Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | QULLAAWU MAXAAFI—GATE SAINO GARAO

Qullaawu Maxaafi Baˈˈannokki Gede Assinori Maati?

Qullaawu Maxaafi Baˈˈannokki Gede Assinori Maati?

Qullaawu Maxaafi baikkinni gatino. Konni daafira atino konne maxaafa afiˈranna nabbawa dandaatto. Dancha gede assine tirroonnita Qullaawa Borro tiro doodhittoro, nabbabbanni noottohu hundi borro giddo noo hedo amadinoha addaxxinanni maxaafa ikkinota huwatatto. * Ikkina, Qullaawu Maxaafi tattae baikkinni, mannu Qullaawa Maxaafa hunatenna giddosi noo sokka soorrate sharramanni heeˈreenna, duucha hige dhagge ikkanno garinni gate saˈˈanno gede assinori maati? Isi kuni maxaafi afiˈrinori nooho ikka?

“Qullaawu Maxaafi Maganu uyino aamamooshshe ikkinota xa ammaneemmo”

Qullaawa Maxaafa xiinxallannohu batinyu mannira soqqamaasinchu Phaawuloosite gedee hedo noonsa; isi togo yiino: “Qullaawa Borro baala Maganunnihu Qullaawu Ayyaani kulanna borreessinoonnite.” (2 Ximootewoosi 3:16) Kuni manni Qullaawu Maxaafi baikkinni gatinohu baxxinoha Maganu Qaale ikkinohuranna Maganu kuni maxaafi baˈˈannokki gede assinohura ikkinota ammananno. Hanafote birxichira qummi assinihu Faayizaali gale hose, mannu Qullaawu Maxaafi daafira coyiˈrannori adda ikkasinna hoongesi buuxate konne maxaafa xiinxallate murciˈrino. Isi xiinxalle huwatino coyi dhagge ikkinosi. Isi shiima yanna gedensaanni, Suˈmu Kiristinni rosiisannohu batinyu rosi Qullaawu Maxaafi giddo nookkita huwatino. Qoleno isi, Maganu Qaalisi giddo uullate daafira uyino hexxo afiti dhagge assiˈrino.

Isi togo yiino: “Qullaawu Maxaafi Maganu uyino aamamooshshe ikkinota xa ammaneemmo. Kalqete alame kalaqino Magani, ninkera mitto maxaafa aanna hakku maxaafi baikkinni heeˈranno gede assa hoogannoni? Tenne assate wolqa dinosi yee coyiˈra Maganu wolqa, hakko iso Duuchankare Dandaanno Magani wolqa ajishe laˈˈate! Ikkina tenne assate geeshsha ane mayi massie?”—Isayaasi 40:8.

^ GUFO 3 Onkoleessa 1, 2008 Agarooshshu Shaera (Amaaru Afoo) nooha, “Dancha Gede Assine Tirroonnita Qullaawu Maxaafi Tiro Doodha Dandaattohu Hiittoonniiti?” yaanno birxicho lai.