Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae—Xiinxallote Ittime  |  Bocaasa 2016

Qullaawu Maxaafi Mayyaanno?

Qullaawu Maxaafi Mayyaanno?

Maganu baalunku manni huuccatto macciishshanno?

ISI AYEOO HUUCCATTO MACCIISHSHANNO YAATTO . . .

  • Baalunku mannita

  • Mitu mannita

  • Ayetano dimacciishshanno

QULLAAWU MAXAAFI MAYYAANNO?

“Kaaliiqi woshshidhannosirira, woy taxidhe woshshidhannorira baalaho mule no.”—Faarso 145:18.

QULLAAWU MAXAAFINNI WOLERE MAA RONSEEMMO?

  • Maganu Isira hajajamannokki manni huuccatto dimacciishshanno. (Isayaasi 1:15) Ikkollana, insa hedonsa biddi assidhe kalaqamino coyiˈra ‘mala hassuro’ isi macciishshannonsa.—Isayaasi 1:18.

  • Maganu huuccattonke macciishshe dawaro qolannonke gede, fajjosi ledo sumuu yaanno garinni huucciˈra hasiissannonke.—1 Yohaannisi 5:14.

Huucciˈra hasiissannonkehu hiitto ikkineeti?

MITU MANNI huuccatto assiˈneemmo wote gulupha, umo heeshshi yaa, woy ximbiiˈla hasiissanno yee hedanno. Atera maa lawannohe?

QULLAAWU MAXAAFI MAYYAANNO?

Qullaawu Maxaafi Maganu “ofolle”, ‘uurre’ “uwe” woy barxa yeenna “guluphe” huucciˈrino manni huuccatto macciishshinota kulanno. (1 Duduwo 17:16; 2 Duduwo 30:27; Izira 10:1; Soqqamaasinete Looso 9:40) Isi hiitto ikkine heeˈne huucciˈra hasiissannonkero kultanno higge difushshino.

QULLAAWU MAXAAFINNI WOLERE MAA RONSEEMMO?

  • Maganu shooshaqu yaano naaxxannokki manni huuccatto macciishshanno.—Faarso 138:6.

  • Ati baxitto afiinni huucciˈra woy qoonqo fushshittokkinni huucciˈra dandaatto.—2 Duduwo 6:32, 33; Nehimiya 2:1-6.