Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

AGAROOSHSHU SHAE—XIINXALLOTE ITTIME Bocaasa 2016 | Iimire Xawissanno Ajuuja

Tini ittime Sadaasa 26, 2016 kayise Arfaasa 29, 2017 geeshsha xiinxallinanni birxichuwa amaddino.

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Ayyaanaame Alamera Heedhannori Ayeooti?

Dawaro afiˈra dandiinanni.

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Ayyaanaame Alamera Heedhannori Daafira Xawissanno Ajuuja

Qullaawa Borro Maganu Yihowa, Yesuusi Kiristoosinna ammanantino sokkaano daafira mayitanno?

Barru Baala “Mimmitoˈne Jawaachishshe”

Manna jawaachisha hasiissannohu mayiraati? Yihowa, Yesuusinna soqqamaasinchu Phaawuloosi lawishshi manna jawaachishate kaaˈlannonkehu hiittoonniiti?

Maganu Qaali Garinni Qinaabbino Dirijjite

Yihowa taalamannohu noosikki Qineessaanchooti. Iso magansidhannorino qinaabbinore ikka hasiissannonsa yine heda digaraho?

Maganu Qaale Naaddinanni?

Maganu manni Qaalisi giddo noo amaale harunsatenna dirijjitesi irkisate sharramannoha ikkiro lowo atoote mixxanno.

Tunsichunni Xawaabba Woshshantu

Maganu manni layinki sani maarote diro tunsichu giddora einohu hiittoonniiti? Insara halaalu xawaabbi fulihu hiittoonniiti? Xawaabbu fulinonsahu mamarooti?

Kaphu Ammaˈno Giddonni Fultu

Maganu manni Bayira Baabiloone giddonni woˈmunni woˈma fula hasiissinonsahu mayiraati?

Qullaawu Maxaafi Mayyaanno?

Maganu baalunku manni huuccatto macciishshanno?