Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Qaagatto?

Qaagatto?

Muli yannara fultinota Agarooshshu Shae metseetta seekkite nabbawootto? Hanni aante noo xaˈmuwara dawaro qolate woˈnaali:

Yihowa hundi Israeele ola olantanno gede fajjinohu mayiraati?

Yihowa baxillaancho Maganooti. Ikkirono, isi mannasi seyantinna gadadinsi yannara insa ola olantanno gede fajjino woti no. Hatte yannara, olamannohanna olammanni yanna murinohu Magano callaho.—w15 11/1, qool. 4-5.

Annuwunna amuuwu oosonsa Yihowara soqqantannore ikkitanno gede qajeelsate maa assa dandaanno?

Annuwunna amuuwu oosonsa baxanna shooshanqe leellishe oosonsara lawishsha ikka hasiissannonsa. Qoleno, annuwunna amuuwu wodancha noonsata leellishanna oosonsa hedo huwatate sharrama hasiissannonsa. —w15 11/1, qool. 14-17.

Maganu coyiˈranno afiinna hasaawate dandoosi mannu dandoonni roortannota mayinni anfeemmo?

Yihowa kalaqosi ikkitino sokkaanonna mannu ooso daafira seekke afino. Kiirre tunqannikki manni addi addi afiinni mitte yannara iso huucciˈranno. Isi tenne baalanta huuccatto macciishshanni heeˈrenni hatte yannankura sokkaanote hedosi kulanno; hattono biddishsha aannonsa. Tenne assannohu hedosi, coyiˈranno afiinna hasaawate dandoosi mannunnita lowo geeshsha roortanno daafiraati.—w15 12/1, qool. 8.

Coyiˈnammora albaanni maa heda hasiissannonke?

Arrawonke garunni horoonsiˈrate (1) coyiˈneemmo yanna (Ros. 3:7), (2) coyiˈneemmo coyenna (Law. 12:18), (3) coyiˈneemmo gara (Law. 25:15) heda hasiisannonke.—w15 12/1, qool. 19-22.

Ammanama kiissannohu hiittoonniiti?

Ammanama lowo hoˈro afiˈnanni gede assitanno. Ammanammoommore ikkinummoro, keeraancho tiianna surrete salaame afiˈneemmo; hattono uminkera noonke ayirrinyi lexxanno.—w16.01, qool. 6.

Bayiru qarri hanafara albaanni xa maa assa hasiissannonke?

Phaawuloosi Ibiraawuyaani 10:24, 25 aana Ibiraawootu Kiristaanira mimmitonsa baxillehonna danchu loosiˈra kakkayisa hasiissannonsata kulinonsa. Ninkeno, xa roduuwinke ledo albinni roore baxama hasiissannonke; korkaatuno togoo baxilli albillitte baxi qarrinna fonqoli iillinkerono dandiine saˈneemmo gede kaaˈlannonke.—w16.01, qool. 9.

Qaagooshshu Ayyaani yannara timanna woyine qamasanno manna ma garinni laˈˈa hasiissannonke?

Qaagooshshu Ayyaani yannara timanna woyine qamasanno manna gotti gotti assa dihasiissannonke. Addinta buuramino Kiristaani gotti gotti assinansara dihasiˈranno; hattono buurantinoreeti yee mannu jajansara dihasiˈranno. (Mat. 23:8-12)—w16.01, qool. 24.

Abirihaami Maganu jaala ikkino doogonni maa ronseemmo?

Abirihaami Maganunnire rosino; isi Maganunnire Seemiwiinni rosinoha ikkara dandaanno. Qoleno, Abirihaami Maganu isiranna maatesira assinorinni woˈnaalsha afiˈrino. Ninkeno tenne assate sharrama dandiineemmo.—w16.02, qool. 9-10.

Songote mittimmara kaaˈla dandiineemmohu hiittoonniiti?

Tenne assa dandiineemmoti qara doogo ninkeneeto shiqishatenna Yesuusi songote giddo biddishsha uyitara doorinore songote cimeeyye ayirrisate.—w16.03, qool. 23.

Daawuloosi ayeti woy maati?

Daawuloosi mittu manchi hedora leellannore woy manchu giddo heeˈrannoha busha akata diˈˈikkino. Isi busha ayyaanu bisooti.—w16.03, qool. 32.

Soqqanshonke loju gede ikkitinohu hiittoonniiti?

Loju kalaqamannohu ayyarete giddo noo foorari sunu sununni gamba yeennaati; hattono loju bushsha shaqqishanno; qoleno muro mooltannokki gede assanno. Loju Maganu atooteeti. (Mar. 33:13) Maganu soqqamaasine soqqantanno soqqanshono gamba yitanno wote loju gede lowore assitanno.—w16.04, qool. 4.