Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae—Xiinxallote Ittime  |  Maaja 2016

Qullaawu Maxaafi Mayyaanno?

Qullaawu Maxaafi Mayyaanno?

Ammaˈno mannu kalaqinoreeti?

MITU MANNI ammaˈno mannu kalaqinoreeti yaanno; wolu kayinni Maganu mannu isiwa shiqanno gede assate ammaˈno horoonsiˈranno yaanno. Atera ma lawannohe?

QULLAAWU MAXAAFI MAYYAANNO?

“Maganu Annu albaanni keeraanchonna battaabbinokki ammaˈno” no. (Yaiqoobi 1:27) Battaabbinokkita woy addu ammaˈno xintinohu Maganoho.

QULLAAWU MAXAAFINNI WOLERE MAA RONSEEMMO?

  • Magano hagiirsiissanno ammaˈno Qullaawu Maxaafi halaali aana xintantinote.—Yohaannisi 4:23, 24.

  • Mannu hedo aana xintantino ammaˈno haafate. —Maarqoosi 7:7, 8.

Mitte ammaˈno miila ikka hasiissannohe?

ATI TENNERA MAYYAATTO?

  • Ee

  • Deeˈni

  • Lamente

QULLAAWU MAXAAFI MAYYAANNO?

“Baxille afiˈratenna dancha looso loosate mimmitonke kakkayinso. . . . Ronsoommoha xaadonke agurroonke.” (Ibiraawoota 10:24, 25) Maganu Iso magansiˈranno manni mittimmatenni magansiˈrara hasiˈranno.

QULLAAWU MAXAAFINNI WOLERE MAA RONSEEMMO?

  • Magano mitteenni magansiˈranno manni ammanatenni mittimma afiˈra hasiissannonsa.—1 Qorontoosi 1:10, 11.

  • Magano hagiirsiissanno ammaˈno miilla alame woˈmate noo roduuwa ikkitanno. —1 Pheexiroosi 2:17.