Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae—Xiinxallote Ittime  |  Badheessa 2016

Qullaawu Maxaafi Mayyaanno?

Qullaawu Maxaafi Mayyaanno?

Daawuloosi Ayeti Woy Maati?

ATE HEDORA Daawuloosi . . .

  • Ayyaanu kalaqooti?

  • Mittu manchu giddo heeˈrannoho busha akataatinso?

  • Mannu hedora kalaqamannoreeti?

QULLAAWU MAXAAFI MAYYAANNO?

Daawuloosi Yesuusa hasaawisino; hattono ‘fonqolino.’ (Maatewoosi 4:1-4) Konnira, Daawuloosi mittu manchi hedora leellannore woy manchu giddo heeˈrannoha busha akata diˈˈikkino. Isi busha ayyaanu bisooti.

QULLAAWU MAXAAFINNI WOLERE MAA RONSEEMMO?

  • Daawuloosi hanafote qullaawa sokkaanchooti; ikkollana isi “halaalu giddo kaajje diuurrino.” (Yohaannisi 8:44) Isi yannate gedensaanni kaphaancho ikkino; hattono Maganoho finqilino.

  • Wole sokkaanono Sheexaanu ledo buusante finqiltino.—Ajuuja 12:9.

  • Daawuloosi batinyu manni isi noota afannokki gede asse ballisino.—2 Qorontoosi 4:4.

Daawuloosi manna illaallisara dandaanno?

MITU MANNIRA Daawuloosi manna illaallisanno yinanniti haariimo labbannonsa; wolootu qolte busha ayyaanna eˈannonke yite waajjitanno. Atera ma lawannohe?

QULLAAWU MAXAAFI MAYYAANNO?

“Alame gudisidhe mittu bushu anga no.” (1 Yohaannisi 5:19) Daawuloosi manna bunshete widira qole xixxiiwannoha ikkirono mitto mittonka mancho kayinni illaallisanno yaa diˈˈikkino.

QULLAAWU MAXAAFINNI WOLERE MAA RONSEEMMO?

  • Daawuloosi manna bunshete widira qole xixxiiwate duuchu gari doogga horoonsiˈranno.—2 Qorontoosi 11:14.

  • Busha ayyaanna manna illaallissanno woti no.—Maatewoosi 12:22.

  • Ati Maganu kaaˈlonni ‘Daawuloosi giwa’ dandaatto.—Yaaqoobi 4:7.