Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae—Xiinxallote Ittime  |  Sadaasa 2016

Agarooshshu Shaeta Coyi Umi Furcho 2016

Agarooshshu Shaeta Coyi Umi Furcho 2016

Birxichu fulino ittime leellishanno

QULLAAWA MAXAAFA

KIRISTAANU HEESHSHONNA AKATTA

 • Ammanama Hasiissannohu Mayiraati?  Arfa.

 • Culka Roorinore (ammanama), Woxa.

 • Culka Roorinore (Maganu hayyo),  Woxa.

 • Hayyo Seekke Cuˈmiˈra, Birr.

 • Hedate Dandoo Hayyotenni Horoonsiˈra, Dott.

 • Jooga Ikka Hayyote, Sada.

 • Masaalaanote Faale Hadhe, Badh.

 • Soqqanshokki Loju Gedeeti? Dott.

 • Yaaddinoonte, Badh.

 • Yihowara Hagiirrunni Soqqamaˈne Agurtinoonte, Amma.

YIHOWA

 • “Ate Daafira Hedanno”, Ella

YIHOWA FARCIˈRAASINE

 • Lowo Miliyoone Ikkanno Manni Afinoha Mayikirafoone Noo Makeena (Biraazile), Amma.

 • “Yihowara Guweenya Abbanno Guma Laalanni Noommo” (Jarmane, Layinkiha Alamete Ola), Woxa.

YESUUSI KIRISTOOSI

 • Qarraminohunna Reyinohu Mayiraati?, Badh.

HEESHSHOTE XAGGE

 • Aa Hagiirre Afiˈreemmo Gede Assitinoe (Roonaaldi J. Paarkini),  Woxa.

 • “Baalunku Mannira Baalankare Ikkoommo” (Deenteni Hopikinseni), Sada.

 • Biˈreera Molokosootu Xa Ayyaanaamittete Roduuwa Ikkino (F. nna A. Fernaandesi),  Dott.

 • Faalensa Haˈrate Sharramoommo (Toomaasi Makileeni),  Birr.

 • Yihowa Isira Soqqamoommo Soqqansho Maassiˈrinoe (Korwini Robiseni), Amma.

ADDI ADDI BIRXICHUWA

 • Ammaˈno Mannu Kalaqinoreeti? Maaj.

 • Daawuloosi Ayeti? Badh.

 • Iimire Xawissanno Ajuuja, Boca.

 • Maganu Baalunku Manni Huuccatto Macciishshanno? Boca.

 • Maganu Mangiste Maati? Woca.

 • Mitte Ammaˈno Miila Ikka Hasiissanno? Maaj.

 • Mittu Manchi Wolu Manchi Gate Boddoono Wixa Nooreeti?   Birr.

 • Roomu Gashshooti Yihudaho Heeˈrannohu Ayihudete Mannira Uyino Silxaane, Birr.

 • Shesho Afiˈra Dandiinannihu Hiikkiinniiti? Woca.

 • Shiiˈneemmo Wote, Onko.

NABBAWAANO XAˈMITANNO XAˈMO

 • Borreessinanniricho amadino manchinna olu uduunne amadinohu lewu manni (Hiz. 9:2), Ella

 • Buuramino Kiristaani Maganuwiinni adhanno ‘tajenna’ ‘sumuda’ (2 Qor. 1:21, 22),  Dott.

 • Lame siqqo mittowa gamba yaa (Hiz. 37:1-28), Maaj.

 • Yesuusa Gibbannori Anga Hayishshiˈra Lowori Gede Assite Laˈannohu Mayiraati? (Maq. 7:5),  Woxa.

XIINXALLOTE BIRXICHUWA

 • Ammanama Magano Hagiirsiinsanni Gede Assitanno, Dott.

 • Ammanantinori Yihowa Soqqamaano Lawishsha Harunse, Amma.

 • Angaˈne Shaqqitoonke, Woca.

 • Annuwanna Amuuwa, Oosoˈne Ammanansa Jawaachishidhanno Gede Kaaˈlensa, Woca.

 • Ayyaanaamittetenni Lopha Hasiissannohehu Mayiraati? Woxa.

 • Ayyaanu Coye Heda Heeshshonna Salaame Uyitanno, Sada.

 • Baqqi Yine Agadha Hasiissannonkehu Mayiraati? Maaj.

 • Barru Baala “Mimmitoˈne Jawaachishshe”, Boca.

 • Bebbeehantino Alamera Anga Wodhitinikki Heedhe, Dott.

 • “Cinca Loosose Umo Fushshito,” Dott.

 • Dora Gananno Manchi Gede Yihowa Seekkannoˈneta Huwatte, Ella

 • Elto Uyinonkeha Magano Galatte, Maaj.

 • ‘Hadhine Gosa Baala Rosaanoˈya Asse’, Onko.

 • Kawa Kaˈaa Higinoˈne Coye Baxillunni Tirre, Onko.

 • Kaphu Ammaˈno Giddonni Fultu, Boca.

 • Kiristaanu Adhamansa Hagiirru Woˈminota Assiˈra Dandaannohu Hiittoonniiti? Woxa.

 • Kiristaanu Mittimmanke Kaajjitanno Gede Kaaˈla Dandaattohu Hiittoonniiti? Badh.

 • “Ledoˈne Haˈneemmo”, Arf.

 • Maalaamittete Coye Ikkikkinni Maganu Mangiste Hasidhe, Maaj.

 • Magansiˈrate Mitteenni Gamba Yaa Hasiissannonkehu Mayiraati?  Dott.

 • Maganu Ayyaani Ayyaaninke Ledo Farciˈranno, Arf.

 • Maganu Eltonni Keere Fultinoonni, Sada.

 • Maganu Eltore Kulannoha Dancha Duduwo Dudubbe, Maaj.

 • Maganu Ledo Loosa—Lowo Geeshsha Hagiirsiissanno, Arfa.

 • Maganu Qaale Naaddinanni? Boca.

 • Maganu Qaali Garinni Qinaabbino Dirijjite, Boca.

 • Maganu Uyinoˈne Hexxora Nooˈne Ammana Kaajjishidhe, Birr.

 • Maganu Uyinonketa Muxxe Elto Naadattota Leellishi, Arf.

 • Manni Gobba Mannira Danchare Assa Habbinoonte, Birr.

 • Mitto Coye Doodhattohu Hiittoonniiti? Onko.

 • Qullaawu Maxaafi Xaano Heeshshokki Soorranni No? Onko.

 • “Roduuwu Gede Ikkitine Baxamaˈne Agurtinoonte!” Arf.

 • Tunsichunni Xawaabba Woshshantu, Boca.

 • Uddidhinanni Gari Maganoho Ayirrinye Abbannoho? Woca.

 • Wedella—Ammanaˈne Jawaachishidhe, Woca.

 • Wedella—Cuuamate Qixxaabbinoonni? Badh.

 • Wedella—Cuuamate Qixxaawa Dandiitinannihu Hiittoonniiti?  Badh.

 • Wole Afoo Coyidhanno Songora Soqqantinanni Wote Ayyaanaamitteˈne Agadhe, Birr.

 • Woloota Qajeelsa Hasiissannohu Mayiraati? Woxa.

 • Wolu Manni Loosanno Soˈro Guficho Ikkitahera Wodhitooti, Ella

 • Yaachishannoˈne Coye Baala Yihowa Aana Tuqqe, Sada.

 • Yihowa Atoote Afiˈrate Sharramaˈne Agurtinoonte, Woca.

 • Yihowa Adhanna Adhama Xintinohu Mayiraati? Woxa.

 • Yihowa Eino Qaale Ammantinannita Loosunni Leellishshe, Birr.

 • Yihowa Giddonsanni Hasidhannosire Baˈraasanno, Sada.

 • Yihowa ‘Jaalaˈya’ Yiinosi, Amma.

 • Yihowa Maganinke Mitto Yihowaati, Ella

 • Yihowa Mannasi Heeshshote Doogo Anna Massagganno, Badh.

 • Yihowa Qixxeessinota Baalanta Qixxaawo Horoonsidhe, Onko.

 • Yihowara Ammanantinoonnire Ikkaˈne Leellishshe, Amma.

 • Yihowara Muli Jaala Ikkino Manni Faale Hadhe, Amma.

 • Yihowa Seekke Biddi Assaˈnera Wodhitinanni? Ella