Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

AGAROOSHSHU SHAE—XIINXALLOTE ITTIME Birra 2017

Tini metseete Bocaasa 27 kayise Sadaasa 24, 2017 geeshsha xiinxallinannita xiinxallote birxichuwa amaddino.

HEESHSHOTE XAGGE

Yihowa Yaannore Assiniro Atoote Afi⁠ˈnanni

Oliiwi Maatiwuusinna minaannise 1952nni, wodiidi Ayerilaandera suwisaano ikke soqqamanno gede sonkinsata maahoyye yiino. Yihowa maassi⁠ˈrinonsahu hiittoonniiti?

“Baxillinke Halaalunnihanna Loosunni Leellannoha Ikko”

Baxillinke wodaninni ikkinotanna goowi alinni ikkinokkita leellisha dandiineemmohu hiittoonniiti?

Halaalu Salaame ‘Ikkikkinni Ola Haare Daanno’

Yesuusi ‘ola abbeemmo’ yaasi mayyaate? Tini ate gawajjitahera dandiitannohu hiittoonniiti?

Armaatiyu Yooseefi Worba Manchooti

Kuni manchi ayeti? Isira Yesuusi ledo mayi xaadooshshi noosi? Isi xagge xiinxalla hasiissinohehu mayiraati?

Zakkaariyaasi Laino Ajuujanni Maa Ronseemmo?

Zakkaariyaasi ajuujatenni xaaxo buubbanna, gimboolu giddo ofolte noo manchonna bajja yinanni ceichiha lawanno qoola afiˈrinori lame meenti buuwanna laino. Maganu Zakkaariyaasira tenne dhagge ikkitanno ajuuja leellishinohu mayiraati?

Saragallunna Baˈlatto Agartannonke

Camote ilaala, olu saragallanna, moote assinoonni kakkalaancho. Zakkaariyaasi jeefote laino ajuuja Maganu manna jawaachishshannohu hiittoonniiti?

Danchumma Leellisha Abbitino Guma

Danchumma leellisha, annasi ammaˈnosinni kainohunni giwanno beetto Qullaawu Maxaafi halaale baxanno gede assitinosihu hiittoonniiti?

Ati Tenne Afootto?

Yesuusi ‘Xaartinoonte’ yinoonnihu hiikkonne Ayihudete rosicho giweeti?