“Insa . . . mitteenni gamba yaate . . . hixamanya diagurtino.” —LOOSO 2:42.

FAARSO: 20, 119

1-3. (a) Kiristaanu, mitteenni gamba yaa baxannota leellishinohu hiittoonniiti? (Hanafote noo misile lai.) (b) Konni birxichira maa ronseemmo?

KORIINA 17 diriti heedheenna amase Sooviyetete daafursanno looso loonsanni kaampe eessinoonni. Gedensaanni, Koriinano heedhannowiinni lowo geeshsha xeertiˈrannowa yaano Sayibeeriya haaˈne haˈnoonni; mito wote borojjichu gede assine qorru qiidi giddo gari uddano uddidhukkinni gibirinnu looso loossanno gede giddeessinannise. Koriinanna mitte wole rodoo togoo qarri iillinonsaha ikkirono songote gambooshshe haˈrate murciˈrino.

2 Koriina togo yitino: “Hawarro loonseemmowiinni fullummo gedensaanni 25 km xeertiˈre noowa baabura giddinanniwa lekkatenni haˈneemmo. Baaburu kainohu soodo lame saatenniiti; hakkiinnino baaburunni lee saate woˈma haˈnummohu gedensaanni gambooshshu bayicho iillate 10 km lekkatenni haˈnoommo.” Tini kaaˈlitinonsari nooyya? Koriina togo yitino: “Gambooshshunniwa Agarooshshu Shae xiinxallinoommo hattono Mangistete faarso faarsinoommo. Hakku gambooshshi kiˈˈinonke hattono ammananke jawaachishino.” Insa sasu  barri geeshsha loosu base marinokkiha ikkirono loosiisannonsahu Koriinanna ledose noo rodoo loosoho dayinokkita nafa dihuwatino.

3 Yihowa manni mitteenni gamba yaanno yanna aye woteno kaffi asse laˈˈanno. Kiristaanu songo kalaqantuhunni shiima yanna gedensaanni, Yesuusi harunsaano ‘mitteenni gamba yaate hixamanyitino.’ (Looso 2:42) Atino insa gede songote gambooshshe ganyite haˈra hasiˈrattoti egennantinote. Ikkollana, baalu Kiristaanira guficho ikkannori dihooganno. Loosu, dilgo batidheennanke woy daafursannonkehura gambooshshe haˈra shota ikka hooggankera dandiitanno. Konne baala guficho qeelle saˈne gambooshshe ganyine haˈneemmo gede kakkaayisannonkeri maati? [1] Qullaawu Maxaafi xiinxallonkenna wole manna gambooshshe haˈra kaaˈlitannore huwatanno gede kaaˈla dandiineemmohu hiittoonniiti? Konni birxichira, magansiˈrate gamba yaa hasiissannonkeha sette korkaata ronseemmo. Konne korkaata sasewa gaamme laˈneemmo; insano, gambooshshe haˈra ninkera kaaˈlitanno gara, wolu mannira kaaˈlitanno garanna Yihowa hagiirsiissanno garaati. [2]

GAMBOOSHSHE HAˈRAKKI ATERA KAAˈLANNOHE GARA

4. Mitteenni gamba yaanke Yihoware rosate kaaˈlitannonkehu hiittoonniiti?

4 Gambooshshunniwa roso ronseemmo. Baalunku songote gambooshshi Maganu Yihowa daafira ronseemmo gede kaaˈlannonke. Lawishshaho, Songonnite Qullaawu Maxaafi Xiinxallora Maganu Baxillinni Fultinikki Heedheyaanno maxaafi giddo Maganu akatta xiinxallakkinna roduuwu coyidhannoti jawaachishshanno hedo iimi Annikkira noohe baxilli lexxanno gede diassitinohe? Songote gambooshshiwa shiqqanno lallawo, loonse leellinshanni ikkitonna Qullaawu Maxaafi niwaawe aana illachishakki Maganu Qaale roore afatto gede assitannohe. (Neh. 8:8) Lawishshaho, hanni lamalate kiiro Qullaawu Maxaafi niwaawe luphi assate qixxaawatto wotenna wolu roduuwi luphi assanna macciishshatto wote afiˈrattota ayyaanaamittete jiro hedi!

5. Gambooshshu Qullaawu Maxaafinni rosoottore horoonsiˈratto gedenna sabbakatto gara woyyeessiˈrate kaaˈlinohehu hiittoonniiti?

5 Gambooshshunniwa heeshshonke baalantenni Qullaawu Maxaafita xintu seerubba harunsa dandiineemmo gara ronseemmo. (1 Tes. 4:9, 10) Lawishshaho, Agarooshshu Shae xiinxallo Maganu mannira hasiisannore hende qixxeessinanni. Agarooshshu Shae xiinxallo, fushshiˈrootto mixo galagalte layiˈratto gede, ayyaanaamittete roduuwikkira gatona yaattonna huucciˈratto gara woyyeessiˈratto gede kaaˈlitinohe? Kiristaanu Heeshshonna Soqqansho Gambooshshiwa soqqanshote daafira ronseemmo. Konni gambooshshiwa dancha duduwo duduwa dandiineemmo garanna Qullaawa Borrota xintu seerubba danchu garinni rosiisa dandiineemmo gara ronseemmo.—Mat. 28:19, 20.

6. Gambooshshu jawaachishannonkehunna kaajjishannonkehu hiittoonniiti?

6 Gambooshshu jawaachishannonke. Tini alame ammananke shoshshoggishatenna hexxo mudhineemmo gede assate woˈnaaltanno. Songote gambooshshi kayinni, jawaachishannonke hattono kaajjishannonke. (Hawaariyaatete Looso 15:30-32 nabbawi. [3]) Duucha wote gambooshshunniwa Qullaawu Maxaafi masaalo woˈmitino gara ronseemmo. Tini, Yihowa albillittete yanna daafira eino qaaleno wonshannota huluullammeemmokki gede assitannonke. Jawaachishannonkehu madirakete heeˈre rosiisanno rodoo calla diˈˈikkino. Dawaro qoltannonna giddonsanni faarsitanno roduuwinkeno jawaachishshannonke. (1 Qor. 14:26) Gambooshshu hanafara albaanninna goofihu gedensaanni roduuwu ledo hasaambeemmo wote baxxannonke jaalla afiˈnoommohura tashshi yaannonke.—1 Qor. 16:17, 18.

7. Gambooshshe haˈra lowo geeshsha hasiissannohu mayiraati?

7 Gambooshshunniwa qullaawu ayyaani kaaˈlo afiˈneemmo. Lowo ayirrinye afiˈrinohu Yesuusi Kiristoosi “ayyaanu songuwate coyiˈrannore macca noosihu macciishsho” yiino. (Aju. 2:7)  Ee, Yesuusi qullaawu ayyaaninni Kiristaanu songo massaganno. Fonqolo dandee saˈˈate, soqqanshote kaaˈlitanno jawaantenna qajeelsha afiˈrate hattono dancha doorsha doodhate qullaawu ayyaani hasiisannonke. Songote gambooshsheno ikko wole konne ayyaana afiˈrate kaaˈlitanno qixxaawo giddo mitteno gatte baˈˈannonkekki gede sharrama dihasiissannonke?

GAMBOOSHSHE HAˈRANKE WOLU MANNIRA KAAˈLITANNO GARA

8. Roduuwinke gambooshshunniwa ninke ledo xaadansa, hattono dawaro qollannanna faarsinanna macciishshansa kaaˈlitannonsahu hiittoonniiti? (“Duuchanka Wote Hagiidhe Higanno” yitanno saaxine lai.)

8 Gambooshshu roduuwanke banxeemmota leellinsheemmo faro fanannonke. Hanni songoˈnera noo roduuwi cince noo qarra hedi. Hawaariya Phaawuloosi “mimmito towaaxxino” yaasi garankolla! Phaawuloosi aanche roduuwanke towaaxxineemmota leellinsheemmohu, ‘mitteenni gamba yaa lashshi assa’ hoogatenni ikkinota xawisino. (Ibi. 10:24, 25) Gambooshshe haˈrakki roduuwikki ledo yanna sayisa hasiissannoheta huwatoottotanna insara hedattota leellishshanno. Qoleno gambooshshunniwa dawaro qolattonna faarsatto yannara roduuwakki jawaachishatto.—Qol. 3:16.

9, 10. (a) Yesuusi Yohaannisi 10:16 aana coyiˈrinori, roduuwinke ledo gamba yaa hasiissannota huwanteemmo gede kaaˈlannonkehu hiittoonniitiro xawisi. (b) Gambooshshe ganyine haˈneemmoha ikkiro maatensa gibbinonsa roduuwa kaaˈlineemmohu hiittoonniiti?

9 Gambooshshu roduuwinke ledo mittimma heedhannonke gede assanno. (Yohaannisi 10:16 nabbawi. [4]) Yesuusi umosi allaalaanchu gedenna harunsaanosi kayinni geˈreewu hoshsha gede asse xawisino. Hanni konne lawishsha hedi: Lame geˈrecho ilaalu aana, lame kayinni xeichoho heeˈriro hattono mitte geˈrecho wolewa hayisso xinqidhanni heedhuro ontenta geˈrecho hoshshate yinanni? Duucha wote geˈreewu hoshsha mitteenni allaalaanchonsa harunsitanno. Ninkeno roduuwinkewa gambo gimbeemmoha ikkiro Allaalaanchonke harunsa didandiineemmo. “Mitte hoshsha” wido ikkatenna ‘mittu allaalaanchi’ hunda heeˈrate roduuwinke ledo mitteenni gamba yaa hasiissannonke.

10 Gambooshshe haˈneemmoha ikkiro roduuwu maamari mittimmara kaaˈlineemmo. (Far. 133:1) Mito roduuwanke anninsanna amansa hattono roduuwinsa giwannonsa. Ikkirono Yesuusi, baxxannonsatanna insara heddannota ayyaanaamittete maate aansara qaale eino. (Marq. 10:29, 30) Gambooshshe ganyine haˈneemmoha ikkiro, kuri muxxe roduuwira anna, ama woy rodoo ikka dandiineemmo. Tini gambooshshe ganyine haˈrate dandiinummore baala assineemmo gede kakkaayissannonketa diˈˈikkitino?

GAMBOOSHSHE HAˈRANKE YIHOWA HAGIIRSIISSANNO GARA

11. Gambooshshe haˈranke Yihowara aa hasiissannonkere aate kaaˈlitannonkehu hiittoonniiti?

11 Gambooshshe haˈranke Yihowara aa hasiissannonkere aate kaaˈlitannonke. Yihowa Kalaqaanchonke  ikkinohura guweenyu, galatunna ayirrinyu hasiisannosi. (Ajuuja 7:12 nabbawi. [5]) Gambooshshunniwa huucciˈneemmo wote, faarsineemmonna Yihoware coyiˈneemmo wote iso magansiˈnanni heeˈnoommo; kuni isira aa hasiissannonkereeti. Lowore assinonke Magano guwisiˈrate qoossonke ajinshe laˈˈa dihasiissannonke.

12. Yihowa hajajora hajajamme gambooshshe haˈneemmo yannara isira mayi macciishshamannosi?

12 Yihowara hajajamano hasiisannonke. Isi mitteenni gamba yaa lashshi assineemmokki gede hajajinonke; tini hakko iso konni goofimarchu dirira hasiissannote. Tenne hajajora hajajammeemmoha ikkiro isi hagiidhanno. (1 Yoh. 3:22) Yihowa gambooshshe haˈrate yine sharrammeemmo sharro dihawanno hattono tenne kaffi asse laˈˈanno.—Ibi. 6:10.

13, 14. Gambooshshe haˈranke Yihowawanna Yesuusiwa shinqeemmo gede assitannonkehu hiittoonniiti?

13 Gambooshshe haˈranke Yihowara, isiwanna Beettisiwa shiqa hasiˈneemmota leellishshanno. Gambooshshinkewa Bayiru Rosiisaanchinke Qaalisi Qullaawu Maxaafi widoonni biddishsha aannonke. (Isa. 30:20, 21) Gambooshshe daannohu Yihowa Farciˈraasine ikkinokki manni nafa “addinta Maganu kiˈne mereero no” yaate geeshsha iillino. (1 Qor. 14:23-25) Yihowa ayyaanasi oye gambooshshe maassiˈranno, hattono Qullaawa Borro aana xintamino roso rosiisannonke. Hakko daafira, gambooshshunniwa Yihowa huuro macciishshineemmo, qoleno baxillunni towaatannonke gara wodanchineemmo. Tini isiwa shinqeemmo gede kaaˈlitannonke.

14 Yesuusi togo yiino: “Suˈmiˈyanni lamu woy sasu gamba yitinowa ani mereeronsa heeˈreemmo.” (Mat. 18:20) Kuni Qullaawu Maxaafihu xintu seeri gambooshshehono loosanno. Songote umo ikkinohu Kiristoosi Maganu manni songo mereero “millisanno.” (Aju. 1:20–2:1) Ee, Yihowanna Yesuusi Kiristaanu gambooshshinke yannara ledonke heedhanno, hattono jaawaachishshannonke. Yihowa isiwanna Beettisiwa shiqate hasiˈneemmo gara laˈˈanno wote mayi macciishshamannosiha lawannohe?

15. Gambooshshe haˈneemmoha ikkiro Maganoho hajajammeemmota leellinsheemmohu hiittoonniiti?

15 Gambooshshe haˈranke Maganu aliidimma irkinseemmota leellishshanno. Yihowa gambooshshe haˈneemmo gede hajajinonkeha ikkirono tenne assineemmo gede digiddeessannonke. (Isa. 43:23) Konnira Yihowa wodaninkenni banxeemmotanna isi hasiˈrire hajaja dandaannota ammanneemmota leellisha ninke faantaati. (Rom. 6:17) Lawishshaho loosiisannonkehu ganyine gambooshshe haˈra agurre looso loonseemmo gede xixxiiwannonkeha ikkara dandaanno. Mangiste gamba yaa agura hoongummoro woxunni qorichishannonketa, usurtannonketa woy hakkiinni sainore assitannota kulte waajjishiishshannonkeha ikkara dandaanno. Woy gambooshshe honse boohaarshaho haˈra hasiˈneemmoha ikkara dandaanno. Togoori iillannonke yannara ayera soqqammeemmoro doodha hasiissannonke. (Looso 5:29) Yihowa aliidimma irkisa doodhinummoro isi lowo geeshsha hagiidhanno.—Law. 27:11.

MITTEENNI GAMBA YAATE HIXAMANYA AGURTINOONTE

16, 17. (a) Umi xibbi diro heeˈrino Kiristaani gambooshshe kaffi asse laˈˈannota mayinni anfeemmo? (b) Roduu Jiyorji Gangaasira Kiristaanu gambooshshi daafira mayi macciishshaminosi?

16 Hunda heeˈrino Kiristaani maalale ikkannori woˈmi wote yaano 33 M.D. Phenxeqosxete barra calla gamba yee diagurino. Hawaariyaatete Looso 2:42 togo yitanno: “Insa hawaariyaatete roso harunsatenna huucciˈrate hixamanya diagurtino.” ‘Hixamanya’ yine tirroonnihu Girikete qaali mitto coye assate cincanna agura hooga yitanno sokka sayisanno. Kuri Kiristaanira Roomu gashshootinna Yihudunniri ammaˈnote marooti darte iillishshannonsahura mitteenni gamba yaa shota diˈˈikkitinonsa. Ikkirono insa tenne assa diagurtino.

17 Xaa yannara nooti Yihowa soqqamaasineno Kiristaanu gambooshshe lowo geeshsha naaddanno. Aliidi Bisi miila ikke 22 saˈˈanno diro soqqaminohu Jiyorji Gangaasi togo yee coyiˈrino:  “Roduuwu ledo gamba yaa heeshshoˈya giddo lowo geeshsha hagiirsiissannoe hattono jawaachishshannoe. Dandaamiero Mangistete Addaraashe balaxe maranno manni ledo iillanna gedeˈne fula baxeemmo. Maganu manni ledo hasaaweemmo wote giddoˈya hagiidhitanno. Insa ledo noommo wote ayyaanaamittete gannatera mine maateˈya ledo noommohu gede ikke macciishshamannoe.” Isi lede togo yiino: “Kompaase aye woteno aliyye widira qolte raga leellishshannonte gede, anerano giddiidi hedoˈyanna hasattoˈya gambooshshe haˈrate.”

18. Gambooshshu daafira mayi macciishshamannohe? Maa assate murciˈrootto?

18 Yihowa magansiˈrate mitteenni gamba yaate daafira aterano hatto ikke macciishshamannohe? Hatto ikkiro, gambooshshe agurittokkinni haˈrate murciˈri. Hatto assattoha ikkiro Nugusu Daawiti coyiˈrinori ledo sumuu yaattota leellishatto; isi togo yiino: “Yihowa, ati heeˈratto mine baxeemmo.”—Far. 26:8.

^ [1] (gufo 3) Mitu roduuwinkera wolqansara aleenni ikkinori iillannonsahura lawishshaho waadanno dhibbi dhiwannonsahura gambooshshe ganye haˈre diafanno. Ikkirono Yihowa insara iillinonsare afanno hattono woˈma lubbonsanni iso magansidhannota lowo geeshsha naadanno. Songote cimeeyye, ordu keeraanchimma hoogino roduuwi ayyaanaamittete pirogiraamenni hoˈro afiˈranno gede assite insa kaaˈlitara dandiitanno; tenne assitannohu silketenni macciishshitanno gede assite woy gambooshshe qaddaˈe uyitensa ikkara dandaanno.

^ [2] (gufo 3) “Gambooshshe Haˈra Hasiissannonke Korkaata” yitanno saaxine lai.

^ [3] (gufo 6) Hawaariyaatete Looso 15:30-32: “Kuri mannooti keerunni yituhu gedensaanni Antsookiya hadhe hakko noore baala gamba assite borrote sokka uyitunsa. Hattenne borro nabbabbu gedensaanni, afidhino jawaantenni lowo geeshsha hagiidhitu. Yihudanna Sillaasi masaalaano ikkitinohura lowore coyidhe roduuwa jawaachishshu; hattono kaajjishshu.”

^ [4] (gufo 9) Yohaannisi 10:16: “Konni gooˈraani wido ikkinokkihu wolu geˈreewi nooe; kurino abba hasiissannoe, insano huuroˈya macciishshitanno; hoshshano mitte ikkitanno, allaalaanchuno mitto ikkanno.”

^ [5] (gufo 11) Ajuuja 7:12: “Togo yitu: ‘Hamiiˈni! Guweenyunna ayirrinyu, hayyonna galatu hattono gaamaarrenna wolqa hegerenni hegere geeshsha Maganoho ikkito. Hamiiˈni.’”