Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

AGAROOSHSHU SHAE—XIINXALLOTE ITTIME Wocawaaro 2017

Tini metseete Birra 23 kayise Bocaasa 26, 2017 geeshsha xiinxallinannita xiinxallote birxichuwa amaddino.

Kiˈneneeto Qeeˈlitinannire Ikke

Qullaawu Maxaafi lawishshuwa woˈmanka wote ninkeneeto qeeˈlineemmore ikkineemmo gede kaaˈlitannonkehu hiittoonniiti? Kiristaanu insaneeto qeeˈla hasiissannonsahu mayiraati?

Yihowa Gede Marartinannire Ikke

Mitte yannara, Maganu Musera suˈmasinna akattasi kule isonooto egensiisino. Yihowa balaxe kulinohu isi mararannoha ikkinotaati. Mararrote yaa mayyaate?

HEESHSHOTE XAGGE

Yihowa Baxanno Manni Ledo Loosaˈya Atoote Afiˈreemmo Gede Assitinoe

Deevidi Sinkileri ammanamino roduuwi ledo Beeteelete 61 ikkanno diro mitteenni soqqamate qoosso afiˈrasinni lowo geeshsha hagiidhanno.

“Maganinke Qaali . . .  Hegerera Kaajje Heeˈranno”

Qullaawa Maxaafa borreessine gundinku lowo diri saino; qoleno mannu coyiˈranno afiinna poletiku gashshooti soorramino, hattono mitootu wolu afiira qolle tirrannita hoolate woˈnaaltino; ikkirono xaa yannara konni maxaafi geeshsha halaˈlinohu wolu maxaafi dino.

“Maganu Qaali . . . Loosannoho”

Batinyu manni Maganu Qaale nabbawe heeshshonsa biddi assiˈrino. Maganu Qaali soorre biddi assankera hasiˈnummoro maa assa hasiissannonke?

Worbuulle Ikke, Loosono Hanaffe

Worbuulle ikka hasiissannonkehu mayiraati? Worbuulle ikkate mayi kaaˈlannonke?