Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae—Xiinxallote Ittime  |  Maaja 2017

Nabbawaano Xaˈmitanno Xaˈmo

Nabbawaano Xaˈmitanno Xaˈmo

Kiristaanu mannu gawajjannonsata gargadhate shugguxe woy qawwete gedeeha olu uduunne amaxxa garaho?

Kiristaanu mannu gawajjannonsata gargadhanno wote Qullaawu Maxaafita xintu seerubba harunsanno. Tini Qullaawu Maxaafiti xintu seerubba meessaneeto gargadhate shugguxe, qawwe, woy wole qara afiˈrino uduunnicho horoonsiˈra hasiissannonsakkita leellishshanno. Hanni aane noore laˈno:

Yihowa albaanni heeshsho, hakko iso mannu heeshsho qullaawate. Faarsaasinchu Yihowa “heeshshote buicho” ikkinota afino. (Far. 36:9) Hakko daafira, mittu Kiristaanchi isonooto woy jajjasi gargadhanno wote, manna shaannokkinna mundeete asali heeˈrannosikki gede lowo geeshsha qoropha hasiissannosi.—Mar. 22:8; Far. 51:14.

Wole uduunne horoonsiˈne meessaneeto gargadhano mundeete asali heeˈranno gede assitara dandiitannoha ikkirono; qawwete gedeere horoonsiˈra isinni manna hendikki woy anfanni heeˈne mulenni shinanni gede assitara dandiitanno. * Gawajjara kaino manchi wonanni agadhe nooha ikkara dandaanno daafira, wolu manchi anga qawwe noota afiro coyi anganni baeenna shoonna reyo kalaqantara dandiitanno.

Yesuusi uullate aana heeˈrinohu jeetote hashsha harunsaanosi bise qodhitanno gede kulinohu, meessaneeto gargadhate yine bagado qodha hasiissanno yaate diˈˈikkino. (Luq. 22:36, 38) Hatteentenni, Yesuusi rosaanosi bise qodhitara kulinonsahu, insa bagado qodhino manni gawajjansara dayiro nafa  gaarama hasiissannonsakkita rosiisansara yeeti. (Luq. 22:52) Pheexiroosi kakkalaanote biili borojjicho bisetenni mure tayisi yannara, Yesuusi Pheexiroosi “bisekki kou giddora qoli” yiino. Hakkiinni aanche Yesuusi togo yiino: “Bise fushshidhannori bisetenni reyitanno.” Yannanketi Yesuusi harunsaanono konne halaale harunsitanno.—Mat. 26:51, 52.

Mikiyaasi 4:3 giddo masaalloonni garinni Maganu manni ‘bisensa . . . haantote soorriˈrino.’ Addu Kiristaani harunsannohu kuni akati soqqamaasinchu Phaawuloosi amaalino amaale ledo sumuu yaannoho: “Busha assinohehura busha assite qoltooti. . . . Dandiitiniha ikkiro, kiˈne widiidita mannu baalu ledo keere heedhe.” (Rom. 12:17, 18) Phaawuloosira lowo qarri iillinosiha, wole agurina ‘mulqiˈnoonnisiha’ ikkirono, isi rosiisino rosi garinni heeˈrino; umosi gargadhate yee Qullaawa Borroha xintu seera didiigino. (2 Qor. 11:26) Hatteentenni isi Magano addaxxino; hattono Maganu Qaali giddonni ‘olu bagadinni’ roortanno hayyo afiˈrino.—Ros. 9:18.

Kiristaanu, heeshsho maalaamittete coyinni roorse laˈˈanno. “Mannu heeshsho woxu batinyinni afiˈnannita diˈˈikkitino.” (Luq. 12:15) Hakko daafira, hayyichu Kiristaanchi mulqidhannore shaqqadu arrawinni huucce hoogiro, Yesuusi “bunshe assannoˈne manchira bado qoˈlitinoonte” yee amaalino amaale harunsa hasiissannosi. Togo assate afiˈnoonnire baala aa hasiissannoha ikkara dandaanno. (Mat. 5:39, 40; Luq. 6:29) * Hige togoo coyi giddora eˈnannikki gede balanxe qoropha hasiissanno. Noonkere leellishate woˈnaala hoogankenna qooxeessinke manni, salaame banxeemmore Yihowa Farciˈraasine ikkinoommota afanno gede assanke, mooraano ninke duggannota hooˈlate kaaˈlitanno.—1 Yoh. 2:16; Law. 18:10.

Kiristaanu wolu manni tiia gawajjannore assannokki gede qorophanno. (Rom. 14:21) Songote miilla mittu Kiristaanchira qawwe noosita affuro massaranna tini guficho ikkitansara dandiitanno. Baxillu meessi horonni wolu manni horo balaxisiinseemmo gede assannonke; tennera assa dandiineemmore nafa agura hasiissannonkeha ikkara dandaanno.—1 Qor. 10:32, 33; 13:4, 5.

Kiristaanu wolootaho lawishsha ikkate woˈnaalanno. (2 Qor. 4:2; 1 Phe. 5:2, 3) Qullaawa Borronni amaallisihu gedensaanni, umosi gargadhate yee qawwe mine wodhanno Kiristaanchi wolootaho lawishsha diˈˈikkino yaate. Hakko Kiristaanchira songote giddo looso woy baxxitino qoosso diuyinannisi. Bagado qodhine loonsanni looso loosanno Kiristaanchino songote giddo hattoo qoosso diafiˈranno. Togoo manchi wole looso hasiˈra lowo geeshsha woyyitannosi! *

Mittu Kiristaanchi isonooto, maatesinna jajjasi gargadhate, hattono doodhanno looso lainohunni umisi doorsha doodha hasiissannosi. Maganu biddishsha aannonkehu baxannonkehuraati. Ayyaanaamittetenni gikki yiino Kiristaani konni biddishshi ledo sumuu yee heeˈranno daafira, mannu gawajjannonsata gargadhate massaara diwodhanno. Insa, Qullaawu Maxaafihu xintu seeri garinni heeˈre Magano addaxxanno manchi addunnihanna geedanno agarooshshe afiˈrannota afino.—Far. 97:10; Law. 1:33; 2:6, 7.

Bayiru qarri yannara Kiristaanu umonsa gargadhate woˈnaalannoha ikkikkinni Yihowa addaxxanno

^ GUFO 3 Mittu Kiristaanchi saada sagalimmate ugaaxxate woy moyichu siannosita hooˈlate qawwe hidha hasiˈrara dandaanno. Ikkollana, horoonsiˈnannikki wote, xiyyiite giddonni fushshine hoolle woy togoo uduunne tittirre seekkine maaxa hasiissanno. Massaara hidha higge fajjitannokki gobbara heeˈranno Kiristaani higgete hajajama hasiissannonsa.—Rom. 13:1.

^ GUFO 2 Giddeesse seyatannoha gargadhinanni gara afate, Dotteessa, 1994nnita Baqqi Yiiyye! (Amaaru Afoo) yinanni metseetera fulinoha “Giddeesse Seyatannoha Gargadhinanni Gara” yaanno birxicho lai.

^ GUFO 4 Togoo hajo ledo xaado afiˈrino looso lainohunni roore mashalaqqe afiˈrate, Bocaasa 1, 2005nnita Agarooshshu Shae, (Amaaru Afoo) qool. 31; nna Maaja 15, 1983nnita Agarooshshu Shae, (Ingilizete Afoo) qool. 25-26 lai.