Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

AGAROOSHSHU SHAE—XIINXALLOTE ITTIME Arfaasa 2018

Tini metseete Ammajje 26 kayise Dotteessa 1, 2018 geeshsha xiinxallinannita xiinxallote birxichuwa amaddino.

INSANEETO UMINSA FAJJONNI SHIQISHSHINO

Insaneeto Uminsa Fajjonni Shiqishshino—Madagaskaarira

Madagaskaari qoqqowira Maganu Mangiste sokka halashshate wole gobbanninna hatte giddichonni dagginori woˈnaalsha nabbawi.

Yihowa “Daafurtinorira Jaawaante Aanno”

Goofimarchu gambisanni haˈranno wote, heeshshono qarru batiˈrinota ikkitanno. Tayixehu diru qummeeshshi Yihowa wolqa aankera huucciˈneemmo gede qaagiissannonke.

Qaagooshshu Ayyaani Maganu Manni Mereero Mittimma Heedhanno Gede Assanno

Qaagooshshu Ayyaani Maganu manni mereero mittimma heedhanno gede kaaˈlannohu hiittoonniiti? Jeefonniha Qaagooshshu Ayyaanna ayirrinseemmohu mamarooti?

Baalunkuri Noosi Maganira Maa Aa Dandiineemmo?

Aa Yihowara shiqishiˈneemmo magansiˈra kifileeti. Noonkehu muxxe coyinni Yihowa ayirrisa dandiineemmohu hiittoonniiti?

Addu Hagiirre Afiˈnanni Gede Assannohu Hiittoo Baxilleeti?

Magano hagiirsiisanno baxilli, 2 Ximootewoosi 3:2-4te aana kulloonni baxillinni baxxannohu hiittoonniiti? Tenne xaˈmora afiˈneemmo dawaro addu hagiirre afiˈneemmo gede kaaˈlitannonke.

Yihowara Soqqantannorinna Soqqantannokkiri Mereero Noo Badooshshe Wodanche

Goofimarchu barra heeˈranno mannira noonsa akattanna Yihowa dagara noonsa akatta mereero mayi badooshshi no?

Ati Tenne Afootto?

Muse Higge giddo noohu xintu seeri hunda Israeelete mereero kaˈanno gibbo tiˈrate kaaˈlinoni?