Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae—Xiinxallote Ittime  |  Sadaasa 2017

Qaagatto?

Qaagatto?

Muli yannara fultinota Agarooshshu Shae metseetta seekkite nabbawootto? Hanni aante noo xaˈmuwara dawaro qolate woˈnaali:

Wole gobbara heedhannori qaaqquullensa ayyaanaamittetenni kaaˈlate hiikkonne afoo horoonsidhannoro heda hasiissannonsahu mayiraati?

Oosoˈne heedhinanni gobba afoo rosu minenna hossannowa rossara dandiitanno. Mittu qaaqqi haammata afoo rosasi kaaˈlitasira dandiitanno. Annuwunna amuuwu oosonsa halaale seekkite huwatatenna ayyaanaamittetenni lophate, heedhanno gobbara coyiˈnanni afiinni massanganni songonso, afoo dadhitino qaalinni massanganni songo hadhuro woyyannoro heda hasiissannonsa. Annuwunna amuuwu uminsa hasattonni roore oosonsa ayyaanaamittete kaaˈlitanno gara heda hasiissannonsa.—w17.05, qool. 9-11.

Yesuusi Pheexiroosi, “Kurinni roorsite baxattoe?” yee xaˈminohu maa xawisateeti? (Yoh. 21:15)

Yesuusi mulesi noo qulxuˈme woy qulxuˈme woshshaadate loosi daafira coyiranni nooha lawanno. Yesuusi reyi gedensaanni, Pheexiroosi albi loosisiwa yaano qulxuˈme woshshaadate higino. Kiristaanu loosoho quwa saˈˈannoronna teˈee layiˈra hasiissannonsa.—w17.05, qool. 22-23.

Yesuusi ‘Xaartinoonte’ yiinohu hiikkonne Ayihudete rosicho giweeti? (Mat. 5:34)

Yesuusi waro Ayihude coyidhinori halaale ikkinota lellishate kaˈurira baalaho xaara roso assidhino. Insa xaartannohu coyidhanno coye ammannara yiteeti; Yesuusi kayinni togoo rosicho giwannota lame hige coyiˈrino. Togo yino: “Coyidhinanniri addahoro, ‘Ee,’ kaphohoro, ‘Deeˈni’ yiiyye.” (Mat. 5:33-37; 23:16-22) Yesuusi xaaro ajinshe laˈnannita hoolino. Woˈmanka wote halaale coyiˈneemmoha ikkiro, mannu ammanankera yine xaara dihasiissannonke.—w17.10 qool. 32.

Eeliyaasi Huteri Ibiraawootu Afoo rosa hasidhannore kaaˈlate maa assino?

Isi, rosaano Qullaawu Maxaafi giddo noota Ibiraawootu Afiita qara qaalla, qaru qaalira albaanna badheenni borreessinanni fidallanni baddanno gede kaaˈlate hedino. Konni daafira, qara qaale giddose fano bayicho afidhinokki fidallanni borreessino; qaru qaalira albaanna badheenni eˈanno fidalla kayinni giddose fano bayicho afidhino fidallanni borreessino. Xawishshu Ledo Noote Qullaawa Borrote Haaro Alame Tirorano lekkaalliidi qaagiishshira hattoo hayyo horoonsiˈnoonni.wp17.3, qool. 11-12.

Kiristaanu mannu gawajjannonsata gargadhate olu uduunne horoonsiˈra lainohunni hiikkuri coyibba heda hasiissannonsa?

Aane noore heda hasiissannonsa: Maganu albaanni heeshsho qullaawate. Yesuusi harunsaanosi bise qodhitanno gede kulinohu, meessaneeto gargadhate yine bagado qodha hasiissanno yaate diˈˈikkino. (Luq. 22:36, 38) Ninke bisenke haantote soorriˈra hasiissannonke. Heeshsho maalaamittete coyinni roortanno. Wolu manni tiia gawajjannore assineemmokki gede qoropha hasiissannonke. (2 Qor. 4:2)—w17.07, qool. 31-32.

Maatewoosinna Luqaasi Yesuusi ilama daafira addi addi garinni borreessitinohu mayiraati?

Maatewoosi borreessinohu Yooseefi ledo xaado afiˈrinoreeti; lawishshaho Maariyaami godobbinota afi wote Yooseefira mayi macciishshaminosiro, sokkaasinchu haaqeetenni tenne haja daafira xawise kulinosi garanna sokkaasinchu kulinosire ammane adhinota borreessino. Luqaasi kayinni, Maariyaami ledo xaadooshshe afiˈrino coye illachishino. Isi Maariyaami Gebirieeli yinanni sokkaasinchi hasaawisinota, ise fiixase Elsaabeexi laˈara hadhinotanna Maariyaami Yihowa guwwissanni yitinore borreessino.—w17.08, qool. 32.

Qullaawu Maxaafi hiikkuri coyibba qeele saino?

Yanna saˈnanni hadhuta Qullaawu Maxaafi giddo horoonsiˈnoonni qaallanna yaatto soorrantino. Poletiku gashshooti soorramanno wote duuchu manni coyiˈranno afii soorramanno. Qullaawa Maxaafa wolu afiira qolle tirrannita gibbinori no.—w17.09, qool. 19-21.

Maganu Qaali afiˈrino wolqa horoonsira dandaattohu hiittoonniiti?

Heeshshokki giddo: Ganyite nabbawi, nabbawoottore hiinci, rosoottore loosunni leellishi. Soqqamatto wote: Qullaawa Maxaafa seekkite horoonsiˈri, qummeeshshunnita qara hedo xawisi, qummeeshshuwa mannu Maganu Qaale ayirrisanno garinni egensiisi. Madirake fulte rosiisatto wote: Qummeeshshuwa seekkite horoonsiˈri; mannu Qullaawu Maxaafi aana illachisha agure, kulatto woˈnaalshuwa, lawishshuwanna lallawo shiqishatto gara illachishannokki gede qorophi; nabbawatto qummeeshshuwa seekkite xawisi, lawishsha horoonsiˈri, hattono qummeeshshu rosu ledo xaadooshshe afiˈrino gara xawisi.—w17.9, qool. 23-27.

Baalanka rooranno baxilli hiikkonneeti?

Agaappe gara ikkinohu xintu seeri aana xintamanno yannara, baalanka rooranno baxilleeti. Kuni baxilli manna seekke baxate akataati; roorenka wolootaho yine meessi horo agurre insara danchare assine leellinshanniho.—w17.10, qool. 7.