Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Danchumma Leellisha Abbitino Guma

Danchumma Leellisha Abbitino Guma

HINDETE Gujaraati yinannihu shiimu katamira heeˈrannohu Jooni yinanni beetti anni 1950 balla cuuame Yihowa Farciˈraasincho ikkino. Jooninna ontu roduuwisi, hattono amansa Roomu Kaatoolike eannoreeti; konni daafira insa annansa ammaˈnosinni kainohunni giwannosi.

Mitto barra Jooni anni songosira noohu mittu rodiira poosta massie yee soqqino. Hatte soodo Jooni mitte jawa siwiilu barimeelle fananni angicho mudhino. Ikkirono, isi annisira hajajama hasiˈrino daafira, mundaanni noo angicho hoccunni usudhe rodooho poosta haaˈre haˈrino.

Jooni rodooho poosta massanno wote, poosta haadhinoti Yihowa Farciˈraasincho ikkitino minaamasiiti. Ise Jooni angichi madiˈrinota laˈuti, mada hayishshite angicho hoccunni usurtusi. Hakkiinni ise Joonira shae gaffinosi, hattono isi ledo Qullaawu Maxaafi hasaawa hasaabbino.

Hatte yannanni kayise, Jooni Yihowa Farciˈraasinera noosi lao biddi assiˈra hanafino; isi annisi ammaˈnonna isi ammaˈno mereero noo badooshshire yaano, Yesuusi Maganohoronna teˈee hattono Kiristaanu Maariyaami huucciˈra hasiissanonsaronna teˈee xaˈminose. Ise Jooni coyiˈrannoha Gujaraati Afoo rossino daafira Qullaawu Maxaafinni xaˈmino xaˈmora dawaro qoltusi; hakkiinni “Kuni Maganu Gashshootihu Danchu Duduwi” (Ingilizete Afoo) yitanno buukileete uyitusi.

Gedensaanni Jooni tenne buukileete nabbawi wote, Qullaawu Maxaafi halaale mite yee macciishshanni nooha lawinosi. Isi qeesichinsawa mare rodoo xaˈmi xaˈmo lede xaˈmino. Hakkiinni qeesichu hanqe beleqe togo yiino: “Sheexaane! Hanni Qullaawu Maxaafi Yesuusi Magano diˈˈikkino yaannohu mamaatiro kulie. Maariyaami huucciˈra dihasiissanno yaannohu mamaatiro leellishie. Leellishiewe yoommohe koo!” Jooni qeesichu ikkitonni lowo geeshsha mase, “Layinkita Kaatoolikete beetekiristaane lekkatenni nafa dikaxxeemmo” yiino. Isi yiinonte gede hakkira haˈre diegennino!

Jooni Yihowa Farciˈraasine ledo Qullaawa Maxaafa xiinxalla hanafe, Maganoho soqqama hanafino. Gedensaanni, maatensa miilla giddo batinyu Yihowa Farciˈraasine ikkitino. Joonira mitu 60 diri albaanni mudhinohu angichu bassi xaa geeshsha dibaino. Isi halaalu magansiˈrawa daanno gede assitinosita, mitte rodoo leellishshinosi danchumma dihawanno.—2 Qor. 6:4, 6.