Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

AGAROOSHSHU SHAE—XIINXALLOTE ITTIME Ammajje 2016

Tini ittime Dotteessa 4 kayise Onkoleessa 1, 2016 geeshsha xiinxallinanni birxichuwa amaddino.

HEESHSHOTE XAGGE

Yihowa Isira Soqqamoommo Soqqansho Maassiˈrinoe

Korwini Roobiseni Magano xaphoomunni 73 diro soqqamino; isi Ameeriku Beeteelera leyawo saˈˈanno diro soqqamino.

Yihowa ‘Jaalaˈya’ Yiinosi

Yihowa jaala ikka hasiˈratto? Abirahaami xagge tennera kaaˈlitannohe gara rosi.

Yihowara Muli Jaala Ikkino Manni Faale Hadhe

Ruuti, Hiziqiyaasinna Maariyaami Maganoho muli jaalla ikka dandiitinohu hiittoonniiti

Yihowara Hagiirrunni Soqqamaˈne Agurtinoonte

Sase qara coye hiincakki hagiirrikki baˈˈannokki gede kaaˈlitannohe.

Yihowara Ammanantinoonnire Ikkaˈne Leellishshe

Yoonaataani lawishshi qarra ikkannohu shoolu coyi tuncu yaannonke wote Yihowara ammanammeemmo gede kaaˈlannonkehu hiittoonniiti?

Ammanantinori Yihowa Soqqamaano Lawishsha Harunse

Daawiti, Yoonaataani, Naataaninna Kusi roorsite Yihowara ammanantannota leellishshinohu hiittoonniiti?

XAGGENKE MAAREEKKO GIDDONNI

Lowo Miliyoone Ikkanno Manni Afinoha Mayikirafoone Noo Makeena

“Agarooshshu Shaehu mayikirafoone qansoonni makeeni” 1936 kayise 1941 geeshsha, Biraazilete nooti boode Yihowa Farciˈraasine lowo miliyoone ikkanno mannira Maganu Mangiste sokka iillishshanno gede kaaˈlinonsa.