Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae—Xiinxallote Ittime  |  Onkoleessa 2017

 XAGGENKE MAAREEKKO GIDDONNI

“Albinni Roore Diinaggaambe Soqqamate Murciˈnoommo Hattono Wodaninkera Baxillu Woˈmino”

“Albinni Roore Diinaggaambe Soqqamate Murciˈnoommo Hattono Wodaninkera Baxillu Woˈmino”

WOCAWAARO 1922nni Arbete barra soodo 8,000 manni mitte addaraashera gamba yee no; hakko wote ayyare iibba hanaffe no. Gambooshshu liqambartichi, tenne baxxitino pirogiraamera gamba yiino manni giddonni fula hasiˈrannohu fula dandaanno; galagale ea kayinni didandaanno yee egensiishsha kuli.

Gambooshshe hananfoonnihu “Guweenyu Soqqanshonniiti”; faarsinihu gedensaanni Roduu Jooseefi Firaankilini Raazerfordi madirake fule atiraanoosenniwa uurri. Gamba yiino manni giddo rooru coyiˈrannore macciishshate quqquxame no. Mitu kayinni iibbillu noo daafira mittowa ofolla didandiino. Lallawo shiqishannohu gamba yiino manni mittowa ofolle shiqanno roso macciishshanno gede seekke kuli. Roduu lallawo shiqisha hanafi yannara, madirakete aleenni xaaxamino hocci noota gamba yiino manni giddo wodanchinohu nooha dilawanno!

Roduu Raazerfordi shiqishino lallawo “Maganu mangiste gambissino” yitannote. Isi mitte saatenna boco ikkitanno yanna giddo jawa qoonqosinni, hundi masaalaano Maganu mangistere waajjitukkinni sabbakkinota xawisino. Lallawo gumulara kaiti togo yee xaˈmi, “Ayirrado Moote gashsha hanafinota ammantinanni?” Gamba yiino manni “Ee!” yee qoonqonsa gotti asse coyiˈri.

Hakkiinni aanche Roduu Raazerfordi, “Hattootiro, kiˈne woˈmanka dandaanno Magani ooso, soqqanshote qancho hadhe!” yee tanqa asse coyiˈri. Isi lede “Kuneeti Moote gashsha hanafino! Kiˈne isire dudubbinannireeti. Konnira Mootenna Mangistennire egensiisse, egensiisse, egensiisse” yii.

Hakko balla, xaanxe sunte heeˈnoonni hocci tidhami; hakkiinni “Mootenna Mangistesi Egensiisse!” yitannoti aanannoho borreessinoonni sokka manna baalaho leeltu.

Reyi Bope hakka warita qaage “Gamba yiino manni baasa hagiidhino” yiino. Ana Gaardineri yinanni rodoono, “Mannu anga baasa ganinohura tuuqqa shashshafantino” yitino. Fireedi Tiwaaroshi yinanni rodii kayinni, “Gamba yiino manni baalu mitteenni shootti yee kaino” yiino. Ivanjeloosi Iskufaasi hakka warita kayise, “Ofollinoommo bayichinni mitte wolqa goshooshshe kayissinonkeha lawanno; baalunku shootti yine kaˈnoommo; qoleno hindiiddo daggunke” yiino.

Gambooshsheho dayino manni giddo rooriidihu Maganu Mangisteha dancha duduwo wonanni duduwanni nooreeti. Gambooshshu gedensaanni kayinni dancha duduwo duduwate haaro ikke kaino. Eteliye Benekofi Qullaawu Maxaafi Rosaano hedo togo yite coyidhino: “Albinni roore diinaggaambe sabbakate murciˈnummo hattono wodaninke giddo baxillu woˈmino.” Hakka waro 18 diro ikke nooseti Adesa Taaki ‘Ayi haˈranno?’ yitanno xaˈmora dawaro qolate murcidhe kaˈino. Ise togo yite coyidhino: “Hiikko, maa, woy hiittoonni sabbakeemmaro diafoomma. Ani afoomma coyi Isayaasi gede ‘Ani haˈreemmana, ane soqqie’ yaate.” (Isa. 6:8) Raalfi Lefileri, “Yannankera alame woˈmate halaˈlinohu Maganu Mangiste duduwate zamachi biddiitto hanafinohu hakkuyi hagiirsiisanno barraati” yee coyiˈrino.

Ee, Seedaari Poyinti, Ohayo yinanniwa 1922nni  assinoonni gambooshshi Tiokiraasete xagge giddo umo afidhino ikkito widira kiiramasi dhaggeeffantannita diˈˈikkitino! Roduu Joorji Gaangasi “Hakku gambooshshi, hakkuyi gedensaanni gambooshshe hoseemmokki gede murciˈreemmo gede assinoe” yiino. Roduu Gaangasi yiinonte gede, hakkuyi gedensaanni gambooshshe horo hose diegennino. Juuliya Wiilkookisi togo yitino: “Borronke giddo Seedaari Poyinti yinanniwa 1922nni assinoonni gambooshshire nabbawumma kiiro, lowo geeshsha hagiidheemma. Ayewoteno, ‘Yihowa, hakko gambooshshira ofolleemma gede fajjoottoehura galaxxeemmahe’ yeemma.”

Ninkeno bayiru Maganinkeranna isi shoomino mootera diinaggaambe soqqammeemmonna insara noonke baxilli lexxanno gede, hattono wodaninke hagiidhanno gede assinoha hambannikkiha jawa gambooshshe qaangeemmoha ikkara dandaanno. Togoota hambannikki yanna qaangeemmo wote, “Yihowa, hakko gambooshshe haˈreemmo gede fajjoottoe daafira galaxxeemmohe” yaanke digattanno.