Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

AGAROOSHSHU SHAE—XIINXALLOTE ITTIME Woxawaajje 2017

Tini metseete Wocawaaro 25 kayise Birra 22, 2017 geeshsha xiinxallinannita xiinxallote birxichuwa amaddino.

Cincatenni Quqquxantine Agadhitinanni?

Hunditi ammanantinoti Yihowa soqqamaano fonqolu iillannonsa wote maamooti geeshsha cincineemmo yite xaˈmitino, Yihowa kayinni xaˈmitino xaˈmora diboroorinonsa.

‘Maganu Keeri Mannu Hedo’ Baala Rooreho

Maganu heeshshokki giddo hedoottokki fonqoli ilannohe gede fajjinotera mayiraati yite xaˈmite egennootto? Hatto ikkiro iillinohe fonqolo cincite saˈˈate Yihowa woˈmunni woˈma addaxxa dandaatto gede kaaˈlannoheri maati?

HEESHSHOTE XAGGE

Fonqolo Cince Saˈˈa Atoote Afiˈnanni Gede Assitanno

Sayibeeriyaho qafadante martinori hasidhannohu geˈreewo ikke heeˈreenna “konni qooxeessiˈra lalo hirannohu no?” yite xaˈmitannohu mayiraati? Paaveelinna Maariyaati baxissanno xagge tenne xaˈmora dawaro kultanno.

Akkala Mannimma Fushshine Hunanna Hakko Garinni Heeˈra

Akkala mannimma fushshe huna hasiissannota ikkiturono, togoo akattawiinni xeertiˈne heeˈrano hasiissannote.Busha assoote roso assiˈnoommoha ikkirono, amanyootenke biddi assiˈra dandiineemmohu hiittoonniiti?

Haaro Mannimma Uddiˈranna Hakko Garinni Heeˈra

Yihowa kaaˈlonni iso hagiirsiisa dandiineemmo. Hanni, Lawishshaho mararro, shaqqille, shooshanqenna joongille leellisha dandiineemmo doogga hendo.

Baxillu Muxxe Akataati

Qullaawa Borro baxillu Yihowahu qullaawu ayyaniwiinni afiˈnanni akata ikkinota xawisse kultanno? Baxillu akata lossiˈra dandiineemmohu hiittoonniiti? Konne akata barru baala heeshshokki leellisha dandaattohu hiittoonniiti?

FROM OUR ARCHIVES

“Aanannoha Jawa Gambooshshe Assiˈneemmohu Mamooteeti?”

Meksiko Siitira 1932nni shiimu manni calla gamba yiino gambooshshe baxxinoha assannori maati?

Nabbawaano Xaˈmitanno Xaˈmo

Maatewoosinna Luqaasi Yesuusi ilama daafira addi addi garinni borreessitinohu mayiraati?