Maatewoosinna Luqaasi Yesuusi ilama daafira addi addi garinni borreessitinohu mayiraati?

 

Maatewoosi borreessinohu Yooseefi ledo xaado afiˈrinoreeti. Maatewoosi, Maariyaami godobbinota afi wote Yooseefira mayi macciishshaminosiro, sokkaasinchu haaqeetenni tenne haja daafira xawise kulinosi garanna sokkaasinchu kulinosire ammane adhinota borreessino. (Mat. 1:19-25) Maatewoosi hakkiinni aanche sokkaasinchu Yooseefira haaqeetenni maatesi ledo Gibitse xooqanno gede, hakkiinni Israeelete gobba higanno gede kulinositanna Yooseefi maatesi ledo Naazireetete heeˈrinota borreessino. (Mat. 2:13, 14, 19-23) Maatewoosi Wongeelira uminna layinki fooliishshora Yooseefi suˈma tonne hinge, Maariyaami suˈma kayinni lee hinge calla qummi assinoonni.

Luqaasi kayinni, Maariyaami ledo xaadooshshe afiˈrino coye illachishino. Isi Maariyaami Gebirieeli yinanni sokkaasinchi hasaawisinota, ise fiixase Elsaabeexi laˈara hadhinotanna Maariyaami Yihowa guwwissanni yitinore borreessino. (Luq. 1:26-56) Qoleno Luqaasi Simiooni yinanni manchi Yesuusira iillannosi qarri daafira Maariyaamira kulinosere borreessino. Luqaasi Yesuusi 12 dirihu heeˈre maatesi ledo qullaawu minira haˈrinota xawisino; tenne yannarano isi Maariyaami coyidhinore borreessino ikkinninna Yooseefi coyiˈrinore diborreessino. Luqaasi lede, Yesuusira iillino qarri Maariyaami xissiisinoseta borreessino. (Luq. 2:19, 34, 35, 48, 51) Luqaasi maxaafira fooliishsho mittenna lamete Maariyaami suˈma 20 hinge, Yooseefi suˈma kayinni 10 hinge qummi assinoonni. Konni daafira, Maatewoosi roore borreessinohu Yooseefi hedinorenna isi assinoreeti; Luqaasi kayinni roore borreessinohu Maariyaami assitinorenna isera iillinosereeti.

Maatewoosinna Luqaasi Yesuusi sircho kiirtinohu addi addi raginniiti. Maatewoosi kulinohu Yooseefi sirchi handaaraati; Yesuusi Yooseefi lossiˈrinoha ikkino daafira, Daawiti zuufaane ragiˈrate qoosso noosi. Mayira? Korkaatuno Yooseefi Moote Daawiti beetti Selemooni widoonni Daawiti sirchooti. (Mat. 1:6, 16) Luqaasi borreessinohu kayinni Maariyaami sirchi handaaraati; tini qolte Yesuusi ilamatenni woy ‘sirchunni’ Daawiti zuufaane ragiˈrannoha ikkinota leellishshanno. (Rom. 1:3) Mayira? Korkaatuno Maariyaami Moote Daawiti beetti Naataani widoonni Daawiti sirchooti. (Luq. 3:31) Ikkina, Luqaasi sircho kiiri wote Maariyaami Eeli beetto ikkitinota kulinokkihu mayiraati? Korkaatuno duucha wote sircho kiirrannihu labbaahu widoonni hinge ikkino daafiraati. Konnira Luqaasi Yooseefi Eeli beetto ikkinohu gede asse borreessinohu Yooseefi Eeli ballo ikkino daafiraati.—Luq. 3:23.

Maatewoosino ikko Luqaasi borreessitinohu sirchu handaari, Yesuusi balanxe kulloonni Mesihicha ikkinota leellishanno. Isinni Yesuusihu sirchu handaari lowo geeshsha egennaminoha ikkino daafira, Farisootunna Seduqootu nafa ammante adhitino. Maatewoosinna Luqaasi borreessitinohu sirchu handaari ammanankera xinta ikkino coyi widira gaamamanno, hattono Maganu eino qaali woˈmannota addaxxineemmo gede assannonke.