Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae—Xiinxallote Ittime  |  Birra 2017

Ati Tenne Afootto?

Ati Tenne Afootto?

Yesuusi ‘Xaartinoonte’ yiinohu hiikkonne Ayihudete rosicho giweeti?

MUSE SEERI garinni xaara hasiissanno woti no. Ikkollana, Yesuusi waro Ayihude coyidhinori halaale ikkinota lellishate kaˈurira baalaho xaara roso assidhino. Insa xaartannohu coyidhanno coye ammannara yiteeti; Yesuusi kayinni togoo rosicho giwannota lame hige coyiˈrino. Togo yino: “Coyidhinanniri addahoro, ‘Ee,’ kaphohoro, ‘Deeˈni’ yiiyye.”—Mat. 5:33-37; 23:16-22.

Teolojiikaali Dikishineerii ovi Niwu Testamenti yinanni maxaafi, Talmudi yinanni borro aana borreessinoonniri “Ayihudete manni kairira baalaho xaarate rosichi noonsata” leellishannota xawisino; Talmudi shota ikkitino xaaronna shota ikkitinokki xaaro xawise kulanno.

Kaˈnirira baalaho xaarranita giwinohu Yesuusa calla diˈˈikkino. Lawishshaho, Ayihudennihu xaggete borreessaanchi Filaviyusi Joosefesi mitte Yihudunnite ammaˈnote gaamo daafira borreessanni togo yiino: “Insa [ammaˈnote gaamo] xaaro kaphunni farciˈratenni roore busha ikkitinohu gede assite laˈanno daafira, xaara qorophitanno; korkaatuno Maganu suˈminni xaara hoogiro ammannannikki manchi wonanni diammanaminoho.” Wisdemi ovi Siiraaki woy Ekiliziyastikesi (23:11) yinanniti Ayihudete borro togo yitanno: “Xaaro baxanno manchi finqilaho.” Yesuusi xaaro ajinshe laˈnannita hoolino. Woˈmanka wote halaale coyiˈneemmoha ikkiro, mannu ammanankera yine xaara dihasiissannonke.