Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae—Xiinxallote Ittime  |  Sadaasa 2016

Qaagatto?

Qaagatto?

Muli yannara fultinota Agarooshshu Shae metseetta seekkite nabbawootto? Hanni aante noo xaˈmuwara dawaro qolate woˈnaali:

Yesuusi Maatewoosi 18:15-17 aana noo amaale amaalinohu hiittoo sao ledo xaado afiˈrinoriraati?

Tini sao coyi kawa kaˈaa higinonsa mannooti tira dandiitanno saooti. Tira hoongiro kayinni bohamate geeshsha iillishshara dandiitanno. Tini mannu suˈma huna woy woxe looxa ikkitara dandiitanno.—w16.05, qool. 12.

Qullaawu Maxaafi niwaawekkinni roore horo afiˈrate maa assa dandaatto?

Aane noore assa dandaatto: Nabbawatto wote atera borreessinoonnihu gede assite hedi; ateneeto ‘Nabbawanni noommore wole manna kaaˈlate horoonsiˈra dandeemmohu ma garinniiti?’ yite xaˈmi; qixxaawinohe uduunne horoonsidhe seekkite xiinxalli.—w16.05, qool. 29-31.

Kiristaanu reyino manni kaˈˈannota ammanannoha ikkirono, xissiisiransa soˈroteni?

Kaote hexxo Kiristaanu shiiˈranno wote xissiisiˈrannokki gede diassitannonsa. Abirihaami Saara reyitinohura manchitino. (Kal. 23:2) Ikkollana, galle honse sheshifata dandiinanni.—wp16.05 qool. 4.

Hiziqeeli maxaafa fooliishsho 9te aana kulloonnihu borreessinanniricho amadino manchinna olu uduunne amadinohu lewu manni maa riqiwanno?

Kuni manni hunda Yerusaalamete katama huntutanna albillitte Armagedooni olinni Sheexaanunnita busha alame huntannota iimi olanto riqiwannota huwantoommo. Yannankera, borreessinanniricho angasira adhino manchi gato afiˈranno manna malaatisannoha Yesuusi Kiristoosi riqiwanno.—w16.06, qool. 16-17.

Qullaawu Maxaafi baikkinni gate sainohu hiittoonniiti?

Qullaawa Maxaafa (1) borreessinoonnihu paappireesinna biraanna yinanni uduunnichi aana ikkirono, gate saino; (2) poletikunna ammaˈnote sooreeyye hunate woˈnaaltinoha ikkirono gate saino; (3) Qullaawu Maxaafi sokka soorrate woˈnaallirono gate saino.—w16.07 qool. 4-7.

Heeshshonke bikkunnita assiˈra dandiineemmohu hiittoonniiti?

Hasiisannonkere bade afa, woxe afimalsa hooga, baajeette fushshiˈra, hasiisannokki coye mine wodha hooga, asalu noonkero baaxxa, loonseemmo yanna ajisha dandiineemmo gara hedanna albinni roore soqqamate mixo fushshiˈra hasiissannonke.—w16.07, qool. 12.

Qullaawu Maxaafi culka woy birra roorinori maa ikkinota kulanno?

Iyyoobi 28:12, 15 Maganu hayyo culka woy birra roore ikkitinota kultanno. Hayyo hasiˈratto yannara shooshanqenna kaajjado ammana hasiissannohe.—w16.08, qool. 18-19.

Mittu rodii ereeda lossiˈra hasiissannosi?

Mitu budi garinni mannu dancha gede assiˈne lossiˈnanni ereeda digiwanno; hattono ereedu mannu dancha duduwo macciishshannokki gede diassanno. Ikkollana mitu roduuwi ereeda lossiˈra hoogara dandaanno. (1 Qor. 8:9) Mitu budira woy qooxeessira Kiristaanu ereeda lossiˈra ayirrinye diˈˈikkitino.—w16.09, qool. 21.

Shesho afiˈra dandiinannihu hiikkiinniiti?

Soqqamaasinchu Phaawuloosi Yihowa ‘jawaante baalate Maganonna qarrinke baalu giddo jawaachishannonkeha’ ikkinota coyiˈrino. (2 Qor. 1:3, 4) Konnira Qullaawu Maxaafi iimi Anninke sheshifachishannonkekki gede wolqasira aleenni higanno qarri nookkita buuxisannonke. Yihowa shoole qara qara doogganni sheshifachishannonke. Insano, Qaalisi Qullaawu Maxaafi, qullaawu ayyaanisi, huuccattotenna ammanate roduuwinke widoonniiti.—wp16.09, qool. 3,4.

Egenno, wodanchanna hayyo babbaxxinore ikkinota mayinni anfeemmo?

Egenno noosi manchi mittu coyi daafira afinoho, woy mashalaqqe noosiho. Wodancha noosi manchi mittu coyi wolu coyi ledo xaado afiˈrino gara hedanno. Hayyo noosi manchi kayinni egennosinna wodanchasi horoonsiˈranno; togoo manchi hayyo noosita leellishannore assanno.—w16.10, qool. 18.