lawishsha harunsanno.—2 Qor. 8:1-4.

12. Maganu dirijjite fushshinanni woxe danchu garinni horoonsiˈrate sharrantannohu hiittoonniiti?

12 Aliidi Bisi, fushshinoonni woxe horoonsiˈranno wote egennaamonna ammanaminoha ikkinota leellishanno. (Mat. 24:45) Insa fushshinoonni woxe baajeette fushshine garunni horoonsiˈnanni gede  assitanno. (Luq. 14:28) Hundi yannarano Maganu manni mereero albisa ikkite loossannori, fushshinoonni woxi Yihowa looso agurranna wolurira fulannokki gede assitino. Lawishshaho, Izira Yerusaalame higi wote Faarsi Moote uyinoha babbaxxino aamamooshshe lawishshaho culka, birranna wole jajja haare haˈrino; kuni baalu yannanke woxira qolle soorriniro xibbe miliyoone Ameeriku doolaare saˈˈanno. Izira konne woxe Yihowara uyinoonni aamamooshshi gede asse laino; konnira insa hadhannohu busha gobba widoonni higge ikkino daafira, konne jajja ille worre agarranni gede assino. (Izi. 8:24-34) Soqqamaasinchu Phaawuloosino Yihudaho heeˈrannoha mito roduuwa kaaˈlinanni woxe gamba assino. Isi kaaˈlo hasiissannorira woxe beekkannori Yihowa “albaanni calla ikkikkinni, mannu albaannino” baalanka coye ammanante assitanno gede kulinonsa. (2 Qorontoosi 8:18-21 nabbawi.) Yannankerano Maganu dirijjite Iziranna Phaawuloosi gede, fushshinanni woxe qorophite horoonsidhanno.

13. Muli yannara dirijjitenke mito coye biddi assitinohu mayiraati?

13 Mitte maate, afidhanno woxinna fushshitanno woxi taalo ikkanno gede woy heeshshonsa bikkunnita assidhe Yihowara albinni roore soqqamate heddanno wote mito coye biddi assiˈra hasiissannonsaha ikkara dandaanno. Yihowa dirijjiteno hatto assitanno woti no. Muli yanna kawa lowoha dhagge ikkanno looso loonsanni heeˈnoonni. Ninke uyineemmo fushsho konne looso loosate fushshinanni woxinni ajjanno woti no. Konni daafira, dirijjite woxe qoxxowa dandiinanni garanna noo woxi baalunku loosira iillanno gede assitanno gara heddanno.

FUSHSHINEEMMO WOXINNI MAA LOONSANNI?

Fushshitinanni woxi alamete doyichora loonsanni looso kaaˈlanno (Gufo 14-16 lai)

14-16. (a) Yihowa dirijjite ninke fushshineemmo woxinni loossino loosi giddo mitu maati? (b) Yihowa dirijjite loossinori ate kaaˈlinohehu hiittoonniiti?

14 Yihowara lowo diro soqqantanni keeshshitino roduuwi, xaa yanna geeshsha ayyaanaamittete qixxaawo falakkino woti nookkita coyidhanno. Hanni hedi! Muli yanna kawa, jw.org nna JW Birodikaaste qixxeessinoonninke. Qullaawa Borrota Haaro Alame Tirono lowo afiinni qixxeessinoonni. Sasu barriha “Balaxxine Maganu Mangiste Hasidhe!” yaannoha Daga Dagiyyote Gambooshshe 2014nninna 2015nni alamete doyichora 14 jajjabba istaadiyeemera assinoonni. Konne gambooshshe dayino manni lowo geeshsha hagiidhino.

15 Batinyu roduuwi Yihowa dirijjite qixxeessitannonsare lowo geeshsha naaddannota  coyidhino. Lawishshaho Iisiyaho soqqamanno minaanninna minaama JW Birodikaaste daafira togo yee coyiˈrino: “Soqqammeemmohu mittu shiimu katamiraati. Konni daafira, mito wote callantoommoha lawannonke; qoleno Yihowa looso alamete doyichora loonsanni heeˈnoonnita hambeemmo. JW Birodikaastera babbaxxitino pirogiraame laˈˈa hananfummo kawa kayinni, alamete doyichohu roduuwu maamari miilla ikkinoommota qaangoommo. Hakko qooxeessiˈra noo roduuwi JW Birodikaaste lowo geeshsha baxxanno. Insa duucha wote, tenne pirogiraame laˈu gedensaanni Aliidi Bisi miillawa roore shiqqinota coyidhino. Xa insa Maganu dirijjite miilla ikkansanni lowo geeshsha hagiidhitino.”

16 Xaa yannara, alamete doyichora 2,500 meddi yitannota Gambooshshu Addaraashe minnanninna gatamarranni heeˈnoonni. Hondurasi yinanniwa nooti mitte songo haaro Gambooshshu Addaraashe minninsa gedensaanni togo yite borreessitino: “Kalqete alamera noote Yihowa maatenna alamete doyichora noohu roduuwu maamari miilla ikkankenni tashshi yaannonke; konni albaanni halchinanni keeshshinoommota Gambooshshu Addaraashe afiˈneemmo gede kaaˈlitinonke.” Wolu batinyu mannino Qullaawa Maxaafanna Qullaawu Maxaafi aana xintantino borro uminsa afiinni qixxeessinoonnihura, hattono kalaqamu dano iilliteennansa kaaˈlinoonninsahuranna gaare horoonsiˈre gudumaaleho farciˈre dancha guma afiˈransanni tashshi yiinonsa.

17. Yannankera dirijjitenke loossanni no loosi Yihowa kaaˈlanni noonketa leellishannohu hiittoonniiti?

17 Yihowa Farciˈraasine ikkitinokkiri mannu uminsa fajjonni fushshanno woxinni calla konne baala looso loonseemmohu hiittoonniitiro dileellannonsa. Mittu faabiriku murrichi, borronke attammanniwa daaˈˈati gedensaanni hakko loossannori baalu woxe baantinsakki uminsa fajjonni loossannota, borro hirrannita ikkitinokkita, hattono woxe gamba assinanniti wole doogo nookkita huwatiti dhagge assiˈrino. Isi ninke loonseemmo loosi dandiinannikkire ikkinota coyirino. Isi yiinori garankolla! Yihowa kaaˈla hoogoommenkero konne looso loosa didandiineemmo.—Iyo. 42:2.

YIHOWA UYINONKERE ISIRA QOLLE UYINUMMORO AFIˈNEEMMO ATOOTE

18. (a) Maganu Mangiste looso kaaˈlinummoro mayi atoote afiˈneemmo? (b) Oosonkenna Qullaawa Maxaafa xiinxallinseemmo manni Maganu Mangiste looso kaaˈlitanno gede qajeelsa dandiineemmohu hiittoonniiti?

18 Yihowa xaa yannara loonsanni heeˈnoonniha dhagge ikkanno looso kaaˈlineemmo faro faninonke; tini ninkera ayirrinyeho. Mangistesi looso kaaˈlinummoro atoote aannonketa kule qaale einonke. (Mil. 3:10) Yihowa baxillunni aannohu durooˈmanno yiino. (Lawishsha 11:24, 25 nabbawi.) Aa hagiirraamma assitannonke; korkaatuno Qullaawu Maxaafi “Adhannonkunni aannohu baˈraaˈrinoho [woy, hagiirraamoho]” yaanno. (Soq. 20:35) Coyiˈneemmorinninna assineemmorinni oosonkenna Qullaawa Maxaafa xiinxallinseemmo manni Maganu looso kaaˈla dandaanno gara, hattono tenne assiniro afiˈnanni atoote rosiisa hasiissannonke.

19. Kuni birxichi maa assatto gede jawaachishinohe?

19 Baalankare uyinonkehu Yihowaati. Isi uyinonkere qolle isira uyineemmoha ikkiro, banxeemmositanna assinonkerira galanteemmosita leellinsheemmo. (1 Dud. 29:17) Hunda mannu qullaawa mine minnanni gede woxe abbi yannara ‘afansha baxe woˈmu wodaninni uyino. Hattono, lowo jajji gamba yiino daafira hagiidhino.’ (1 Dud. 29:9) Ninkeno Yihowa uyinonkere qolle isira uyine hagiirrenna harshammo afiˈra dandiineemmo.