Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | QULLAAWU MAXAAFI​—GATE SAINO GARAO

Qullaawa Maxaafa Hunate Woˈnaalloonniha Ikkirono Gate Saino

Qullaawa Maxaafa Hunate Woˈnaalloonniha Ikkirono Gate Saino

GUFICHO IKKINORE: Batinye poletikunna ammaˈnote sooreeyye, Qullaawu Maxaafi sokka ledo sumuu yaannokkire assitino. Insa silxaanensa horoonsidhe mannaho Qullaawu Maxaafi heeˈrannonsakki gede, Qullaawa Maxaafa attammannikki gedenna wolu afiira qolle tirrannikki gede assate woˈnaaltino. Hanni lame lawishsha laˈno.

  • Biˈre 167 K.A. balla: Yihudu manni baxikkinni Giriikete manni ammaˈno harunsanno gede assate woˈnaalinohu Selusiidi mootoolla wido ikkinohu Moote Antaayikesi Epifaanesi, Ibiraawootu Afiita Qullaawa Borro baalanta hunnanni gede hajajino. Xagge borreessannohu Heniriiki Giraatizi, hatte moote hunda silxaane afiˈrino manni “Higgete xaaxo affuwa baala daddartenna giirte huntino, hattono jawaantenna shesho afiˈrate yee tenne borro haja asse nabbawanno manna shitino” yee borreessino.

  • Mereerimu Diri Yannara: Mite Kaatoolikete sooreeyye, tenne ammaˈno harunsanno manni, insa fushshitino seera harunsa agure Qullaawu Maxaafi sokka rosiisinohura giirantino; konni daafira insa Laatinete Afiiha Faarsote maxaafa agurranna wole Qullaawu Maxaafi maxaaffa afiˈrino manna kaadaasinete gede assite laˈanno. Ammaˈnote hajo laˈˈannohu mittu amaalete mini mannansa togo yee hajajino: “Kaadaasine heedhanno yine hendanni minnanna bushshu giddo minnoonni minna baalate insa jawaattine, hajanjoonniˈne garinni seekkitine hassine abbe. . . . Kaadaasine heedhanno minna baala giirre.”

Qullaawu Maxaafira diina ikkino manni hedinori woˈminoha ikkoommero, giddosi noo sokkano baˈe hooggino.

Wiiliyaami Tindeli Ingilizete Afiinni qixxeessinota Qullaawu Maxaafi tiro hunate woˈnaalloonnihanna iso umosi 1536nni shinoonniha ikkirono, isi tirinoti Qullaawu Maxaafi tiro baˈukkinni gattino

QULLAAWU MAXAAFI BAIKKINNI GATINO GARA: Moote Antaayikesi Israeelete heeˈrannohu Yihudu manni ammaˈno soorrate mixiˈrinoha ikkirono, Yihudu manni kayinni babbaxxitino gobbara heeˈranno. Isinni, mite fullahaasine umi xibbi maarote diro xibbunni 60 anga saˈˈannohu Yihudu manni heeˈrannohu Israeelete ikkikkinni wole gobbuwaraati yite heddanno. Yihudu manni mukuraabensa giddo Qullaawa Borro woranno; hakkuyi gedensaanni daggino ilamanna hundi Kiristaani tenne borruwa horoonsiˈrino.—Soqqamaasinete Looso 15:21.

Mereerimu Diri yannara heeˈrinohu Qullaawa Maxaafa baxanno manni, darte waajje Qullaawa Borro wolu afiira qole tiranna galcha diagurino. Borro attammanni maashine loonsara albaanni, Qullaawu Maxaafiha mito gafa mitu 33 afiinni tirroonni yine hendanni. Hakkuyi kawa Qullaawa Maxaafa albinni roore batinyu afiira qolle tirroonni hattono attammoonni.

TINI MAAHO KAAˈLITINO? Lowo silxaane afidhino mootoollinna gara ikkitinokki hedo noonsa qeesooti, Qullaawa Maxaafa hunate mixidhinoha ikkirono, konni maxaafi geeshsha gobba gosate woˈminohunna lowo afiira qolle tirroonnihu wolu maxaafi dino. Konne maxaafa mite gobbuwa, wodhonsaranna afiinsara xinta assite horoonsidhino; qoleno, kuni maxaafi lowo miliyoone ikkanno manni heeshshonsa biddi assiˈranno gede kaaˈlino.