Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

AGAROOSHSHU SHAE—XIINXALLOTE ITTIME Onkoleessa 2017

Tini metseete Maaja 3-30, 2017 geeshsha xiinxallinannita xiinxallote birxichuwa amaddino.

Wole Gobbanni Dayino Manni Magano ‘Hagiidhanni Magansiˈranno’ Gede Kaaˈlensa

Darame daannohu Yihowa afinokki mannira danchu garinni farciˈra dandiineemmohu hiittoonniiti?

Wole Gobbanni Dayino Manni Ooso Kaaˈlensa

Ati manni gobbara heeˈratto anna woy amaatiro, oosokki Yihowa daafira rossanno gede assa dandaattohu hiittoonniiti? Wolootu kaaˈla dandiitannohu hiittoonniiti?

HEESHSHOTE XAGGE

Danqicha Ikkaˈya Wolootaho Rosiiseemmokki Gede Diassitinoe

Woolteri Maarkini macciishsha didaanno; ikkollana isi Maganu Yihowara soqqame hagiirrenna baraarsha afiˈrino.

Baxilliˈne Qiidara Wodhitinoonte

Umi xibbi diro heeˈrinohu mitu Kiristaani umi qara noonsa baxilli qiidino. Yihowara noonke baxilli qiidannokki gede assiˈrate kaaˈlannonkeri maati?

“Kurinni Roorsite Baxattoe?”

Yesuusi Simooni Pheexiroosi maa balaxisiisa hasiissannosiro danchu garinni rosiisinosi. Ninke konne roso harunsa dandiineemmohu hiittoonniiti?

Gayiyoosi Roduuwasi Kaa’linohu Hiittoonniiti?

Gayiyoosi ayeti? Isi faale ha’ra hasiissannonkehu mayiraati?

Bikku Heeshsho Heeˈne Afiˈnanni Hagiirre

Mittu minaanninna minaama bikku heeshsho heeˈrate kaˈˈanno gede assinonsari maati? Insa bikku heeshsho heeˈra dandiinohu hiittoonniiti? Doodhino doorshi hagiirre abbinonsahu hiittoonniiti?

XAGGENKE MAAREEKKO GIDDONNI

“Albinni Roore Diinaggaambe Soqqamate Murciˈnoommo Hattono Wodaninkera Baxillu Woˈmino”

Qullaawu Maxaafi rosaano 1922nni gambooshshe assinihu gedensaanni “Mootenna mangistesi egensiissinohu” hiittoonniiti?