Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Culka Roorinore Hasiˈri

Culka Roorinore Hasiˈri

Culka afidhe egennootto? Culka afiˈrinohu shiima mannaatilla. Ikkirono, lowo miliyoone ikkanno manni culka roorinore afiˈrino. Iseno Qullaawu Maxaafinni afiˈnanni egennooti woy hayyooti; tenne hayyo “filu culkinni dianfanni.”—Iyo. 28:12, 15.

MITO widoonni laˈniro Qullaawa Maxaafa xiinxallitannori culka hasiˈranno manni gedeeti. Insa Qullaawa Borro giddo noota muxxe hayyo afiˈrate woˈmanka wote sharrama hasiissannonsa. Ninkeno Qullaawu Maxaafi rosaano ikkinoommohura, culka afiˈnannite sase doogganni maa ronseemmo?

CULKA AFIˈROOTTO!

Hanni lagu lasora hadhanni noottohu gede assite hedi; caricho lawannori aana arrishshote xawaabbi uweenna cala yaanna laitto. Hatti culka ikkitinota afittoti lowo geeshsha hagiidhitto. Tini culka, geeshsha kifiriitichu umo diˈˈikkitanno; ikkollana fila almaaze roore muxxete. Hakko qooxeessira wole culka afiˈrate hasiˈrattoti egennantinote.

Hatteente gede, mittu Yihowa soqqamaanchi Qullaawu Maxaafi giddo noo hexxo kulahera minikkira dayi barri qulli yaannoheha ikkara dandaanno. Mite yite ayyaanaamittete culka afiˈritto yanna qaagatto wote beˈro gede ikkite leeltannoheha ikkara dandaanno. Hatti yanna Qullaawu Maxaafi giddonni Maganu suˈmi Yihowa ikkinota afitto yanna ikkitara dandiitanno. (Ful. 6:3 lekkaalliidi qaagiishsha) Woy qole tini yanna Yihowa jaala ikka dandaattota rositto yanna ikkitara dandiitanno. (Yai. 2:23) Hakkiinni culka roorinore afiˈroottota huwatootto! Qoleno, wole ayyaanaamittete culka afiˈrate hasiˈra hanafattoha ikkara dandaanno.

LEDDE AFIˈROOTTO!

Mito wote shiimmaadda culka lagaho heedhara dandiitanno. Tenne culka shaafaamu culka yinanni. Jawaatte culka hasidhannori, boodu agani giddo lowo kg ikkitannotanna lowo kume doolaare hirtannota culkate duuno afidhara dandiitanno.

Yihowa Farciˈraasine ledo Qullaawa Maxaafa xiinxalla hanafitto yannara, atino duunantino culka afiˈre hagiidhanno manchi gede hagiidhoottoha ikkara dandaanno. Qullaawu Maxaafita mitte mittenta qummeeshshuwa hiincakki egennokki lexxitanno gede assitino; tini qolte ayyaanaamittetenni dureessa ikkatto gede assitinohe. Muxxe ikkinoha konne Qullaawu Maxaafi halaale hiincakki, Yihowawa shiqanna hegere heeshsho afiˈratto gede kaaˈlannohehu Isi baxillinni fulittokkinni heeˈra dandaatto gara afate kaaˈlitinohe.—Yai. 4:8; Yih. 20, 21.

Culka hasiˈranno manchi culka afiˈrate sharramannonte gede, atino Qullaawu Maxaafiha muxxe ikkino halaale afiˈrate sharrantanni nootto?

Culka hasiˈranno manchi shaafaamu bushshi giddo duunantinota muxxe culka afiˈrate hasiˈrannonte  gede, atino muxxe ayyaanaamittete jiro afiˈrate jawaatte hasidhanni keeshshoottoha ikkara dandaanno. Xintunniha Qullaawu Maxaafi halaale rositto gedensaanni, umokki Yihowara sayisse aatenna cuuamate mito coye biddi assiˈra hanafootto.—Mat. 28:19, 20.

HASIˈRA AGURTOOTI!

Culka hasidhannori baatto dhookkeenna fultanno kinna giddo shiimmaadda culka afidhara dandiitanno. Tenne kinna giddo mite giddose siwiilla amadino kinchi noote; hakko kincho darre giddosinni culka fushsha dandiinanni. Iimi adda laˈniro hakkonni siwiila giddosi amadino kinchi giddo noo culka illete leella hooggara dandiitanno. Mayira? Korkaatuno mitte toone ikkannohu shiilo amadinohu filu kinchi giddo 10 giraame calla ikkitanno culka heedhara dandiitanno! Ikkirono, shiilo hasiˈranno manchira tini loworeeti.

Mittu manchi “Kiristoosi daafira uyinoonniha umi roso” calla ikkikkinni wole rosono rosate sharrama hasiissannosi. (Ibi. 6:1, 2) Qullaawa Maxaafa xiinxallatto yannara alba afoottokkire afatenna heeshshokkira kaaˈlannohe roso afiˈrate seekkite xiinxalla hasiissannohe. Qullaawa Borro lowo diro xiinxallitanni keeshshoottoha ikkirono, Qullaawu Maxaafi xiinxallokki woyyeessiˈrate ma assa dandaatto?

Rosate quqquxama agurtooti. Mitto mittonka coye badde afate woˈnaali. Tenne assittoro Qullaawa Borronni culka yaano, Maganu hayyonna biddishsha afiˈratto. (Rom. 11:33) Qullaawa Borro egennokki lossiˈrate ati coyiˈratto afiinni qixxeessinoonnita addi addita xiinxallote kaaˈlitanno borruwa dancha gede assite horoonsiˈri. Hexxo mudhittokkinni hasiisannohe biddishshanna Qullaawu Maxaafi xaˈmokkira dawaro afiˈrate sharrami. Wole manna hiitti qummeeshshuwa woy birxichuwa kaaˈlitinonsaronna jawaachishshinonsaro xaˈmi. Maganu Qaale xiinxallite afiˈroottota kaajja hedo wolu mannira kuli.

Tenne assattohu egenno lexxate calla diˈˈikkino. Soqqamaasinchu Phaawuloosi ‘egenno naaxxisiissannota’ kule qorowisiisino. (1 Qor. 8:1) Konni daafira, shooshanqenna jawaata ammana heedhannohe gede sharrami. Ganyite maatete magansiˈra assiˈrakkinna Qullaawu Maxaafita hojju xiinxallo xiinxallakki Yihowa seeri ledo sumuu yite heeˈrattonna wole manna kaaˈlatto gede kakkayissannohe. Baalunkunni roore, culka roorinore afiˈrootto daafira lowo geeshsha hagiidhatto.—Law. 3:13, 14.