Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae—Xiinxallote Ittime  |  Dotteessa 2016

Soqqanshokki Loju Gedeeti?

Soqqanshokki Loju Gedeeti?

SOQQANSHONKE hasiissannotenna mannaho kaaˈlitannote. Ikkirono, tenne huwatannohu baalanka mannaati yaa diˈˈikkino. Mitu manni rosiinseemmota Qullaawu Maxaafi sokka giwa hoogirono Maganu Qaale ninke ledo xiinxalla hasiissannonsahu gede asse dihedanno.

Gaveeni yinannihu songote gambooshshe haˈra hanafino manchino alba hattoo hedo noosiho; isi Qullaawa Maxaafa xiinxallanno gede koyinsisita konne koyishsha adha giwino. Isi togo yiino: “Alba anera gariti Qullaawa Borro egenno dinoe; qoleno tenne mannu afara dihasiˈroommo. Mannu dogannoekki gede qorophoommo; hattono qaale ea dihasiˈroommo.” Atera maa lawannohe? Gaveeni layinkita xiinxalla dihasiˈrino yaateni? Deeˈni! Hanni Qullaawu Maxaafi rosi mannu aana abbannoha dancha guma hedi. Yihowa hundi mannisira togo yiino: “Qaaliˈya loju gede ikke giggilo; hayissote aana sununni dirritanno kifiifo gede ikko.” (Marro 31:19, 30; 32:2) Loju akatta laˈˈanke soqqammeemmo yannara manna danchu garinni kaaˈla dandiineemmo gara huwatate kaaˈlitannonke.—1 Xim. 2:3, 4.

 SOQQANSHO LOJU GEDE IKKITINOHU HIITTOONNIITI?

Loju giggilannohu sunu sununniiti. Loju kalaqamannohu ayyarete aana noohu wayi foorari sunu sununni gamba yeennaati. Yihowa qaaliˈya “loju gede giggilo” yaasi isi mannisira shaqqillunni, sunu sununninna insara hedannota leellishanno garinni coyiˈrino yaate. Ninkeno wolu manni hedo ayirrinseemmoha ikkiro Maganu faale haˈneemmo. Wolootu mitto coye seekkite hedde uminsa doorsha doodhitanno gede jawaachisha hasiissannonke. Hakko garinni insara hendeemmota leellinsheemmoha ikkiro, coyiˈneemmo coye mannu macciishshara, hattono soqqanshonkennino dancha guma afiˈnammora dandiineemmo.

Loju bushsha shaqqishanno. Mannu hasatto lexxitanno gede assa dandiineemmo gara seekkine hendeemmoha ikkiro, soqqanshonke woloota shaqqishshannota yaano hagiirsiissannota ikkitanno. Aleenni kulliha Gaveeni Qullaawa Maxaafa xiinxallanno gede dixixxiimboonnisi. Hatteentenni umo iso hasaawisihu roduu Kiriisi, Gaveeni Qullaawu Maxaafi daafira hasaawa baxisannosi gede assate babbaxxitino doogga horoonsiˈrino. Kiriisi Gaveenira Qullaawu Maxaafi cuˈmo nooha ikkinotanna isi tenne afasi gambooshshunniwa shiqannore roore huwatanno gede kaaˈlitannosita xawisinosi. Hakkiinnino, Kiriisi Qullaawu Maxaafi garaho yee ammananno gede assitinositi Qullaawu Maxaafi masaalo ikkitinota kulinosi. Tini, Qullaawu Maxaafi masaalo woˈmitino gara hasaabbanno gede assitinonsa. Gaveeni hasaawinsa shaqqisheennasi woy hagiirsiiseennasi jeefote Qullaawa Maxaafa xiinxalla hanafino.

Loju muro mooltannokki gede assanno. Alba Isiraeelete gobbara lowo agana xeena ganikki keeshshanno woggara gobba moolle gantanno; hattono hatti wogga iibbillu noota ikkitanno. Loju giggile baatto qufisa hoogiro muro qoorte moolte baˈanno. Yihowa balaxe coyiˈrinonte gede xaa yannara manna ayyaanaamittete moolle gantino. (Amo. 8:11) Isi buuramino Kiristaani “wolu geˈreewi” wido ikkitino miillansa ledo kaaˈlante Maganu Mangiste sokka dudubbe “Yihowawiinni dirranno loji” gede ikkitannota coyiˈrino. (Yoh. 10:16; Mik. 5:7) Maganu Mangisteha dancha duduwo duduwate looso, heeshsho gatisannohu Yihowa uyinohu ayyaanaamittete qufichi gede assite laˈˈatto?

Loju Yihowa atooteeti. (Marro 33:13) Soqqanshonke macciishshanno mannira atoote ikkitara dandiitanno. Gaveenino konne atoote afiˈrino. Isi Qullaawa Maxaafa xiinxalle xaˈmuwasi baalantera dawaro afiˈrino. Isi mulenni cuuame xa minaamasi Joyise ledo Maganu Mangisteha dancha duduwo duduwanni no.

Yihowa Farciˈraasine Maganu Mangiste sokkanni uulla shaqqishshanni no

SOQQANSHOKKI AJISHSHE LAˈOOTI

Loju daafira hedanke soqqanshonke ajinshe laˈneemmokki gede kaaˈlitannonke. Hiittoonni? Mitte hige cophi yaanno loji callichu garire diassanno; lowo loji gamba yaanno yannara kayinni baatto qufisanno. Hatteente gede ninke mitti mittinke soqqammeemmo soqqansho garire assitannoha lawa hoogankera dandaanno. Ikkollana, Yihowara uminsa fajjonni soqqantanno soqqamaano assitannori gamba yee ‘uulla woˈmate sabbakamanni’ noohura wongeelu loosira kaaˈlanno. (Mat. 24:14) Soqqanshonke wolu mannira Yihowawiinni dayino atoote ikkitannote? Sobbankeemmo sokka loju gede suutunni dirritannota, shaqqishshannota woy hagiirsiissannotanna heeshsho gatissannota ikkituro, soqqanshonke wolu mannira Yihowawiinni dayino atoote ikkitanno!