Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae—Xiinxallote Ittime  |  Birra 2016

Yihowa Eino Qaale Ammantinannita Loosunni Leellishshe

Yihowa Eino Qaale Ammantinannita Loosunni Leellishshe

Ammana . . . illete leellannokki coye buuxiˈrate.’ —IBI. 11:1.

FAARSO: 54, 125

1. Kiristaanu Maganu uyinonsa ammana ma garinni laˈˈa hasiissannonsa?

ADDU ammana muxxe akataati. Ikkollana, ammana baalunku mannira heeˈranno akata diˈˈikkino. (2 Tes. 3:2) Yihowa kayinni baalante soqqamaanosira ammana aannonsa. (Rom. 12:3; Gal. 5:22) Hakko daafira tennera insa Iso galata hasiissannonsa.

2, 3. (a) Ammana noonsari mayi atoote afidhanno? (b) Konninni aanchine hiikkuri xaˈmuwa laˈneemmo?

2 Yihowa Beettisi widoonni mannu Isiwa daanno gede assanno. (Yoh. 6:44, 65) Cubbinkenni maaro afiˈneemmohu Yesuusa ammanneemmoha ikkirooti. Tini qolte hegere geeshsha Yihowa jaala ikkineemmo gede faro fantinonke. (Rom. 6:23) Ninke konne atoote afiˈneemmo gede assannonkere assinoommori nooni? Cubbaataamma ikkinoommohura woleteemmero ninke reyo hasiissannonkereeti. (Far. 103:10) Ikkollana, Yihowa giddonke noota dancha coye assate hasatto laino. Isi shaqqillunni kakkae dancha duduwo macciishshineemmo  gede assinonke. Hakko daafira hegere heeshsho afiˈneemmota hende, Yesuusa ammannoommo.—1 Yohaannisi 4:9, 10 nabbawi.

3 Ikkina ammana maati? Ammanate yaa Yihowa haaro alamera qixxeesse noonke atoote afa callateni? Ammana noonketa leellisha dandiineemmohu hiittoonniiti?

‘WODANIˈNENNI AMMANNE’

4. Ammana egennotenni sainoreeti yineemmohu mayiraatiro xawisi.

4 Mittu manchi Maganu assate hedinore afino daafira calla ammana noosi yaa didandiinanni. Ammana mittu manchi Maganu fajjo ledo sumuu yee heeˈranno gede wolqa ikkannosi akataati. Hakku manchi Maganu mannu ooso gatisate qixxeessino qixxaawo ammanannoha ikkiro, mannaho dancha duduwo kulate kakkaˈˈanno. Soqqamaasinchu Phaawuloosi togo yiino: “Yesuusi Mooticha ikkinota afiikkinni farciˈritoronna Maganu reyotenni kayisinosita wodanikkinni ammanittoro gatatto. Mannu wodanisinni ammane keeraaˈmanno; afiisinni farciˈre gatanno.”—Rom. 10:9, 10; 2 Qor. 4:13.

5. Ammana lowo geeshsha hasiissannote yineemmohu mayiraati? Ammananke kaajjite heedhanno gede assiˈra dandiineemmohu hiittoonniiti? Lawishshunni kuli.

5 Maganu abbannote haaro alame giddo hegerera heeˈrate, ammana afiˈranna ammananke kaajjite heedhanno gede assiˈra hasiissannonketi egennantinote. Ammananke kaajjite heedhanno gede assiˈra muˈrote waa hayikkisate gedeeti. Lubbote noo muˈro mannu loosino muro gede ikkitukkinni, duuchanka wote soorrantannote. Lubbote noo muˈro waa afiˈra hoogguro qoortanno; duucha wote quficho afidhuro kayinni lattanni hadhanno. Lattino muˈro nafa, waa afiˈra hoogguro sunu sununni moolte baˈara dandiitanno. Ammanankeno lashshi assine agurrummoro qoortaranna moolte baˈara dandiitanno. (Luq. 22:32; Ibi. 3:12) Kayinni ammananke towaaxxineemmoha ikkiro, baˈukkinni “lophitanni” hadhanno; hattono ‘ammanatenni fayyaaleeyye’ ikkine heeˈneemmo.—2 Tes. 1:3; Tit. 2:2.

QULLAAWU MAXAAFI AMMANA XAWISANNO GARA

6. Ibiraawoota 11:1 giddo ammana hiittenne lame doogonni xawinsoonni?

6 Qullaawu Maxaafi Ibiraawoota 11:1 (Qummeeshsha nabbawi) giddo ammana maatiro xawisanno. Ammana illetenni laˈˈa dandiinannikkihu lamu coyi aana illachishanno akataati; insano: (1) ‘Hexxotenni agadhinoonni coyeeti’; kunni coyi giddo mittu Maganu qaale einore kayinni xaa geeshsha woˈminokkireeti; lawishshaho Maganu tenne busha alame hunatenna haaro alame abbate qaale eino. (2) ‘Illete leellinokki coyeeti’woy konne coye leellishshanno tajeeti. Tenne basera taje yine tirroonnihu Giriikete qaali illete leellannokkire addinta nooha ikkinota ammansiisanno coye yitanno tiro afiˈrino; lawishshaho, Maganu Yihowa, Yesuusi Kiristoosi, sokkaanonna Maganu Mangiste illete anfoommokkiha ikkirono addanka noota kayinni ammanneemmo. (Ibi. 11:3) Ikkina Maganu uyinonke hexxo huluullammeemmokkitanna Maganu Qaali giddo kulloonnihu illete leellannokki coyi addanka nooha ikkinota ammanneemmota leellisha dandiineemmohu hiittoonniiti? Coyiˈneemmo coyinninna assineemmo assootinniiti; tenne assa hoongummoro ammananke guuta diˈˈikkitanno.

7. Nohi lawishshi ammana maatiro huwanteemmo gede kaaˈlannonkehu hiittoonniiti? (Hanafote noo misile lai.)

7 Ibiraawoota 11:7 Nohi ammana daafira kultannonke; Isi “Illetenni leellannokki coyiˈre Maganu balaxe qorophisiise kulisi yannara Magano waajjatenni minisi manna gatisara markaawe seekkino.” Nohi jigeette markaawe seekke ammana noosita leellishino. Qooxeessisira heeˈranno manni isi tenne jawa markaawe seekkanni noohu mayiraatiro xaˈminositi dihuluullissannote. Nohi tennera cuqqo curuqqo giwinoni? Woy  essannoˈneri dino yiinonsani? Hatto diassino! Nohira noosi ammana, waajjikkinni farciˈranno gedenna Maganu abbanno bao daafira kule hatte yannara noo manna qorowisiisanno gede kakkayissinosi. Nohi hakkonni mannira Yihowa kulinosire kulinonsaha ikkara dandaanno; Yihowa togo yiinosi: “Mannu sircho baattote aaninni hunammora murciˈroommo; insanni kainohunni baattote barshu woˈminona, . . . baattote aana heeˈrannoha lubbo afiˈrino kalaqama duuchanka hunate baattote aanira baote waa dirriseemmo. Baattote aana noohu baalunku baˈˈanno.” Hattono Nohi Maganu kulinosita baote wayinni gata dandiinanni doogo kulinonsati egennantinote; Yihowa “Markaawete giddora eˈe” yiinonsa. Nohi ‘keeraanchimmannire kulasino’ ammana noosita leellishshanno.—Kal. 6:13, 17, 18; 2 Phe. 2:5.

8. Rosaanchu Yaiqoobi ammanate daafira mayino?

8 Yaaiqoobi maxaafi giddo noo sokka borreessantinohu soqqamaasinchu Phaawuloosi Ibiraawootu maxaafi giddo ayyaanunni ammanate daafira borreessihunni shiima yanna gedensaanni ikkikki digatino. Phaawuloosinte gede, Yaiqoobino addu ammana mitto coye ammana calla ikkitukkinni hakkonne coye ammannannita loosunni leellisha ikkitinota xawisino. Isi togo yee borreessino: “Ammanakki loosikkiwiinni badde leellishie; anino ammanaˈya loosiˈyanni  leellisheemmohena.” (Yai. 2:18) Yaiqoobi hakkiinni aanche mitto coye ammanatenna hakkonne coye ammannannita leellishate mereero noo badooshshe xawisino. Agaaninte nafa Maganu noota ammantanno; kayinni insara addu ammana dinonsa. Konnira, insa Maganu fajjo ledo sumuu yaannokkire assitanno. (Yai. 2:19, 20) Yaiqoobi hunda ammana noosita leellishino mancho qummi asse togo yee xaˈmino: “Anninke Abirihaami beettosi Yisihaaqi kakkalote shiqishi yannara, keeraaˈminohu diloosunniiti? Kunnira, ammanasi loosu ledo nootanna loosu ammana guuta assannota afitto?” Hakkiinni ammana loosunni leellisha hasiissannota kulanni Yaiqoobi lede togo yiino: “Mannimma lubbo [“foolu”, NW] nookkiha reyitinote. Loosu ledo nookki ammanano reyitinote.”—Yai. 2:21-23, 26.

9, 10. Soqqamaasinchu Yohaannisi coyiˈrinori ammana lowo geeshsha hasiissannota huwanteemmo gede kaaˈlannonkehu hiittoonniiti?

9 Soqqamaasinchu Yohaannisi 30 saˈˈanno diri gedensaanni, Yohaannisi Wongeelanna wole sase sokka borreessino. Isino wole Qullaawu Maxaafi borreessaano gede, ammana maatiro huwatinota leellishino. Wole Qullaawu Maxaafi borreessaanonni roore, Yohaannisi ammana yaanno qaali ledo sumuu yaannoha Giriikete handaara horoonsiˈrino.

10 Yohaannisi togo yee coyiˈrino: “Beettosi ammaˈninohura hegere heeshsho noosi. Beettosi ammaˈninokkihura [“hajajamannokkihura”, NW] kayinni, Maganu hanqi aanasi heeˈranno.” (Yoh. 3:36) Ammana noosi Kiristaanchi Yesuusi hajajinore assanno. Yohaannisi duucha basera ammana mitte hinge assine agurrannire ikkinokkita leellishannore Yesuusi coyiˈrinore qummi assino.—Yoh. 3:16; 6:29, 40; 11:25, 26; 14:1, 12.

11. Halaale macciishshineemmo gede assinonkehura Magano galanteemmota leellisha dandiineemmohu hiittoonniiti?

11 Yihowa halaale macciishshineemmo gedenna dancha duduwo ammanneemmota loosunni leellinsheemmo gede ayyaanisinni kaaˈlinonkehura Iso galata hasiissannonke. (Luqaasi 10:21 nabbawi.) “Ammananke umonna gawalo” ikkinohu Beettisi Yesuusi widoonni umisiwa woshshinonkehura Yihowa duuchanka wote galata hasiissannonke. (Ibi. 12:2) Tenne eltora Magano galanteemmota leellishate, ammananke kaajjishiˈrate ganyine huuccatto assiˈranna Qullaawa Maxaafa xiinxalla hasiissannonke.—Efe. 6:18; 1 Phe. 2:2.

Faro afidhinanni yanna baalantera dancha duduwo dudubbine ammana nooˈneta leellishshe (Gufo 12 lai)

12. Ammana noonketa leellishate maa maa assa hasiissannonke?

12 Yihowa eino qaale wonshannota ammanneemmota agurrummokkinni leellisha hasiissannonke. Tini wolu mannira xabbe leella hasiissannose. Lawishshaho, agurrummokkinni Maganu Mangiste daafira sabbakanna mannu Yesuusi rosaano ikkanno gede kaaˈla hasiissannonke. Qoleno duuchanka wote “manna baalaho, roorsine ammaˈnino mannira (woy, roduuwinkera) dancha coye” assa hasiissannonke. (Gal. 6:10) Hattono ayyaanaamittenke gawajjantannokki gede, ‘akkala mannimma loosise ledo mulqine’ hunate sharrama hasiissannonke.—Qol. 3:5, 8-10.

KIRISTAANU AMMAˈNORA XINTA IKKINORI GIDDO MITTU MAGANU NOOTA AMMANATE

13. Maganu noota ammana mageeshshi geeshsha hasiissannote? Mayira?

13 Qullaawu Maxaafi togo yaanno: “[Ammana] nookkiha Magano hagiirsiisa didandiinanni; mayira yiniro, Maganunniwa shiqqi yaanno manchi Maganu nootanna iso hasiˈranno mannirano baˈraaˈra aannota ammana hasiissannosi.” (Ibi. 11:6) Maganu Qaali addu Kiristaani miila ikke heeˈra hasiˈranno manchi assa hasiissannosi coyi giddo mittu ‘Maganu noota ammana’ ikkinota kulanno. (Ibi. 6:1) Kiristaanu ‘Maganu baxilli giddonni’ fulikkinni heeˈranno gede, “ammana” calla ikkikkinni wole akattano heedhannonsa gede assiˈra hasiissannonsa.—2 Pheexiroosi 1:5-7 nabbawi; Yih. 20, 21.

14, 15. Baxillu ledo heewisiinsiro ammana mageeshshi geeshsha hasiissanno?

 14 Giriikete Afiita Qullaawa Borro borreessituri ammana hasiissannota ikkitinota batinye basera qummi assitino. Tenne borro giddo ammanate geeshsha batinye basera qummi assinoonnihu wolu Kiristaanu akati dino. Togo yaa, ammana Kiristaanu akatta baala roortannote yaateni?

15 Phaawuloosi ammana baxillu ledo heewisiise togo yee borreessino: “Ilaalla kayissanno geeshshi ammana heedhuerono, baxillu hoogiero kayinni haafaho.” (1 Qor. 13:2) Yesuusi mittu manchi “Baalanta roortino hajajo hiittenneeti?” yee xaˈmisi yannara, Magano baxa ikkitinota kulasi baxillu baalanka rooranno akata ikkinota leellishshanno. (Mat. 22:35-40) Baxillu batinye Kiristaanu akatta giddosi amadino; kuri akatta giddo mitte ammanate. Qullaawu Maxaafi baxillu “baalankare addaxxanno” woy ammananno yaanno. Baxillu Maganu Qaalisi giddo kulinori halaale ikkinota ammananno.—1 Qor. 13:4, 7.

16, 17. Qullaawu Maxaafi giddo ammananna baxille mitteenni qummi assinoonnihu hiittoonniiti? Baalanka rooranno akati hiikkonneeti? Mayira?

16 Ammanano baxilluno lowo geeshsha hasiisannoha ikkinohura, Giriikete Afiita Qullaawa Borro borreessituri batinye basera lamenka akata mitte coyi fooliishsho woy handaari giddo mitteenni qummi assitino. Phaawuloosi roduuwisira “ammanannitanna baxillunnita siwiilu uddano” uddidhanno gede kulinonsa. (1 Tes. 5:8) Pheexiroosino togo yee borreessino: “Yesuusa Kiristoosa laˈinoonnikkiha ikkirono baxxinannisi. Xa laˈinoonnisikkiha ikkirono, ammantinannisi.” (1 Phe. 1:8) Yaiqoobi buuramino Kiristaana togo yee xaˈmino: “Maganu ammanatenni dureeyye ikkitanno gedenna iso baxxannorira uyinonsa hexxo garinni gashshoote ragidhanno gede, tenne gobba buxane didoorino?” (Yai. 2:5) Yohaannisi togo yee borreessino: “Maganu hajajo Beettisi Yesuusi suˈminni ammanneemmonna hajajosi garinni mimmitinke ledo baxammeemmo gedeeti.”—1 Yoh. 3:23.

17 Ammana lowo geeshsha hasiissannota ikkiturono, Maganu eino qaale wonshinna Kiristaanu hexxo woˈmitu gedensaanni hakkonni coyira noonke ammana gattanno. Ikkollana Maganohonna mannaho baxille leellisha horo gatannokki coyeeti. Hakko daafira Phaawuloosi togo yee borreessino: “Ammana, hexxonna baxillu sasunku darginni milli yitukkinni heedhanno. Ikkollana, kuri sasunku giddo rooru baxilleho.”—1 Qor. 13:13.

AMMANANKE LEELLISHANNOHA DHAGGE IKKANNO COYE

18, 19. Yannankera Maganu mannira ammana noonsata leellishannori maati? Tennera aye galata hasiissannonke?

18 Xaa yannara Yihowa manni, Maganu Mangistera ammana noonsata loosunni leellishanni no. Tini qolte alamete doyichora nooti ayyaanaamittete gannate harditanni hadhanno gede assitino; xaa yannara tenne gannate giddo sette miliyoone saˈˈanno manni no. Ayyaanaamittete gannate giddo Maganunnihu qullaawu ayyaani gumi woˈmino. (Gal. 5:22, 23) Ee, tini addu Kiristaanira noonsa ammananna baxille leellishshannote!

19 Tennera galatu hasiisannohu mannaho ikkikkinni Maganohooti. Korkaatuno tenne assinohu Isooti. Kuni dhagge ikkanno loosi Yihowa suˈmi ayirranno gede assanni no; qoleno “hegerera hambannikkiha qaaggote malaate ikkanno.” (Isa. 55:13) Ee, ninke ‘gantoommohu ammanate widoonni’ Maganu eltonniiti. (Efe. 2:8) Uulla woˈmate aana guutu, keeraanchunna hagiirraamu manni woˈma geeshshanna mannu baalu hegerera Yihowa suˈma guwisiˈrannoha ikka geeshsha ayyaanaamitte gannatenke halaˈlitanni hadhanno. Konnira, Yihowa eino qaalira noonke ammana loosunni leellishanke agurroonke!