Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Hunda Mannu Saate Afannohu Hiittoonniiti?

Hunda Mannu Saate Afannohu Hiittoonniiti?

SAATE meˈˈetero afa hasiˈrittoro maa assatto? Angate saate woy girgiddu saate laˈˈattoha ikkara dandaanno. Mittu manchi saate meˈˈete yee xaˈmihero mayite qolatto? Saate kullanniti babbaxxitino doogga no.

Hanni barrihunni lamala saatenna 30 daqiiqaati yine hendo. Hatto ikkiro, saate xaˈminohe manchira lamala saatenna darateho yite qolattora dandaatto. Heeˈratto qooxeessinna yanna kullanni doogo garinni tenne saate 13:30 yite kulattorano dandaatto. Mitu qooxeessira isinni tenne saate settete sajjuu gatino yineno kullara dandiinanni.

Qullaawa Maxaafa nabbawattoha ikkakkinni, hunda mannu yanna kulannohu ma garinniiti yite hedattoha ikkara dandaanno. Yanna kullanniti babbaxxitino doogga no. Ibiraawootu Afiite Qullaawa Borrora yanna, “soodo,” “barra,” “barru taaloote” nna “hawarro” yine xawinsoonni. (Kal. 8:11; 19:27; 43:16; Mar. 28:29; 1 Mot. 18:26) Ikkollana yanna kawiinni roore xawinse kullanni woyiti no.

Hunda agaraancho wora rosaminoreeti. Hakko iso hashsha agaraanchu heeˈranno. Hundi Israeele hashsha sasewa beekke agare yite woshshitanno. (Eje. 7:19) Yesuusi yannara Yihudootu, Giriiketenna Roomu manni gede hashsha shoolewa beekkino.

Wongeeluwate giddo tenne saate duucha bayicho qummi assinoonni. Lawishshaho Yesuusi baaru aanaanni haˈranni rosaanosi noo yowolowa marinohu soodimarohooti. (Mat. 14:25) Yesuusi lawishsha coyiˈranni togo yiino: “Mootichinsa hashshu taalo woy soodimaroho goxxukkinni agadhite heedheenna daye afannonsari, baˈraadhinoreeti.”—Mat. 24:43.

Yesuusi rosaanosi baqqi yite agadhitanno gede kulanni togo yiino: “Minu ani daanno yanna diaffinoonnina, miteekke waarete, woy hashshu mereero, woy baqqinaateho woy lukkichu gananna daannoha ikkannona, jaattine agadhe.” (Maq. 13:35) Umiti yaano “waare,” arrishsho eˈuhunni kayise hashshihunni sase saate geeshsha noo yannaati. Layinkiti yaano “hashshu mereeri,” hashshihunni sase saatenni kayise hashshu taalooti geeshshaati. Sayikkihu yaano “baqqinaatu,” hashshu taalootinni kayise hashshihunni honse saate geeshshaati. Yesuusa amandi hashsha lukkichu ganinohu tenne saatera ikkara dandaanno. (Maq. 14:72) Shoolkiti yaano “lukkichu gano,” honse saatenni kayise soodo arrishsho fulta geeshsha noo yannaati.

Konni daafira, hundi mannira angate wodhinanniti woy girgiddu saate noonsakkiha ikkirono, yanna affanno doogo noonsa.