Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

“Wiˈlitannori Ledo Wiˈle”

“Wiˈlitannori Ledo Wiˈle”

“Mimmitoˈne jawaachishshenna dhaabbe.”​—1 TES. 5:11.

FAARSO: 90, 111

1, 2. Shiiˈrino manna sheshifachisha dandiinanni gara hasaawa hasiissannonkehu mayiraati? (Hanafote noo misile lai.)

SUUSI yinanni rodoo togo yitino: “Beettinke reyihunni mitto diro meddi yitanno yanna geeshsha lowo geeshsha xissiisiˈnoommo.” Minaamasi hedeweelcho shiiˈrinohu wolu Kiristaanchino, ‘lowo geeshsha xissiisiˈrinota’ coyiˈrino. Alamete aana heeˈrannohu kiirre gundannikki mannira togoo qarri iillannonsa; tini dadillissannote. Kiristaanu songo giddo lowo manni shiiˈnummokki Armagedooni saˈneemmo yee hedinoha ikkara dandaanno. Kiˈne shiidhinoonniha woy affinoonnihu shiiˈrino manni nooha ikkiro togo yitine heddinanniha ikkara dandaanno: ‘Shiiˈrino manni shesho afiˈra dandaannohu hiittoonniiti?’

2 Yanna saˈanno wote, saˈuta hambannilla yinanna macciishshitinoonniha ikkara dandaanno. Ikkina, yanna saˈinohura calla shiiˈre xissiisiˈrino manni shesho afiˈranno yaateni? Mitte minaannase shiidhinoti, mittu manchi shesho afiˈranno gede assannori yanna saˈu kiiro shesho afiˈrate assannore ikkinota coyidhino. Ee, bisu mada xaginsiro galte hossanni hurtannonte gede, wodanu madano danchu garinni amandanniha ikkiro galte hossanni hurtanno. Ikkina, shiiˈre xissiisiˈrino manna shesho afiˈrate kaaˈlannonsari maati?

 YIHOWA SHESHIFACHISHANNO MAGANOOTI

3, 4. Yihowa shiiˈrino manchira shesho hasiissannosita afino yineemmohu mayiraati?

3 Dadillitinore baalunkunni roore sheshifachishannohu, shaqqado iimi Annanke Yihowa ikkinoti dihuluullissannote. (2 Qor. 1:3, 4 nabbawi.) Yihowa togo yee coyiˈrasi tenne leellishshanno: “Wodanaˈne diggi asseemmohu aneeti.”—Isa. 51:12; Far. 119:50, 52, 76.

4 Mararanno Anninke, baxanno manna lawishshaho Abirihaami, Yisihaaqi, Yaiqoobi, Musenna Moote Daawiti shiiˈrino. (Kir. 12:6-8; Mat. 22:31, 32; Soq. 13:22) Qullaawu Maxaafi Yihowa insa kayisanno yanna quqquxame agaranni noota kulanno. (Iyo. 14:14, 15) Insa reyotenni kaˈe hagiidhitanni, hattono ordu fayyimma afidhe heedhanno. Qoleno, Maganu lubbora baxannohunna ‘hagiidhanno’ gede assannosi Beettisino lowo geeshsha qarrame reyinota qaaga dandiitinanni. (Law. 8:22, 30) Hattee yannara Yihowa lowo geeshsha xissiisiˈrinoti dihuluullissannote.—Yoh. 5:20; 10:17.

5, 6. Yihowa sheshifachishannonkehu hiittoonniiti?

5 Yihowa ninke kaaˈlannonketa horo dihuluullammeemmo. Hakko daafira xissonke baala ruxxi yinummokki isira huuccattotenni kuˈla hasiissannonke. Yihowara wodaninke xisso leeltannositanna kaaˈlannonketa afa lowo geeshsha sheshifachishshannote! Ikkina, isi sheshifachishannonkehu hiittoonniiti?

6 Isi ninke kaaˈlanno doogga giddo mitte “Qullaawu Ayyaaninni jawaante [woy shesho]” aate. (Soq. 9:31) Maganu ayyaani lowo geeshsha sheshifachishannonke. Yesuusi iimi Anni “huuccidhannosirira Qullaawa Ayyaana” aannota coyiˈrino. (Luq. 11:13) Hanafote qummi assiniti Suusi togo yitino: “Yihowa sheshifachishannonke gede duucha hinge guluphine giddonketa isira kulle huucciˈnoommo. Huucciˈnummo kiiro Maganu salaame wodanankenna surrenke agartinonke.”—Filiphisiyusi Sokka 4:6, 7 nabbawi.

YESUUSINO MARARANNONKE

7, 8. Yesuusi sheshifachishannonke yineemmohu mayiraati?

7 Manna mararannohu Yihowa Beetti Yesuusi uullate noo yannara isi lawishsha harunsino; isi coyiˈrinorinna assinorinni manna sheshifachishino. (Yoh. 5:19) Yesuusi iiminni soqqame dayinohu ‘wodana hiiqqantinorenna wiˈlitannore baala’ sheshifachishateeti. (Isa. 61:1, 2; Luq. 4:17-21) Mannu xisso leeltinosihunna iillannonsa qarrinni gatte fooliishsho afidhanno gede assa hasiˈrinohu iseraati.—Ibi. 2:17.

8 Yesuusi anje noo yannara, maatensa miilanna afino manna shiiˈre dadillinoti dihuluullissannote. Lossinosi annisi Yooseefi isi anje heeˈreenna reyinoha ikkikki digatino. * Hattee yannara, 20 diri balla woy hakkuyi woroo ikkannosihu manna mararannohu Yesuusi, isira, amasira, hattono meyanna labbaa roduuwisira iillino dadille dandee saˈˈa hasiissinosi.

9. Yesuusi Aliaazaari reyi yannara manna mararannota leellishinohu hiittoonniiti?

9 Yesuusi soqqansho hanafi yannara, mannu qarri leellinosi hattono insa mararino. Lowo geeshsha baxanno jaalisi Aliaazaari reyi yannara assinore lawishsha assine adhino. Yesuusi Aliaazaari kayisannota afinoha ikkirono, reyo  Maariyaaminna Maarta baasa xissiisidhanno gede assitinota lae isino xissiisiˈrino. Isi insa lowo geeshsha mararinohura wiˈlino.—Yoh. 11:33-36.

10. Yesuusi yannankerano manna mararanno yineemmohu mayiraati?

10 Yesuusi manna mararannotanna sheshifachisha hasiˈrannota leellishanno qaali kaaˈlannonkehu hiittoonniiti? Qullaawa Borro togo yitanno: “Yesuusi Kiristoosi beˈrono techono hegere geeshsha isoontilla.” (Ibi. 13:8) Isi “Qara Heeshshote Riqiwaanchonna” shiiˈro lowo geeshsha dadillissannota afinoha ikkino daafira, “qarru jifannore kaaˈla dandaanno.” (Soq. 3:15, NW; Ibi. 2:10, 18) Hakko daafira, yannankerano Kiristoosi dadillanno manna marara, xissonsa afanna “hasiissanno yannara” sheshifachisha dandaannota dihuluullammeemmo.—Ibiraawoota 4:15, 16 nabbawi.

QULLAAWA BORRO SHESHIFACHISHSHANNONKE

11. Ate baalantenni roore sheshifachishannohe qummeeshshi hiikkonneeti?

11 Yesuusi Aliaazaari reyi yannara xissiisiˈrinota kultanno xagge, Maganu Qaali giddo noote sheshifachishshanno qummeeshshuwa giddo mittetella. Hakko daafira togo yaa garaho: “Umo assine Qullaawa Maxaaffa giddo borreessinoonnire baala rosiisankera borreessinoonni. Qullaawa Maxaaffa widoonni afiˈneemmo cincanna jawaante hexxo uyitannonke.” (Rom. 15:4) Atino shiidhe xissiisidhe noottoha ikkiro, aante noo qummeeshshuwa sheshifachishshannohe:

  • “Kaaliiqi dadillunni hiiqqantinorira mule noonsa; hexxo hoogginore gatisannonsa.”—Far. 34:18, 19.

  • “Yaaddonna dadillu amadie yannara, [Yihowa] sheshifachishshe, hagiirsiisoottoe.”—Far. 94:19.

  • “Mootichinke Yesuusi Kiristoosinni, qoleno baxinonkehunna eltosinni hegere jawaantenna dancha hexxo uyinonkehu Maganu Anninke, . . . wodanaˈne jawaachishonna kaajjisho.”—2 Tes. 2:16, 17. *

SONGO BAASA SHESHIFACHISHSHANNONKE

12. Manna sheshifachisha dandiineemmo doogga giddo mitte hiitteeti?

12 Kiristaanu songono Shiiˈrino manna lowo geeshsha sheshifachishshanno. (1 Teselonqe 5:11 nabbawi.) Ati ‘dadillino wodani’ noonsare sheshifachisha woy dhaabbachisha dandaattohu hiittoonniiti? (Law. 17:22) Qullaawu Maxaafi “sammi yaate yanna no; hasaawate yanna no” yaannota qaagi. (Ros. 3:7) Daaleni yinanniti minaanna shiidhinoti togo yitino: “Shiiˈrino manni hedonsanna giddonsata hasaapha hasiˈranno. Hakko daafira, shiiˈrino manna baalunkunni roore kaaˈlitannoti insa hasaaphanno wote mereeroho eˈnikkinni macciishshate.” Rodoose shiidhinoti Juniyano togo yitino: “Kiˈne xissonsa guddine afa hoogginirono, giddonsata afate hasidhinannita leellisha calla jawaachishshannonsa.”

13. Shiiˈre xissiisiˈrino manna sheshifachinsheemmo wote dea hasiissannonkekki coyi maati?

13 Shiiˈrino manni xissiisiˈrannona xissonsa kuˈlanno gari babbaxxannotano qaaga hasiissanno. Mito wote mittu manchi mageeshsha xissiisiˈrinoro woˈmunni woˈma afannohu iso callaati; isi xissosi coyiˈre fushshiˈra hoogara dandaanno. Maganu Qaali togo yaanno: “Dadillenna hagiirre annu wodanilla afanno; wolu mittuno gutamannohu diheeˈranno.” (Law. 14:10) Mitu manni giddonsata hasaaphiro nafa, insa  yaara hasiˈrinori wolu mannira xawe leella hoogara dandaanno.

14. Shiiˈrino manna sheshifachisha dandiineemmohu hiittoonniiti?

14 Mito wote, shiiˈre xissiisiˈrino manna mayine sheshifachinsheemmoro afa hoongammora dandiineemmo. Ikkirono Qullaawu Maxaafi, “egennaamu arrawi kayinni hursanno” yaanno. (Law. 12:18) Lowo manna, Baxxinanni Manni Reyaannoˈne Wote yinanni biroshere shiiˈrino manna sheshifachishate kaaˈlitinonsa. * Ikkirono, shiiˈrino manna sheshifachishate kaaˈlitannoti baalantenni roortino doogo ‘wiˈlannohu ledo wiˈlate.’ (Rom. 12:15) Gabii yinanniti minaannase shiidhinoti, mito wote wiˈla agurranna giddoseta kuˈlite affannokkita coyidhino. Ise ledde togo yitino: “Wolu manni ledoˈya wiˈlanno wote sheshifateemmahu iseraati. Hattee yannara xissiisiˈroommati ane calla ikkoommakkita afeemma.”

15. Shiiˈrino manniwa marre sheshifachishannore coyiˈra hoongummoro maa assa dandiineemmo? (Qoleno, “ Sheshifachishshanno Hedo” yitanno saaxine lai.)

15 Shiiˈrino manchiwa marte sheshifachishannore coyiˈra hoogittoro, sheshifachishannore kaardete aana borreessite aa, iimeeletenni, silketenni woy borrote sokkanni soya dandaatto. Sheshifachishanno qummeeshsha borreessite soya, reyi manchiha hambannikki akata woy isi ledo assitinoonniha hagiirsiisanno coye kayisse borreessa dandaatto. Juniya togo yitino: “Ayyaanaamittete roduuwiˈya jawaachishshanno sokka borreessite woy ledoˈya yanna sayisse lowo geeshsha sheshifachishshinoe. Tini, insa ane baxxannoetanna towaattannoeta huwateemma gede assitino.”

16. Shiiˈrino manna kaaˈlitannoti baalantenni woyyitino doogo hiitteeti?

 16 Shiiˈrinohu ammanate roduuwinkera huucca woy ledonsa huuccatto assiˈrano lowore kaaˈlitanno. Hatte yannara coyidhe fushshiˈra hoogittoro nafa, hindiiddo qalxitannahe insa daafira eeggifatte assatto huuccatto, shiiˈrino mancho dhaabbanno. Daaleni togo yitino: “Roduuwu ane sheshifachishate daanno wote, huuccatto assenke yeemma. Insa huuccatto assa hanafanno wote yaannori baˈˈannonsaha ikkirono, shiima yanna gedensaanni qoonqo fushshe huucca hanafanno; hattono giddonsanni huuccanno. Ammanansa, baxillinsanna anera hedannota leellishate assannori ammanaˈya jawaachishino.”

SHESHIFACHISHA AGURTINOONTE

17-19. Shiiˈrino manna ganyine sheshifachisha hasiissannohu mayiraati?

17 Shiiˈrino manni xissiisiˈre keeshshanno yanna manchu manchu garinni babbaxxitanno. Hakko daafira, jaallanna fiixu ledonsa heeˈrannote boode barruwa geeshsha calla ikkikkinni, insa wiˈlatenni kae loosiˈra hanafihu gedensaannino sheshifachisha hasiissanno. “Jaalu woˈmanka wote jaalaholla;” isi qarru barrira ilamino rodii gedeeti. (Law. 17:17) Mittu Kiristaanchi xissiisiˈre keeshshanno yanna baxxu geeshshita ikkiturono, ammanate roduuwisi iso ganye sheshifachisha hasiissannonsa.—1 Teselonqe 3:7 nabbawi.

18 Shiiˈrino manni adhamansa ayirrisanno barri, muuziiqu, foto, alba mitteenni assannori, baxxino fooli, qoonqo woy diru wogga reyi mancho qaage dadillanno gede assitannonsaha ikkara dandaanno. Galte shiiˈrinohu alba mitteenni assanno coye callootinsa assanno wote, lawishshaho jawu gambooshshira woy Qaagooshshu Ayyaanira callootinsa haˈranno wote lowo geeshsha dadillara dandaanno. Mittu rodii togo yiino: “[Minaamaˈya reyitu gedensaanni] adhamaˈya barra mite yee calliˈya sayiseemmo wote, lowo geeshsha dadilleemmo yee hedoommo; hedummonte gede dadillaˈya digattino. Ikkollana, hakko barra callateemmokki gede boodu labbaanna meya roduuwi boode muli jaallaˈya gamba assite anewa waartino.”

19 Shiiˈrino manna jawaachisha hasiissannohu baxxino barra calla diˈˈikkino. Juniya togo yitino: “Ganyine kaaˈlanna baxxino barra calla ikkikki wole woteno shiiˈrino manniwa waara lowo geeshsha kaaˈlitanno. Konni garinni ganyine kaaˈla lowore assitanno hattono baasa sheshifachishshanno.” Hige xisso gudisante hawantanno gede assa woy reyo abbitino callimma woˈmunni woˈma huna didandiinanni; ikkirono, mitore assine shiiˈrino manna sheshifachishanna dhaabbachisha dandiineemmo. (1 Yoh. 3:18) Gabii, shiiˈro iillituse yannara Yihowa, cimeeyye mulisenni faffukkinni kaaˈlitannose gede assinohura iso galaxxitannota coyidhino. Ise ledde togo yitino: “Insa Yihowa dancha angasinni amadinoehu gede asse hedeemma gede assitinoe.”

20. Yihowa eino qaali sheshifachishannoho yineemmohu mayiraati?

20 Shesho baalate Magani Yihowa, dadille baala hune, “waammate giddo noori huurosi [Kiristoosita] macciishshitanno” yanna dagganno gede asse, shiiˈrino manna hegerera sheshifachishannota afa lowo geeshsha sheshifachishshannote! (Yoh. 5:28, 29) Maganu ‘reyo coˈo asse hunatenna mannu baalunku albinni hindiiddo feyate’ qaale eino. (Isa. 25:8) Hattee yannara ‘wiˈlitannori ledo wiˈlate’ yinanniri diheeˈranno; korkaatuno uullate aana heeˈrannohu baalu ‘hagiidhitannori ledo hagiidhanno.’—Rom. 12:15.

^ GUFO 8 Qullaawu Maxaafi giddo Yooseefi suˈma jeefote qummi assinoonnihu Yesuusi 12 dirihu heeˈreennaati. Yesuusi waa woyinete soorre umi dhagge loosi yannanni kayinse, Yooseefi daafira kulloonniri dino. Yesuusi qarru haqqi aana heeˈre amasi Maariyaami soqqamaasinchu Yohaannisi towaatanno gede xaamino; hattee yannara Yooseefi reyinokkiha ikkoommero Yesuusi hatto yaannoha dilawanno.—Yoh. 19:26, 27.

^ GUFO 14 Qoleno, Bocaasa 1, 2010nnite Agarooshshu Shaera (Amaaru Afoo) “Yesuusi Assinte Gede Shiidhinore Sheshifachishshe” yaanno birxicho lai.