AGAROOSHSHU SHAE—XIINXALLOTE ITTIME Sadaasa 2016

Tini metseete Arfaasa 30 kayise Ammajje 26, 2017 geeshsha xiinxallinannita xiinxallote birxichuwa afidhino.

HEESHSHOTE XAGGE

“Baalunku Mannira Baalankare Ikkoommo”

Deenteni Hopikinseni wedellimmasinni kayise loosinohu addi addi loosi, Yihowa baalanka manna baxannota huwatanno gede assinosi.

Maganu Eltonni Keere Fultinoonni

Yihowa cubbu borojjimmanni keere fushshinohe gara hedakki lowo horo uyitannohe.

Ayyaanu Coye Heda Heeshshonna Salaame Uyitanno

Roomu Sokka fooliishsho 8 giddo kulloonni amaale Yihowa mannu ooso baalate qixxeessino baˈraarsha afiˈratto gede kaaˈlitannohe.

Qaagatto?

Muli fultinota Agarooshshu Shae metseetta nabbawootto? Hanni batinye Qullaawa Maxaafi xaˈmuwara dawaro qolloonni gara hedi.

Yaachishannoˈne Coye Baala Yihowa Aana Tuqqe

Mito wote Maganu soqqamaasinerano yaachishanno coyi iillannonsa. Shoole coye assakki ‘keeru Maganiwiinni’ kaaˈlo afiˈrate kaaˈlitannohe.”

Yihowa Giddonsanni Hasidhannosire Baˈraasanno

Maganu maassiˈrankera eino qaali jawaante afiˈrate kaaˈlannonkehu hiittoonniiti? Isi hundi soqqamaanosi maassiˈrinohu hiittoonniiti? Isi yannankera soqqamaanosi maassiˈrannohu hiittoonniiti?

Jooga Ikka Hayyote

Mannu gara ikkinokkire assannonke wote meessaneeto eemadha shota diˈˈikkitino; ikkirono, Qullaawu Maxaafi Kiristaanu hanqoho muddamannokki gede amaalanno. Ikkina, kuni Maganu hagiirsiisanno akati heeˈrannohe gede assiˈra dandaattohu hiittoonniiti?

Agarooshshu Shaeta Coyi Umi Furcho 2016

Agarooshshu Shae metseete giddonni haaˈnoonni birxichuwa.